KLINIEK

Boodschap van algemeen nut
     LENZEN SO EASY

 
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


OGENTROOSTOOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !HAAL ALLES UIT UW OGEN!


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !ELEKTRONISCHE LOEPEN
ZIJN BETER !
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


BETER MET HIGH DEFINITION
LEESBRILLEN


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


IK ZIE WAAR IK SKI


WISSEL BRIL MET LENZEN
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENEEN 10 OM TE ZIEN


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


DURF LENZEN PROBEREN!
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


OOGSPECIALIST
AL AAN LENZEN GEDACHT?


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN
KLINIEK »
TIELTSE OOGKLINIEK


 
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
GOED GEZIEN !
SEE BETTER - LOOK BETTER
LOOK GOOD - FEEL GOOD
PRIORITY TO QUALITY
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
UW OGEN WILLEN OOK WAT
LENS EXPERT
IF YOU WANT MORE
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
ALLEEN OP AFSPRAAK
KOM EN ZIE
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT