OOGLID

Boodschap van algemeen nut
IK ZIE WAAR IK SKI


EEN 10 OM TE ZIEN


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


OGENTROOST


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIESAL AAN LENZEN GEDACHT?


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !

WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

     LENZEN SO EASY

 


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.

LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZENHAAL ALLES UIT UW OGEN!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


OOGSPECIALIST

HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENGEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


DURF LENZEN PROBEREN!
een spierrelaxans helpt daarvoor ook 
  • OKSELZWETEN KAN ZEER VERVELEND ZIJN : OKSELVIJVERS

  • ER WORDEN +- 5O PRIKJES PER OKSEL UITGEVOERD

  • KLIERTJES (VOORAL ROND DE OKSELHAREN) ZORGEN VOOR OKSELZWETEN

SPIERRELAXATOR VOOR STOREND ZWETEN :  "HYPERHYDROSIS" 

Zweten is normalerwijze zeer nuttig. Het draagt bij tot afkoelen van het lichaam, als de omgevingstemperatuur relatief te hoog is. Soms kan zweten op bepaalde plaatsen relatief te intens gebeuren, zonder dat het functioneel is (oa emotioneel veroorzaakt) en spreekt men van "storend zweten" (of "hyperhydrosis"). 0,5 % van de mensen hebben dit. Het  komt vooral t.h.v handen en  voeten, oksels en het voorhoofd - soms kan het storend zweten zich over het hele lichaam voordoen ("Ross syndroom"). De zweetklieren bij deze mensen zijn niet abnormaal groot, maar het zou veroorzaakt worden door een regelstoornis in de hypothalamus, een zone in de hersenen !      Klamme handen geven snel de indruk van nervositeit en laat storende vlekken bij manipulatie van bepaalde voorwerpen. Okselzweten maakt dat de kledij herhaaldelijk ververst moet worden en dat bepaalde kleuren T-shirts en hemden niet kunnen gedragen worden, omwille van de storende zweetringen onder de oksels. Veel van deze mensen voelen zich sociaal belemmerd !    
Wat kan er aan gedaan worden ?

Deodorants met Aluminium chloride zouten kunnen helpen. Zeer frequent gebruik kan echter de huid irriteren. Electrische machientjes ("water iontoforese") kunnen  het zweten verminderen. Ook medicatie en chirurgie op de zenuwen kan iets doen aan het zweten, maar dit is niet zonder nevenwerkingen ! Sinds 1995 bestaat er een revolutionaire behandeling: verschillende locale inspuitingen met een spierrelaxator  belemmert de prikkeling van de zweetklieren door de aanvoerende zenuw. Er zijn haast geen nevenwerkingen, behalve dat de injecties wat pijnlijk ervaren worden (vooral t.h.v handen en voeten) en dat de fijne hand- en voetspieren tijdelijk wat verzwakt kunnen worden. Daarom zijn we wat terughoudend, om dit product voor handen en voeten te gebruiken. Voor oksel- en voorhoofdzweten is het echter een ideaal product !
 
Meest gestelde vragen: 
  1.     WAT IS EEN SPIERRELAXATOR?  

Dit is een injectievloeistof, die maakt dat zenuwuiteinden hun eindorganen tijdelijk niet meer kunnen prikkelen (+- 3 maand). Bij overdreven zweten zijn de eindorganen de zweetklieren. Meestal zijn de eindorganen echter spieren. Zo merk je dat ook de activiteit van spieren vermindert, zeker als die dun uitvallen. Dit is dan een bijwerking, die zich kan voordoen 
Met de huidige doseringen zijn die spierverzwakkingen verwaarloosbaar (behalve bij behandelingen t.h.v handen en voeten). Ook rimpels in het gezicht kunnen veroorzaakt worden door overacticiteit van spieren. Inspuiten zorgt ervoor dat de spieren zich ontspannen. Daardoor gaan rimpels in de huid vervagen (bvb t.h.v voorhoofd), wat eigenlijk een plezierige nevenwerking is  !
  2.     WELKE ZONES KUNNEN BEHANDELD WORDEN ? 

   Oksels en voorhoofd zijn ideaal. Handpalmen en voetzolen kunnen ook behandeld worden, maar de behandeling is veel pijnlijker en kan gepaard gaan met een verzwakking van de fijne hand- en voetspieren, wat bij bepaalde handelingen vervelend kan zijn ! Daarom behandelen wij geen handen en voeten.   3.     WAT HOUDT DE BEHANDELING IN ?    Een kleine hoeveelheid van de stof wordt ondiep geïnjecteerd in het te behandelen gebied (bijvoorbeeld 20 prikjes per oksel). Deze injecties zijn zeer eenvoudig te plaatsen door een daartoe opgeleid arts. Ze zijn volkomen veilig en van de fijne prikjes  (heel fijne naald) wordt niet veel gevoeld, tenzij  t.h.v handen en voeten.  Soms  kunnen er kleine blauwe plekken ontstaan t.h.v de injectieplaatsen !
  4.     WELK  RESULTAAT KAN IK VERWACHTEN ? 

   Het effect van een behandeling ervaart u na 2 tot 5 dagen  en het houdt ongeveer 4 tot 6 maanden aan. Bij sommige mensen kan het soms 1 jaar werken (vooral thv de oksels). Verwacht geen volledige droogheid, anders kan de huid geirriteerd worden. Je moet wel geur en vocht onder controle kunnen brengen met een normale deodorant. Het zweten komt terug na +- 6 maand omdat het lichaam de bezenuwing herstelt ! De mate en duur van het effect verschilt uiteraard enigszins van persoon tot persoon. In die periode wordt vooral de kwaliteit van het leven verbeterd, omdat de behandelde persoon zich zekerder van zich zelf voelt in de omgang met andere mensen !   Na deze tijd kan opnieuw behandeld worden, waarbij de behandelfrequentie over het algemeen iets afneemt ("het product werkt de tweede keer langer"). De meeste patiënten, zullen herhaalde injecties nodig hebben, om een blijvend anti-zweet effect te handhaven. Niks belet om slechts een 1-malige anti-zweetbehandeling te vragen rond bepaalde gebeurtenissen (huwelijk van dochter of zoon). Bepaalde mensen kiezen ook om zich te laten behandelen in het begin van het voorjaar, om van het zweten verlost te zijn, tot na de zomer. 

    5.     ZIJN ER OOK BIJWERKINGEN ?
 Sinds 1980 wordt  door vele artsen veilig en zonder bijwerkingen toegediend. Het eerste toepassingsgebied was de storende tics rond de ogen. Hiervoor zijn duizenden mensen jarenlang driemaandelijks behandeld en bleek de grote veiligheid van het product: Ook al zou een deel van de stof in het bloed komen (bij accidenteel aanprikken van een bloedvat) zijn geen problemen te verwachten ! De stof is dan ook goedgekeurd door de officiële medische instanties. Allergie werd tot nu toe nooit gezien (oa omdat er zeer lage concentraties gebruikt worden: een flacon van 100 eenheden bevat maar 4.7 nanogram (= 4.7  miljardste van 1 gram) !! )   In zeer zeldzame gevallen kunnen fijne spieren tijdelijk iets minder werken. Rond de ogen betrof dit meestal een verkleinde ooglidspleet ("ptosis"). Omdat het effect voorbijgaand is, verdwijnt ook het ongewenste effect en meestal veel sneller dan het gewenste effect. Met de tegenwoordige manier van inspuiten (kleinere hoeveelheden) komt dit haast nooit meer voor.

  6.      BEN IK EEN GESCHIKTE KANDIDAAT VOOR EEN BEHANDELING?     Als u zelf vindt dat u last hebt van storend zweten, kan de behandeling toegepast worden, meestal met goed resultaat.  Sommige mensen kunnen blokkerende antistoffen ontwikkelen, zodat het product na enige tijd niks meer doet. Dit is echter uiterst zeldzaam ! Nog zeldzamer zijn de mensen, die vroeger reeds in contact kwamen met het toxine (door vallen in vijvers waar veel eenden zitten) en daardoor antistoffen ontwikkelden. Bij deze patiënten doen inspuitingen niks, reeds bij de eerste behandeling !   Het product wordt  beter niet  toegepast bij spierziektes of neurologische afwijkingen (bvb MS). Het wordt ook niet gegeven bij zwangere vrouwen of bij vrouwen, die  borstvoeding geven ! Gebruik van aminoglycoside antibiotica kunnen ook interfereren met de behandeling en worden daarom best niet gebruikt ! 

  7.     PRAKTIJK  :

-   Okselharen worden best enkele dagen vooraf afgeschoren - eventueel nadien ontsmetten met zuurstofwater als de huid wat geschonden was -   De behandeling gaat meestal door op een zaterdag namiddag vanaf 14 H  - op afspraak -   Als kledij tijdens de behandeling gebruikt u best een "T -shirt", waarbij de oksels bloot zijn. U mag er een trui overtrekken. -   Het is zeer handig dat uw oksels zweten, als u komt voor de behandeling, omdat we dan goed kunnen zien waar we moeten behandelen. Dus: best de dag van de behandeling geen zweet remmende deodorant gebruiken, tenzij het niet anders kan ! Sluitende kledij dragen is beter, omdat dit de verdamping belet    -   De behandeling duurt ongeveer een kwartier.  De prikjes voelt u wat. Als u meent gevoelig te zijn, kan u een half uur voor de behandeling,  een pijnstiller, om uw gevoeligheid te verminderen ! -  Nabehandeling: Een kleurloze ontsmettende oplossing zonder alcohol.

7.     PRIJS  :

-   Kostprijs:     299 €  voor het product om beide oksels te behandelen. Bijkomend wordt nog een consultatie van +- 52€  aangerekend voor de injectie van het product. Dit wordt zoals alle consultaties terugbetaald op het remgeld van +- 20 € na.  -   Als na 1 a 2 weken  onvoldoende resultaat bereikt wordt, kan nog een bijkomende sessie gevraagd worden !   PS: Inspuitingen in de bovenste gelaatshelft  (=rond de ogen) kunnen ook rimpels wegwerken op een spectaculaire manier: fronsrimpel  / voorhoofdsrimpels / kraaiepootjes. Indien u hierin geïnteresseerd bent, kunt u ons steeds bijkomende informatie vragen !          

 
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
GOED GEZIEN !
KOM EN ZIE
LENS EXPERT
ALLEEN OP AFSPRAAK
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
PRIORITY TO QUALITY
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
SEE BETTER - LOOK BETTER
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
LOOK GOOD - FEEL GOOD
UW OGEN WILLEN OOK WAT
IF YOU WANT MORE
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!