TEAM

Boodschap van algemeen nut
LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !DURF LENZEN PROBEREN!
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS


HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENGEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.

OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!HAAL ALLES UIT UW OGEN!
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


OOGSPECIALISTLENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


     LENZEN SO EASY

 


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!

WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


IK ZIE WAAR IK SKI


EEN 10 OM TE ZIENLENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


OGENTROOST


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !AL AAN LENZEN GEDACHT?
JEUGD PSYCHOLOOG 
  • DEBORAH VAN NESTE


HOE CONTACTEREN  ?
  • GSM :     0495 627630
  • email  :   deborahvanneste@praktijkpilaar.be
  • ADRES  :  Deken Darraslaan 104  - 8700  Tielt  
  • Website: www.praktijkpilaar.be
WIE BEN IK? 

Ik ben Deborah Van Neste, klinisch psychologe. De ontwikkeling van kinderen en jongeren, en daarmee gepaard hun beleving, gedachten, gedrag en emoties hebben mij sinds het begin van mijn opleiding aan de UGent steeds geboeid. Veel factoren hebben een invloed op de fysieke en mentale groei van kinderen en jongeren (bv. persoonlijkheidskenmerken, gezin, school, etc.). Het is daarom volgens mij belangrijk om een ruim beeld te hebben van de interne en externe leefwereld van kinderen of jongeren. Mijn stage in het kinder- en jongerenteam van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), mijn werkervaring als begeleidster in de Bijzondere Jeugdzorg en als psychopedagogisch consulent in het CLB hebben mij hierin de nodige inzichten bijgebracht.   

WIE KAN BIJ MIJ TERECHT?

Ouders, kinderen, jongeren en jongvolwassenen kunnen bij mij terecht voor individuele gesprekken en/of gezinsgesprekken.  

HOE GA IK TE WERK? 

  • Er wordt een afspraak gemaakt, telefonisch of per mail, waarbij afgesproken wordt wie er aanwezig zal zijn op het intakegesprek (bv. ouder(s) of opvoedingsverantwoordelijke(n), het kind of de jongere, etc.).
  • Tijdens het intakegesprek wordt er kennis gemaakt en brengen we de sterktes, klachten, moeilijkheden, hulpbronnen en hulpvraag in kaart. 
  • Samen gaan we op zoek naar verschillende therapeutische technieken en handvaten om aan de bezorgdheden en klacht(en) te werken die er zijn. 
Betaling: - 55 euro per sessie. Terugbetaling afhankelijk van mutualiteit. 

 
UW OGEN WILLEN OOK WAT
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
IF YOU WANT MORE
PRIORITY TO QUALITY
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
KOM EN ZIE
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
LOOK GOOD - FEEL GOOD
LENS EXPERT
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
SEE BETTER - LOOK BETTER
ALLEEN OP AFSPRAAK
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
GOED GEZIEN !
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN