ZIEKTE

Boodschap van algemeen nut




VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


     LENZEN SO EASY

 


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
WAT IS CATARACT?



CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS




LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !

HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?



DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMEN

WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?



JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?



OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!



VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)




KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES



OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


IK ZIE WAAR IK SKI
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?



JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !





DURF LENZEN PROBEREN!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !



AL AAN LENZEN GEDACHT?



LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


OGENTROOST


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


EEN 10 OM TE ZIEN



HAAL ALLES UIT UW OGEN!


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


OOGSPECIALIST

U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !



LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !
WAT IS GLAUCOOM?



TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.




TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?



KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  



LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !






VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !
ZIEKTE »
OOGAANDOENINGEN
  • OOGSLIJMVLIES: RODE OGEN DOOR ONTSTEKING (oa door allergie of besmetting)

  • OOGSPIEREN: BIJ ONEVENWICHT KAN SCHEELZIEN ("STRABISME") ONTSTAAN

  • LENS : BIJ LEEFTIJDS GEBONDEN VERTROEBELING SPREEKT MET VAN CATARACT (zie de witte pupil rechts)

OM GEZIEN TE WORDEN  MOET HET LICHT, UITGEZONDEN DOOR EEN

VOORWERP,    EEN HELE VOLGWEG AFLEGGEN
:  


HET LICHT MOET REIZEN  DOORHEEN HOORNVLIES, VOORKAMER, LENS,  EN  GLASVOCHT OM  UITEINDELIJK OP HET NETVLIES IN TE VALLEN.  HET ELECTRISCHE SIGNAAL, DIE IN HET NETVLIES ONTSTAAT, WORDT VIA DE OOGZENUW  NAAR DE HERSENEN GELEID, VOOR INTERPRETATIE.

OP DEZE VOLGWEG KAN NU HEEL WAT MISGAAN: "OOGZIEKTES"

  IN DE LINKSE MENU-BALK VINDT U DE OOGZIEKTES,  BESPROKEN  ZOALS ZE IN DE VOLGWEG VOORKOMEN

 
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
GOED GEZIEN !
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
PRIORITY TO QUALITY
KOM EN ZIE
UW OGEN WILLEN OOK WAT
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
IF YOU WANT MORE
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
LOOK GOOD - FEEL GOOD
SEE BETTER - LOOK BETTER
ALLEEN OP AFSPRAAK
LENS EXPERT
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN