LASER

Boodschap van algemeen nut




RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!



KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !



LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


     LENZEN SO EASY

 


IK ZIE WAAR IK SKI


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?



OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !



LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !
WAT IS CATARACT?



CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS


WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?



JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !





ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?



AL AAN LENZEN GEDACHT?


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


DURF LENZEN PROBEREN!


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!



HAAL ALLES UIT UW OGEN!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)




KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


EEN 10 OM TE ZIEN
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?



DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMEN




LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK
WAT IS GLAUCOOM?



TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.




CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


OOGSPECIALIST



OGENTROOST


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  



LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !






SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!



OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?



JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?



KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !

FEMTOLASER CATARACT

Laserassistentie maakt cataract-operaties veiliger

Lees meer »

FEMTO LASIK (Voor bijziendheid en astigmatisme)

Femto wordt ook wel eens "all laser lasik" genoemd

Lees meer »
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
GOED GEZIEN !
UW OGEN WILLEN OOK WAT
SEE BETTER - LOOK BETTER
LOOK GOOD - FEEL GOOD
IF YOU WANT MORE
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
ALLEEN OP AFSPRAAK
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
LENS EXPERT
PRIORITY TO QUALITY
KOM EN ZIE
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT