OOGLID

Boodschap van algemeen nut


REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


IK ZIE WAAR IK SKI


     LENZEN SO EASY

 


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIESHAAL ALLES UIT UW OGEN!


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


EEN 10 OM TE ZIEN


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMENLENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !AL AAN LENZEN GEDACHT?


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !

WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


DURF LENZEN PROBEREN!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


OGENTROOST


OOGSPECIALISTVOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENVERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!
Ideaal rond de ogen 
  • VOORAF MOETEN DE RIMPELS GOED GEANALYSEERD WORDEN: WELKE KUNNEN HOE BEHANDELD WORDEN

  • RIMPELS ROND DE OGEN WORDEN INGESPOTEN MET SPIERRELAXANS / RIMPELS ROND DE MOND MET FILLER


PERMANENTE ANTI-RIMPEL BEHANDELING

Veel van de rimpeltjes in het gezicht worden veroorzaakt door samentrekken van de vlak onder de huid gelegen aangezichtsspieren, iedere keer als men lacht, boos kijkt of fronst: expressie-rimpels. Bij veel mensen blijven deze rimpels zichtbaar ook als ze niet lachen of fronsen. Hierdoor ziet men er dan ouder uit dan men is. Vaak ook wordt de gelaatsuitdrukking ten onrechte beoordeeld als boos, bezorgd of gespannen. Aan deze rimpeltjes is nu snel en eenvoudig iets te doen met een spierrelaxans. Andere huidrimpels, door huidveroudering (oa door veelvuldig zonnebaden) kunnen niet verholpen worden !! Daarvoor zijn er andere oplossingen: opvullingstherapie met "fillers", laser of plastische chirurgie. De meest gestelde vragen:
 
 1. HOE GEBEURT  EEN ANTI RIMPELBEHANDELING MET EEN SPIERRELAXANS ? 
 
Het spierrelaxans zit in een injecteerbare vloeistof die overacticiteit van spieren vermindert. Al sinds 1980 worden deze stoffen met groot succes gebruikt bij de behandeling van onder andere ongewenst samenknijpen van de ogen (blepharospasme), zonder complicaties. Ook rimpels in het gezicht kunnen veroorzaakt worden door overacticiteit van spieren. Inspuiten van dit product zorgt ervoor dat de spieren zich ontspannen en de rimpels in de huid verdwijnen.  Allergie aan de producten wordt haast nooit gezien omdat er zeer lage concentraties gebruikt worden: een flacon van 100 eenheden bevat maar 4.7 nanogram (= 4.7 miljardste van 1 gram) !!
 
 2. WELKE ZONES KUNNEN BEHANDELD WORDEN ?
 
De zones rond de ogen, zijn ideaal: De verticale fronsrimpel boven de neus / de horizontale voorhoofdrimpels en de kraaiepootjes, thv de buitenste ooghoeken. Bij deze rimpels speelt spierwerking een grote rol. Bovendien heeft die mimiek geen enkele functie en wordt ze dus alleen als storend ervaren. Anders staat het voor de mimiek rond de mond, die veel functioneler is : vorming van woorden / zuigen aan rietjes/ fluiten !
Ook neusrimpels en kinrimpels kunnen gemakkelijk behandeld worden, net als afhangende mondhoeken. Een andere frequente toepassing zijn halsplooien, die duidelijk afgezwakt kunnen worden.
Frequent wordt ook gevraagd om de verticale mondrimpeltjes boven de lippen weg te werken. Dit gaat echter moeilijker . Ze kunnen wel in aanmerking komen voor behandeling met fillers als die storend zijn ! 
 
 3 . WAT HOUDT DE BEHANDELING IN ?
 
Een kleine hoeveelheid van de stof wordt geïnjecteerd in het te behandelen gebied (bijvoorbeeld de fronsrimpel tussen de wenkbrauwen of de kraaiepootjes). Deze injecties zijn zeer eenvoudig te plaatsen door een daartoe opgeleid arts. Ze zijn volkomen veilig en vrijwel pijnloos. U ervaart soms een krakende sensatie, als het naaldje in de spier binnendringt. Dit is helemaal normaal. Bij het raken van een klein gevoelszenuw, kunt u ervaren dat de gevoelssensatie van de prik wat uitstraalt. Ook dat is normaal. Er is in ieder geval geen verdoving nodig en onmiddellijk na de behandeling kunt u weer naar huis om uw normale dagelijkse bezigheden te hervatten. Niemand zal iets zien aan uw gelaat. Hoogstens kan er een klein blauw plekje zijn, dat u kan camoufleren met  bedekkende make-up!
 
4.   WELK RESULTAAT KAN IK VERWACHTEN ?
 
Uw huid zal veel gladder zijn. De hinderlijke fronsrimpels, kraaiepootjes of horizontale lijnen zijn verdwenen wat u een jeugdig en wellicht minder zorgelijk uiterlijk geeft. De normale gelaatsuitdrukking zal niet aangetast worden. Uw gelaat zal nog normaal beweeglijk zijn, maar de sterke (en storende) rimpelvorming rond de ogen bij verwonderd kijken, boos kijken en lachen zal achterwege blijven ! Sommige mensen met frontale spanningshoofdpijn zullen ook merken door de voorhoofdspanning vermindert door de behandeling !
Het effect van een behandeling ziet u na 2 tot 5 dagen (soms kan het 10 dagen duren !) en het houdt ongeveer 3 a 4maanden aan. De spierbewegingen komen terug omdat het lichaam de bezenuwing herstelt ! De mate en duur van het effect verschilt uiteraard enigszins van persoon tot persoon en van de herhaling van de behandeling.
Na deze tijd kan opnieuw behandeld worden, waarbij de behandelfrequentie over het algemeen iets afneemt ("het product werkt de tweede keer langer"). Het blijkt immers zo te zijn, dat een spier die minder gebruikt wordt in volume afneemt en zo minder krachtig wordt. Bovendien leer je af om bepaalde mimieken te maken, die je al maanden niet meer maakte, ook al kan je weer die mimiek maken. De meeste patiënten, zullen herhaalde injecties nodig hebben, om een blijvend anti-rimpel effect te handhaven. Niks belet om slechts een 1-malige anti-rimpelbehandeling te vragen rond bepaalde gebeurtenissen (huwelijk van dochter of zoon).
Het is echter sterk aan te raden de tweede behandeling na 3 maand uit te voeren! Voor een derde behandeling kunt u dan meestal 4 a 6 maand wachten !
Het is bekend dat de storende mimiek op termijn blijvende huidplooien veroorzaakt. Als u de behandeling regelmatig laat gebeuren, zult u die storende plooivorming kunnen uitstellen ! Ook vroeg genoeg starten is een aanrader.  We zien daarom veel mensen die starten met de anti-rimpel behandeling vanaf 30 jaar.
 
 
 5 . ZIJN ER OOK BIJWERKINGEN?
 
Kortstondige bijwerkingen, zoals lichte roodheid, zwelling of kleine blauwe plekken nalv de prikken, worden regelmatig gezien. In 1 dag is dit meestal weg ! Soms kan eens een minder gewenst effect gezien worden. Zo kan de ooglidspleet iets kleiner worden ("ptosis"). Omdat het effect voorbijgaand is, verdwijnt ook dit ongewenst effect in enkele weken. Met de tegenwoordige manier van inspuiten (kleinere hoeveelheden) komt dit haast nooit meer voor. Soms kan alleen nog het buitenste deel van de wenkbrauw opgetrokken worden (“Jack Nicholson- effect”) , wat kan opgelost worden door een bijkomende injectie in de betrokken overactieve spier !
Ernstige nevenwerkingen worden normalerwijze niet gezien: Al jarenlang wordt het door vele artsen veilig en zonder bijwerkingen toegediend rond de ogen (om storende tics rond de ogen weg te werken). Ook al zou een deel van de stof in het bloed komen (bij accidenteel aanprikken van een bloedvat) zijn geen problemen te verwachten ! De stof is dan ook goedgekeurd door de officiële medische instanties. Allergie wordt haast nooit gezien
 
     
6. BEN IK EEN KANDIDAAT VOOR EEN ANTI RIMPEL-BEHANDELING?

Uitsluitend rimpels die door het samentrekken van onderliggende spieren veroorzaakt worden kunnen behandeld worden. Rimpeltjes in een slapper wordende huid of door veelvuldig zonnen reageren niet op de behandeling. Uw specialist kan u alles vertellen over de anti rimpel-behandeling en bepalen of het voor u een geschikte manier is om rimpels in het gelaat te verminderen.
     Sommige mensen kunnen blokkerende antistoffen ontwikkelen, zodat het product na enige tijd niks meer doet. Dit is echter uiterst zeldzaam ! Nog zeldzamer zijn de mensen, die vroeger reeds in contact kwamen met het toxine (door vallen in vijvers waar veel eenden zitten) en daardoor antistoffen ontwikkelden. Bij deze patiënten doen inspuitingen niks, reeds bij de eerste behandeling !
     Het product wordt niet toegepast bij spierziektes of neurologische afwijkingen (bvb MS). Het wordt ook niet gegeven bij zwangere vrouwen of bij vrouwen, die borstvoeding geven ! Aminoglycoside antibiotica kunnen de werking versterken en worden daarom best niet in combinatie gebruikt !
     Indien u bloedverdunnende medicatie neemt (o.a aspirine) moet die 1 week voordien gestopt worden !
 
 7. PRAKTIJK
 
-      De behandeling bestaat uit een aantal prikjes met een zeer fijn naaldje. Na een 5- tal minuten is alles klaar. De prikjes kunt u al onmiddellijk camoufleren met wat "fond de teint", als u het nodig vindt.
-      Nadien mag u niet krachtig wrijven over de behandelde zones. Wel is het sterk aan te raden om uw voorhoofd veel te fronsen gedurende de eerste uren na de behandeling (boos en daarna verwonderd kijken) . Zo gaat het product in de goede richting gemasseerd worden en vooral de spieren treffen die de storende mimiek maken !

8. KOSTPRIJS
    

Afhankelijk van het aantal behandelende zones: tussen 70€ en 270€
 
 
 9. VERBETERING VAN HET EFFECT
 
De behandeling kan nog verbeterd worden door:
 
-      inspuitingen van fillers . Deze producten gaan de resterende fijne lijntjes opvullen. Best wacht u hiervoor een tweetal weken, tot het effect op de spierwerking maximaal is. Omdat de spierwerking voorheen het opvulproduct wegduwde, zal dit nu langer ter plaatse blijven !
 
-      hydraterende crèmes kunnen de resterende lijntjes nog wat extra opvullen. Rond de ogen gebruikt u best een crème voor gevoelige huid. Het blijft dus een goede gewoonte om hydraterende crèmes te gebruiken.
 
-      Permanente Make-up t.h.v wenkbrauwen en ooglidranden kan uw ogen beter tot uiting laten komen en u het leven gemakkelijker maken: u hoeft geen tijd meer te spenderen om zelf make-up op de ooglidranden en de wenkbrauwen aan te brengen ! Ook over deze behandeling kunnen wij u informeren !
 
 
PS1 : VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN  !

Frequent zonnebaden en gebruik van zonnebank doet de rimpelvorming snel toenemen. Overdrijf dan ook niet met zonnen en bescherm u goed met de nodig zonnebrandolie !
 
 
PS 2:   ANDERE TOEPASSING:  OKSELZWETEN

 I
nspuitingen in de oksel kunnen ook storend zweten wegwerken op een spectaculaire manier. De kostprijs bedraagt  €299  . Het product werkt ongeveer 4 a 6 maand. Indien u hierin geïnteresseerd bent, kunt u ons steeds bijkomende informatie vragen !          


 
LENS EXPERT
SEE BETTER - LOOK BETTER
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
UW OGEN WILLEN OOK WAT
GOED GEZIEN !
PRIORITY TO QUALITY
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
LOOK GOOD - FEEL GOOD
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
KOM EN ZIE
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
IF YOU WANT MORE
ALLEEN OP AFSPRAAK
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG