TEAM

Boodschap van algemeen nut


WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


     LENZEN SO EASY

 


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZENAL AAN LENZEN GEDACHT?


IK ZIE WAAR IK SKI


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


EEN 10 OM TE ZIENOOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZENHAAL ALLES UIT UW OGEN!
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


DURF LENZEN PROBEREN!


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENKINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !

WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


OOGSPECIALISTSUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


OGENTROOST


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!

VOLWASSENEN  PSYCHOLOOG
  • ELLIS TRYSSESOONE

  • GROEPSPRAKTIJK PILAAR - PSYCHOLOGEN

  • VISITEKAART

  • ALS EXPERTISE KOOS IK VOOR VERSLAVINGSPROBLEMATIEKEN (ZOALS ROKEN , ALCOHOL...)

  • SAMEN MET DE DIETISTE KAN IK OOK HELPEN BIJ EETSTOORNISSEN (ANOREXIE / BOULEMIE ... )

  • MET VEREENDE KRACHTEN KUNNEN WE PROBLEMEN OPLOSSEN

  • WE BIEDEN OOK PSYCHOLOGISCHE ONDERSTEUNING BIJ ZICHTVERLIES

  • HET GEBOUW VAN EUROMEDICS

  • INGANG: DEKEN DARRASLAAN 104 - 8700 TIELT

 Ellis Tryssesoone - 
(jong)volwassenen  psycholoog  -  Tielt

 
Contactgegevens
Adres : Euromedics groepspraktijk, Deken  Darraslaan 104
                                                                 8700  Tielt
E-mail : ellistryssesoone@praktijkpilaar.be
Telefoon :  0477.714625
Website: www.praktijkpilaar.be

Introductie
Heb je het gevoel dat het minder goed met je gaat, je vastzit, niet meer weet wat te doen, je een algemeen gevoel van ontevredenheid hebt of helemaal niet weet waarom het minder gaat? Dan ben je bij mij aan het juiste adres!

Wie ben ik?
Ik ben Ellis Tryssesoone, klinisch psychologe en oprichtster van een groepspraktijk te Tielt (Psychologen, diëtisten, logopedisten, ..). Voor en onder ons zit een oogcentrum waar er nauw mee wordt samengewerkt (mensen met een visuele beperking, ..). Het menselijke gedrag, gevoelens en daarmee gepaarde gedachten zijn mijn grootste interesses. Omwille van die reden koos ik er enkele jaren geleden voor om de richting Master Psychologie te studeren aan de Universiteit van Gent. Ik liep stage in het CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg) te Gent waar ik met zeer uiteenlopende problematieken werkte (algemeen gevoel van ontevredenheid, angst/paniek, stress, burn-out/bore-out, depressieve klachten, relationele problemen...). Als expertise koos ik voor verslavingsproblematieken (gamen, gokken, alcohol, drugs, seksverslaving…). Momenteel werk ik naast mijn zelfstandige praktijk in Aalter en de groepspraktijk in Tielt nog steeds in het CGG te Gent op de forensische zorg. Ik ga er steeds vanuit dat elke persoon uniek is. Omwille van die reden kies ik er telkens voor om therapie te geven op het tempo van mijn cliënten, zonder waardeoordeel. We zoeken samen uit wat het meest werkzaam is.

Wat is een klinisch psycholoog?
Een psycholoog of psychologe is een professioneel deskundige in de psychologie, de wetenschap die zich bezighoudt met het innerlijk leven (denken, voelen en streven) en het gedrag van de mens.

Wie kan bij mij terecht?
Bij mij telt elke klacht. Mensen (jongeren (vanaf 16 jaar), volwassenen) met specifieke lichte tot ernstige klachten of een algemeen gevoel van ontevredenheid kunnen bij mij terecht (bijvoorbeeld: angst, paniek, relationele problemen, zelfbeeld, zelfvertrouwen, stress, burn-out, assertiviteit, middelenmisbruik-en verslaving).

Extra opleidingen:
verlies- en rouwconsulent i.o
Emotiemanagement consulent i.o
Seksuologie  i.o

Hoe ga ik te werk?
Eerst en vooral maken we samen een afspraak. Dit kan telefonisch of via mail.
Je komt in Aalter of in Tielt voor het eerst op een verkenningsgesprek. Dat betekent dat we samen de klachten/problemen/moeilijkheden overlopen die spelen. Soms is er geen duidelijk bedenkbare reden of weet je niet meteen wat er zou kunnen zijn. Dat kan en is zeker ook bespreekbaar. Ik calculeer voor het verkenningsgesprek 50 - 60 minuten in. We kijken samen of we een 'match' zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan zoeken we samen naar een gepaste doorverwijzing.
Samen gaan we op zoek naar verschillende therapeutische technieken om aan de klacht(en) te werken die het beste bij je passen.


 
GOED GEZIEN !
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
UW OGEN WILLEN OOK WAT
PRIORITY TO QUALITY
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
KOM EN ZIE
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
LENS EXPERT
SEE BETTER - LOOK BETTER
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
ALLEEN OP AFSPRAAK
IF YOU WANT MORE
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
LOOK GOOD - FEEL GOOD