• ER WORDT EEN KLEINE INSNEDE GEMAAKT

  • HET KAPSEL WORDT CIRKELVORMIG GEOPEND

  • DE GROEVEN WORDEN GEMAAKT

  • DE GROEVEN WORDEN IN OP EEN KRUIS VORM GEMAAKT

  • DAARNA WORDEN DE GROEVEN GEKRAAKT

  • DE KWADRANTEN WORDEN LEEGGEZOGEN

  • NADIEN WORDT HET SCHORS MATERIAAL OPGERUIMD

  • ER WORDT OPGERUIMD TOT HET HELE LENSZAKJE HELEMAAL LEEG IS

  • DE LENS WORDT IN GEPLOOIDE TOESTAND AANGEBRACHT

  • DE LENS ONTPLOOIT IN HET LENSZAKJE

  • DE POOTJES HOUDEN DE NIEUWE LENS OP Z'N PLAATS

CATARACT 

 
 
-   WAT IS CATARACT   : Progressieve vertroebeling en verdikking van de   ooglens (die normaal dient om beelden scherp te stellen (zoals bij een fototoestel)), door leeftijdsgebonden slijtage (kan ook door ongeval, ziekte (bvb suikerziekte), roken, cortisone gebruik of oogontstekingen of -kwetsuren ). Het gaat dus niet om een vlies, dat over het oog groeit, zoals verkeerdelijk verteld wordt.
-   Gevolg  : Mistig zicht. Als de eigen lens dikker wordt, mag uw brilglas dunner worden (lees: meer negatief worden) en kunt u plots weer lezen met een lichtere bril (soms zelfs zonder bril!) of plots weer ver zien zonder bril. U bent geregeld verrast door die ogenschijnlijke gunstige evolutie, maar het is geregeld een voorbode van slechter: mistig zicht, vooral bij fel tegenlicht. Soms ook vervorming en dubbelzien met 1 oog / kleuren worden grauwer / lichtschuwheid. Iedere senior ervaart dit vroeg of laat !
 
 -   BEHANDELING   : Het troebel worden van de lens wordt veroorzaakt door slechte stofwisseling. Met vitamine oogdruppels kan geprobeerd worden het cataract te stabiliseren, hoewel dit geen wondermiddel is: ieder maand nieuw flesje halen ! Stop met roken ! Draag snel een zonnebril !!!
**   Bij lichte   hinder kan de patiënt geholpen worden met volgende kleine hulpmiddeltjes: dichter bij TV zitten (tot op 1 m; de TV zendt geen schadelijke straling uit), een getinte " schuiver " boven de bril zetten of een zonnebril dragen bij storend licht (eventueel ook bij TV kijken). Een pet of hoed met een grote klep is ook heel efficiënt om het storende licht dat van boven invalt te weren. Bij lezen dient gezorgd te worden voor goed licht (liefst TL) dichtbij (bvb in de vorm van een bureaulamp). Een standloupe kan eventueel helpen bij het lezen van heel kleine tekst (bvb telefoonboek). Vraag hieromtrent raad aan uw oogarts. Lezen met een loupe is echter niet altijd zo gemakkelijk, zodat een cataractoperatie te verkiezen is.
**  Bij ernstige   hinder kan alleen van een (gelukkig eenvoudige) operatie uitkomst verwacht worden. Men dient hiervoor niet meer zoals vroeger te wachten tot de lens helemaal troebel is ("rijp cataract") ! Als de patiënt in zijn dagelijkse leven (krant lezen, TV kijken, auto rijden) dermate hinder ondervindt dat zijn normaal functioneren gestoord wordt, dient een ingreep overwogen te worden (te beginnen met het slechtste oog). Gezien de levenseisen van patiënt tot patiënt verschillen, is de patiënt zelf het best geplaatst om te bepalen wanneer de ingreep dient te gebeuren. Uw oogarts kan u echter met zijn ervaring bijstaan.

VOORAF:
Vooraf wordt de sterkte van de in te planten lens berekend via het nameten van de ooglengte. Zo is meestal geen verte bril meer nodig na de ingreep !
 
-   HOE GEBEURT DE OPERATIE : 
 
 
Onder druppel verdoving (zeldzaam is een prik nodig), wordt de troebele lens uit het oog   "gezogen" langs een kleine insnede. Nadien wordt een heldere kunstlens aangebracht. De operatie, die ongeveer 1/2 h duurt wordt goed verdragen. Een oog is immers een heel stevig orgaan !
Na de ingreep wordt een stevig verband aangebracht dat na 2 uur al kan verwijderd worden. Dan kan de patiënt al zien met het geopereerde oog. Tegen de verwachting in, ervaart de patiënt weinig pijn na de operatie. De patiënt mag reeds 2 H na de operatie naar huis . Er dient nu wel nog twee weken 's nachts een schelpje gedragen te worden om het wondje te beschermen. Anders mag de patiënt na de operatie alles doen (= bukken / voorwerpen opheffen / TV kijken en lezen) . Drie weken dienen er ontsmettende oogdruppels gebruikt te worden. Na ongeveer 3 a 6 weken wordt een gewoon brilglas voorgeschreven om het zicht voor ver te optimaliseren (is niet altijd nodig !) . Ook de leesbril zal aangepast worden (is bijna altijd nodig) . Dan pas kan het definitief resultaat beoordeeld worden. In 95 % van de gevallen is dit belangrijk beter dan voorheen. Zelden valt het resultaat tegen door andere oogafwijkingen, die door de troebele lens niet te beoordelen waren. Soms kunnen ook tijdens de ingreep problemen ontstaan, die het resultaat nadien beperken, hoewel dit zeldzaam is.

Klik op deze link voor meer informatie.