Boodschap van algemeen nut




TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  



LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !






SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


     LENZEN SO EASY

 


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !



LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !



OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?



OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)



AL AAN LENZEN GEDACHT?


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


OGENTROOST


OOGSPECIALIST



EEN 10 OM TE ZIEN
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)




KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !

WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?



JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !





ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!



IK ZIE WAAR IK SKI
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?



KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !



LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?



DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMEN

WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?



JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


DURF LENZEN PROBEREN!
WAT IS CATARACT?



CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS




VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN



HAAL ALLES UIT UW OGEN!


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN
WAT IS GLAUCOOM?



TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.




SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!
DISCLAIMER »
DISCLAIMER
DISCLAIMER
 
1) AUTEURSRECHT
 
Het internet wordt wel eens gepropageerd als een vrij en ongebonden medium.Men treft er foto’s, publicaties en reproducties van auteurswerken,alsof ze vrij beschikbaar zijn. We beseffen ten volle dat dit niet altijd zo is en ook hier de auteursrechten gelden. Het is echter moeilijk om te achterhalen of een bepaalde foto auteursrecht vrij is of niet en aan wie de rechten moeten betaald worden.
   In onze website gebruiken we heel wat foto’s. De meeste foto's zijn aangekocht bij een fotobedrijf, zodat we deze foto's mogen gebruiken. Er zijn een beperkt aantal foto's die we kregen via de  bril- en glasmerken die we verdelen. Wij veronderstellen dat we als rechtmatige verdeler van die merken ook de foto’s mogen gebruiken. Als dat niet zo is of als dat maar voor een beperkte tijd zo is, volstaat een eenvoudig mail naar info@eurolook.be opdat wij de foto’s van onze website halen.
 We hebben ook een aantal foto’s ingescand, uit boeken die we aangekocht hebben. Qua auteursrechten hieromtrent hadden we volgende regels willen aanhalen:     
  • Niet voor elke reproductie van een auteurswerk moet toestemming gevraagd worden, als het gaat om een gebruik voor educatieve doeleinden en als het gaat om reproductie van korte fragmenten (=enkele foto’s bvb) . Als geldelijke compensatie voor dat wettelijk toegestane “gratis” gebruik, heeft de wetgever een systeem van heffingen ingevoerd, die geen belastingen zijn doch vergoedingen voor rechthebbenden. De inning gebeurt door de beheersvennootschap Reprobel (www.reprobel.be)
  •  Omdat onze website voor educatieve doeleinden ontworpen werd (= voorlichting van de bevolking aangaande optiek-onderwerpen) , menen wij onder deze regeling te vallen.
  • Organisaties (binnenlands of buitenland) die menen recht te hebben op vergoeding voor gebruik van foto's kunnen een aanvraag indienen via www.reprobel.be  of via www.sofam.be
  • Voor de geldende tarieven kan gekeken worden op www.sofam.be . Hierbij dient gesteld te worden dat wij vooral bewegende beelden gebruiken, die maar enkele seconden op het scherm komen, als onze bezoeker op het item klikt. Deze beelden kunnen niet op een eenvoudige wijze gecopieerd worden.
  • Een strafrechterlijke procedure tegen iemand, die de auteursrechten schendt, kan alleen maar met succes gevoerd worden als wordt bewezen dat de inbreukmaker handelde met een kwaadwillig of bedrieglijk oogmerk. Wij claimen dat we geen kwaadwillig oogmerk hebben en stellen ook voor de ingescande foto’s dat een eenvoudige mail naar info@eurolook .be volstaat om te betreffende foto of tekst van de website te halen.
 
 
 2) ANDERE 
 
-De verstrekte informatie (zowel prijs als producteigenschappen) is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig.
-Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
-De uitgever van deze site alsook de overige leveranciers van informatie aan deze site aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
UW OGEN WILLEN OOK WAT
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
ALLEEN OP AFSPRAAK
LENS EXPERT
IF YOU WANT MORE
PRIORITY TO QUALITY
KOM EN ZIE
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
SEE BETTER - LOOK BETTER
GOED GEZIEN !
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
LOOK GOOD - FEEL GOOD
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN