"micro incision cataract surgery" (langs insnede van 1.8 mm)
Tot  1990  insnede van 1.8 cm (centimeter !!! )= de helft van het oog werd opengesneden !!!
 
Vanaf 1990  3.5 mm (millimeter !) kwart van de insnede van vroeger
Met een pincet werd de lens geplooid zodat de insnede klein gehouden kon worden

2009  MICRO– insnede van 1.8 mm (helft minder dan voorheen) :
Dankzij verdere miniaturisatie van de apparatuur was het nog mogelijk om de insnede te halveren . Dit biedt volgende belangrijke voordelen :

•Deze kleinere incisies maken dat het oog minder vervormd wordt. Dit maakt dat het zicht na de operatie , zonder correctie, nog beter is . Bovendien moet de patient minder druppelen omdat de kans op besmetting verkleind is : 2 weken 3 X per dag . Dit stemt nu overeen met wat het ziekenfonds voorziet op gebied van terugbetaling op gebied van thuisverpleging.

•We moeten minder water inspuiten in het hoornvlies om de wonde te sluiten. Dit resulteert in een verminderde zwelling van het hoornvlies . Zwelling gaat meestal ook gepaard met vertroebeling. Daarom minder zwelling is ook sneller goed zicht
** Om de insnede van 1.8 mm te kunnen behouden wordt de lens nu ingespoten met een spuit (zie links) . Plooien met een pincet maakt de lens immers niet voldoende klein !

Animatie van Femto cataractde nieuwste femto cataract laser
Volledige operatie met de ZIEMER 8 laser