LOEP

Boodschap van algemeen nut
VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMEN

WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.


WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !HAAL ALLES UIT UW OGEN!


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


     LENZEN SO EASY

 


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!AL AAN LENZEN GEDACHT?
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


OGENTROOST


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENGOOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


OOGSPECIALISTKINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !EEN 10 OM TE ZIEN
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


DURF LENZEN PROBEREN!


IK ZIE WAAR IK SKI
-          HULPMIDDELEN VOOR SLECHTZIENDEN: Blindenzorg Licht en liefde, Oudenburgweg 34A
8490 Varsenare-Jabbeke (tel 050/386821) - www.blindenzorglichtenliefde.be

-          GIDS: "Visuele beperkingen bij senioren  - bewaar uw autonomie - leer technische hulpmiddelen te gebruiken " :  een gids van 65 blz, die gratis te krijgen is  bij de Brailleliga, Engelandstraat 57 - 1060 Brussel  - tel 02.533.32.11  email : info@braille.be


-          INVALIDITEITSAANVRAAG: via sociale dienst van uw ziekenfonds.
  • 66 % invaliditeit: mogelijks recht op financiële tegemoetkomingen ("hulp van derden" en belastingsvermindering)/ gebruik van gele stok.
  • 80 % invaliditeit: gebruik van witte stok / vermindering van kijk- en luistergeld) // een parkeerkaart voor invaliden en telefoonreductie.
  • 90 % invaliditeit: vermindering op het openbaar vervoer.
  • 100 % invaliditeit: vrijstelling van verkeersbelasting op autovoertuigen.
-          SENIOREN  HULP: In iedere stad zijn er voorzieningen voor senioren: poetsdienst / maaltijdendienst / personenalarm (te verkrijgen via mutualiteit, ziekenhuis, stadsbestuur en OCMW)

-          KRANT VAN WEST-VLAANDEREN: Regionaal nieuws op cassette (ipv dagblad): Duboisstr 15,
8800 Roeselare, 051/221212 (ook informatie over gesproken boek).

-         DE STANDAARD/ HET NIEUWSBLAD/DE GENTENAAR : is te krijgen op diskette. De leessoftware is in het abonnement inbegrepen. De prijs bedraagt niet meer dan een normaal abonnement.

-          CASSETTES met ingelezen teksten uit de meest recente dagbladen en tijdschriften: Vzw

-          Progebraille, Stadsomvaart 7, 3500 Hasselt. Tel: 011/223437

-         CULTURELE VERENIGINGEN: Licht en liefde: 050/386821 / Vrienden der blinden en slechtzienden, Prinses Elisabethlaan 57, 8401 Bredene. Tel:059/502828

-         SOCIALE DIENST (oa voor invaliditeitsaanvragen en begeleiding): uw mutualiteit of sociale diensten Blindenzorf (Jeruzalemstr 19, 8000 Brugge Tel: 050/343069 //-ST-Maartens Kerkhof 7, 8500 Kortrijk Tel: 056/218594 // Recollettenlei 6, 9000 Gent Tel 09/2259529//Braille Liga Gent: Sociaal assistente voor West-Vlaanderen: Mevr Vandemergel, telefonisch te bereiken elke dinsdag voormiddag op tel 09/2259648)

-          TIJDELIJKE ONTLASTING VAN VERZORGEND FAMILIELID : Horriestr 12, 8800 Roeselare Tel: 22.99.99

-          UITSTAPPEN SLECHTZIENDEN : ST-Amandstr 5A, 88OO Roeselare tel: 051/222242 - er bestaan hotels, die helemaal aangepast zijn aan slechtzienden (oa aan de Engelse kust, in Weston-super-Mare en Bognor Regis)

-          INFOVISIE , Kapucijnenvoer 33, 3000 Leuven. Tel 016/212392: Technisch adviescentrum voor visueel gehandicapten. Men kan er terecht voor advies en informatie. Het centrum publiceert drie-maandelijks een technisch "infovisie magazine" met een uitgebreide beschrijving van nieuwe hulpmiddelen (gewone druk/ grootschrift /braille/ diskette).

-         VERGROTINGSPROGRAMMA'S (voor computer) Sensotec, Snaggaardstr 3, Brugge - 050.394949
*demonstraties kunnen in het dienstencentrum van blindenzorg in 3010 Kessel-lo bij Leuven :
E. Solvaystr 77 - 016.26.05.90

-          VIGIN VZW , Stormestr 46, 8790 Waregem, Tel/fax: 056/608123 : Doel: visueel gehandicapten helpen in hun vertrouwde thuismilieu ter optimalisatie van hun zelfredbaarheid. Ook integratie in onderwijs en beroepsactiviteiten wordt nagestreefd. Daarnaast worden groepsactiviteiten georganiseerd en is er een hulpmiddelendienst en bibliotheek.

-          STEDELIJKE BIBLIOTHEEK , Lange Nieuwstr 105, 2000 Antwerpen: tel 03.231.18.05: gratis gedrukte cataloog van gesproken boek / boeken worden kosteloos per post opgestuurd.  Alle bibliotheken hebben "groot-letter" boeken, met letters, die groter zijn!

-          HET VLAAMS FONDS : komt tussen voor hulpmiddelen, waarin het RIZIV niet tussenkomt: aanpassingen van woningen / hulpmiddelen bij verplaatsing van visueel gehandicapten: geleidehond + aanleren van verplaatsingstechnieken met een witte stok / sprekende rekenmachines + TV-loupes / pedagogische hulp bij hogere studies / computerhulp voor visueel gehandicapten: beeldvergroting / synthetische stemmen / scanners / braileprinters.
           Doe nooit een aankoop, vooraleer u een aanvraag gedaan hebt. Wat u daarvoor
           kocht, wordt immers niet terugbetaald ! Contact-adres: Roland Bonte - Magdalena-str 20,
           8200 Brugge (St Andries) - Tel: 050.390921 - fax: 050.393680. Voor Oost-Vlaanderen: G.
           Callierlaan 94-96 - 9000 Gent. Tel: 09.225.26.90 - fax: 09.233.93.87.

-           TEGEMOETKOMINGEN VAN GEHANDICAPTEN JONGER DAN 65 J  Ministerie van Sociale voorzorgdienst voor tegemoetkomingen - Zwarte Lievevrouwstr 3 C - 1000 Brussel - Tel: 02.5480810.

-         TECHNISCH DIDACTISCHE HULPMIDDELEN VOOR GEBRUIK OP SCHOOL DOOR LEERLINGEN MET EEN HANDICAP IN HET GEWOON ONDERWIJS: Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, departement onderwijs - dienst organisatie buitengewoon onderwijs - Koningstr 138 - 1000 Brussel.
Tel: 02.211.45.06 - fax: 02.211.46.70.

-          VLAAMSE HANDIGIDS : gratis gids met overzicht van alle sociale voorzieningen voor gehandicapten: het ministerie van de Vlaamse gemeenschap, Departement Welzijn, Administratie Gezin en Maatschappelijk welzijn, Bestuur Algemeen welzijnsbeleid, Markiesstr 1- 1000 Brussel. Er bestaat ook een handigids van de federale overheid. U kunt die aan vragen op : Ministerie van sociale voorzorg, Dienst gehandicaptenbeleid, Zwarte Lievrouwstr 3 C, 1000 Brussel. Tel: 02.509. 81.25. Op het laatste adres kunt u ook info vragen over fiskale voordelen aan gehandicapten.

-         SPERMALIE-INSTITUUT : school voor slechtzienden: Snaggaardstr 9- 8000 Brugge-tel: 050.340341

-         POOSJE THUIS BLIJVEN VOOR DE KINDEREN : Info bij RVA, dienst loopbaan-onderbrekingen, Keizerlaan 7, 1000 Brussel. Als u gaat part-timen om uw kind op te voeden, en daarna werkloos wordt, geniet u van bepaalde voordelen.

-          OCMW : U kunt er terecht voor materiele en financiële steun, als u hulp behoevend bent. Zij kunnen u ook helpen aan een sociale woning en allerhande dienstverlening (oa poetshulp). U kunt het OCMW contacteren via uw ziekenfonds. Rechtstreeks adres van het OCMW te Tielt: Deken Darraslaan 19, 8700 Tielt. Tel. : 051/40.06.40. U kunt er ook terecht voor het huren van een "personenalarm": dit is een toestelletje, die bij de gehandicapte of de ouderling om de hals hangt. Bij problemen wordt op de knop geduwd, zodat een centrale verwittigd wordt, die dan de familie of kennissen contacteert.

-          BEJAARDENHULP : Alle erkende diensten worden gegroepeerd onder: Dienst voor gezins- en bejaardenhulp, St Janstr 32-38, 1000 Brussel. Tel: 02.5150415

-          VERPLEEGSTER BIJ U THUIS : info kunt u krijgen op volgende adressen:
 
vzw Thuiszorg    Thuisverpleging               
Pr. Kennedypark 2 8500 Kortrijk
056/23. 03.81
contactpersoon: Els Noppe
                                                                               
Solidariteit voor het gezin 
H. Horriestraat 12
8800 Roeselare 051/22.99.99
contactpersoon : M. Deraedt                  
 
Wit-Gele Kruis
Gruuthuusestraat 26 8700 Tielt 
051/40.03.22      
contactpersoon : B. Dewinter   051/20.83.45                     
                                                              
Kring Zelfstandig Verpleegkundigen 
Regio Tielt
H. Verriestraat 4
8800 Roeselare
 
Het team van zelfstandige verpleegkundigen  
in samenwerking met Thuiszorg  
Familiezorg, W. Vl. vzw..
Bruggestraat 48  8700 Tielt
051/40.04.43 contactpersoon : Lieve Ravelingien
 
 
-          INFO BUITENGEWOON ONDERWIJS : dienst Buitengewoon onderwijs, Koningstr 136-138, 1000 Brussel. Tel: 02.211.42.11. Best vraagt u eerst raad aan locale PMS-centra. In Tielt kunt u terecht voor het vrij onderwijs, in Bruggestr 42 Tel: 400895 en voor het rijksonderwijs: Gruuthusestr 92 Tel: 402347.

-          STUDIETOELAGE : Min van Vlaamse gemeenschap - departement onderwijs. Centrum voor info en documentatie, Koningstr 71, 1000 Brussel. Tel: 02.219.18.00

-          MUTUALITEIT : uitstappen voor zieken ea faciliteiten

-          VLAAMSE DIABETESVERENIGING , Ottergemse steenweg 456, 9000 Gent. Tel: 09/220.05.20

-          BELGISCH CENTRUM VOOR GELEIDEHONDEN : 012.23.43.19

-         KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN (KMB): Van Schoonbekestr 114, 2018 Antwerpen - 03.248.54.78 - fax: 03.248.0863. Dit is een pluralistische organisatie die u kan helpen bij aanvragen van invaliditeit en psychische verwerking van uw handicap. Zij kan u ook een aantal hulpmiddelen tonen en verhuren (op aanvraag van oogarts !). Zij kunnen u ook een zelfstandigheidstraining geven + u begeleiden (in groep of individueel) om de activiteiten van het dagelijkse leven beter te kunnen. Er worden 4 keer per jaar uitstappen georganiseerd met cultuur, ontspanning en sport voor slechtzienden. De organisatie kan ook bemiddelen bij de aankoop van een blindengeleide hond !

-         WERK VOOR SLECHTZIENDEN: centrum voor beroepsbegeleiding van Brailleliga kan begeleiden en raadgeven qua loonsubsidies (soms tot de helft van het loon bij zware handicaps !) : www.brailleliga.be .   . De subsidies die mogelijk zijn: CAO 26 (zware handicap) OF vlaamse inschakelingspremie (minder zware handicap). Inschrijving in het vlaams fonds is steeds nodig ! Andere nuttige adressen qua werk: www.vlafo.be (= website van het Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap /// www.unizo.be/diversiteit     

-          VRIENDEN DER BLINDEN-VLAAMSE AFDELING : Ganzestr 9 -8670 Koksijde – 058.51.00.01 – email: vrienden.der.blinden@yucom.be - sociaal assistente voor West – en Oost Vlaanderen: Brigitte Vervenne – 058.510001 - aanbod: opleidingscentrum voor blindegeleide honden / vrije tijdbesteding: cassettoteek / sportdienst / bijeenkomsten / etentjes / vakanties in binnen – en buitenland / bioscoop / sociale dienst (voor verhoging van individuele onafhankelijkheid in het dagelijks leven) / dienst voor giften en legaten / onderneming: aangepast werk / residentiele dienstverlening voor volwassenen / Rusthuis “Prinses Paola”
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
LENS EXPERT
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
KOM EN ZIE
LOOK GOOD - FEEL GOOD
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
GOED GEZIEN !
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
PRIORITY TO QUALITY
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
UW OGEN WILLEN OOK WAT
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
SEE BETTER - LOOK BETTER
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
IF YOU WANT MORE
ALLEEN OP AFSPRAAK
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!