voorkomen is beter dan genezen
  • EEN VREEMD VOORWERP OP HET HOORNVLIES KAN EEN UITGESPROKEN OOG ONTSTEKING VEROORZAKEN EN LEIDEN TOT EEN BLIJVEND LITTEKEN DIE HET ZICHT HINDERT

  • EEN VEILIGHEIDSBRIL IS EVEN BELANGRIJK ALS EEN HELM, OP EEN BOUWWERF

  • EEN VEILIGHEIDSBRIL IS BELANGRIJK BIJ OMGANG MET GEVAARLIJKE VLOEISTOFFEN (ZUREN ea )

OOGVERWONDINGEN : PREVENTIE EN EERSTE HULP

Oogverwondingen, hoe klein ze ook zijn, zijn meestal een beangstigende ervaring, omwille van de diep gewortelde vrees voor blindheid. Goede voorzorgsmaatregelen en doeltreffende eerste hulp zijn de belangrijkste stappen om schade door oogletsels te beperken. Meer dan 1 miljoen mensen worden jaarlijks getroffen door een oogkwetsuur, thuis, op school, op het werk, in het verkeer of gedurende de vrije tijd. Naar schatting 90% van deze ongevallen zou men kunnen voorkomen. Bijgevolg zijn goede voorzorgsmaatregelen van het allergrootste belang. Zo men toch een oogverwonding oploopt, kan snelle eerste hulp van vitaal belang zijn om het gezichtsvermogen te redden. Daarbij is het voor een leek vaak moeilijk uit te maken hoe ernstig een ongeval is. Het oog is immers zeer gevoelig voor pijn. Zo kan een wimper of een stofje onder een ooglid reeds zeer veel hinder veroorzaken. Een doorborende wonde doet echter weinig of geen pijn ! Deze kwetsuren zijn echter het gevaarlijkst !!!
Bij een gekwetst oog is het dus steeds belangrijk, na het toedienen van de eerste zorgen, zo snel mogelijk de oogarts te raadplegen. Alleen zij kunnen de ernst van het letsel vaststellen en op basis daarvan verdere maatregelen treffen. Een oogarts is immers een dokter die specifiek opgeleid is, om het oog te verzorgen in al zijn aspecten. Dit omvat: een grondig oogonderzoek verrichten met de nodige instrumenten ("goede instrumenten maken de behandeling gemakkelijk"), oogkwetsuren en oogafwijkingen opzoeken, aangepaste brilglazen voorschrijven en de nodige medische en chirurgische behandelingen uitvoeren.
Ook de huisarts kan bepaalde behandelingen uitvoeren, maar zijn instrumentarium is meestal beperkt zodat hij de kwetsuur met minder zekerheid kan diagnosticeren en behandelen. Vooral het verwijderen van roest, bij een stukje op het oog, is meestal een probleem ! Bij het minste risico voor verwikkelingen is verwijzing naar de oogarts een noodzaak. Daarom is het nuttig dat je bij de minste twijfel (bvb als de irritatie na 1 of 2 dagen niet over is), een oogarts raadpleegt.

VOORKOMEN: BETER DAN GENEZEN

WAAROP LETTEN THUIS?
 
Snelbinders om pakken op fietsen te binden, kunnen losschieten en met veel kracht in het oog
vliegen !

Als je een "doe-het-zelver" bent, volg je best ook de veiligheidsmaatregelen, die professionelen toepassen: Koop daarom ook voor privé doeleinden een veiligheidsbril !! Het is een kleine investering, die je dagelijks ongemakken zal besparen.
 
WAAROP LETTEN OP HET WERK ?
 
Neem steeds de nodige veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van werktuigen en chemische producten: de gebruiksaanwijziging zal u daarbij helpen.
 
WAAROP LETTEN IN HET VERKEER ?

Verkeersongevallen zijn de belangrijkste oorzaak van perforerende oogletsel bij volwassenen. Daarom: Draag niet alleen uw veiligheidsgordel , omdat het wettelijk verplicht is. Ook voor uw ogen biedt hij een doeltreffende bescherming tegen snijwonden door glas. Op die manier hebben autogordels reeds heel wat ogen van blindheid gered !
-In het bijzonder, bij kleine herstellingen aan de wagen: Doof eerst sigaretten en gebruik
geen lucifers als lichtbron. Vonken kunnen immers ernstige oogverwondingen veroorzaken ! Ook
batterijvloeistoffen zijn berucht !

WAAROP LETTEN IN DE VRIJE TIJD ?

* Speelgoed kan oorzaak zijn van allerlei oogletsels bij kinderen.
  Daarom: Kies verantwoord speelgoed voor uw kind: pijl en boog, geweer en kogel,
   zijn ook voor de ogen van anderen gevaarlijke tuigen.
* Ook oogverwondingen door sport zijn niet te ontkennen. Daarom: Draag beschermende veiligheidsbrillen,
  voornamelijk bij  squash en (ijs)hockey
* Wie het bij zonnen houdt, moet toch zijn ogen beschermen tegen UV-straling.
  Daarom:Gebruik de speciale donkere beschermbrilletjes, om schade door de zonnebank te voorkomen.

 
EERSTE HULP BIJ OOGVERWONDINGEN

Correcte behandeling van oogverwondingen onmiddellijk na een ongeval, kan verlies van gezichtvermogen voorkomen. Een leek kan echter moeilijk uitmaken, hoe ernstig een oogletsel is. Doe dus steeds beroep op medische hulp, na het toedienen van de eerste zorgen. Ga naar uw oogarts of uw huisarts, of wendt u tot de nabijgelegen spoedgevallendienst.

WAT TE DOEN IN HET GEVAL VAN:
STOFJES IN HET OOG

Wrijf niet in het oog, maar trek het bovenste ooglid over het onderste. Zo kunnen de stofdeeltjes, met behulp van de wimpers, vrijkomen van de binnenzijde van het bovenste ooglid. Knipper dan enkele malen en laat de tranen de stofjes afvoeren. Indien het schurend gevoel blijft, sluit dan het oog en roep medische hulp in.

STOTEN TEGEN HET OOG

Houd onmiddellijk een ijskoud verband op het oog, gedurende ongeveer 15 minuten. Zo vermindert de pijn en de zwelling. Een verkleurd oog of wazig zicht kan wijzen op een inwendige oogbeschadiging. Raadpleeg onmiddellijk de oogarts.

SNIJWONDEN VAN HET OOG OF HET OOGLID

Breng een licht verband aan en roep onmiddellijk medische hulp in. Probeer nooit het oog uit te wassen of deeltjes die erin gevlogen zijn, eruit te halen. Druk niet op een gekwetst oog of ooglid en wrijf er niet in.

CHEMISCHE BRANDWONDEN

Spoel het oog onmiddellijk met water. Gebruik de vingers om het oog zover mogelijk open te houden. Houd het hoofd onder de kraan of giet overvloedig water over het oog. Beweeg hierbij de oogbol zoveel mogelijk om het oog uit te wassen. Doe dit voorzichtig en houd het vol gedurende minstens 15 minuten. Breng geen oogverband aan. Roep medische hulp in onmiddellijk na deze eerste zorgen.

HET IS UW ZICHT - HET ZIJN UW OGEN - ZIJ VERDIENEN DE BESTE ZORGEN. DRAAG SNEL EEN VEILIGHEIDSBRIL !!!

PS: Iedere opticien kan u een aangepaste veiligheidsbril bezorgen. Bij veiligheidsbrillen op sterkte is het handig om uw glazen te kunnen verbergen achter een polycarbonaat scherm: indien het scherm te vuil wordt, kan het scherm vervangen worden, zonder dat de (dure) glazen moeten vervangen worden !!