OPERATIE

Boodschap van algemeen nut

OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)AL AAN LENZEN GEDACHT?


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


OGENTROOST


OOGSPECIALIST

U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


IK ZIE WAAR IK SKI


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


DURF LENZEN PROBEREN!


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!HAAL ALLES UIT UW OGEN!


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENLENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


     LENZEN SO EASY

 


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.


ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


EEN 10 OM TE ZIEN
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS


  • EEN GLASVOCHTOPERATIE BIJ LANGDURIGE BLOEDINGEN IN HET OOG

  • EEN GLASVOCHTOPERATIE KAN BIJ STORENDE GLASVOCHTTRACTIE

  • EEN GLASVOCHTOPERATIE IS SOMS NODIG BIJ EEN NETVLIESLOSLATING

  • EEN GLASVOCHTOPERATIE IS SOMS NODIG OM OLIE AAN TE BRENGEN OM HET NETVLIES OP ZIJN PLAATS TE HOUDEN

  • EEN GLASVOCHTOPERATIE IS SOMS NODIG ALS ER STORENDE MEMBRANEN IN HET OOG GEVORMD WERDEN

VITRECTOMIE
 
Bij deze operatie wordt het vitreum (= het glasvocht van het oog weggehaald, omdat er bloedingen zijn of omdat het glasvocht trekt op het netvlies. Recent wordt het glasvocht weggehaald als er teveel vocht t.h.v het netvlies wordt vastgesteld.

WANNEER GEBEURT EEN VITRECTOMIE ?
 
BIJ GLASVOCHTBLOEDINGEN
Als bloedingen in 6 maand niet opklaren wordt een vitrectomie aangeraden, omdat de kans op een spontaan wegtrekken van het bloed vermindert en omdat bloed op lange termijn giftig is voor het netvlies.

BIJ DIABETISCH MACULA OEDEEM
De macula is het centrum van het netvlies, die verantwoordelijk is voor scherp zicht. Bij diabetes kan het voorkomen dat de macula vocht wordt ("oedeem"), als gevolg van lekkage uit zieke bloedvaten. Dit is de belangrijkste oorzaak van slecht zicht bij diabetes patiënten. Men onderscheidt locaal en verspreid oedeem. Het locaal oedeem kan behandeld worden met laser. Ook goede regeling van bloedsuiker, bloeddruk en cholesterol is belangrijk. Ook optimalisatie van hart- en nierfunctie moet nagestreefd wordenVerspreid ("diffuus") oedeem reageert minder goed. Recent is er interesse voor glasvochtchirurgie. Meerdere factoren spelen immers een rol in het ontstaan van oedeem. Het zieke netvlies produceert immers bloedvat-groeifactoren. Deze factoren veroorzaakt niet enkel vaatlekkage en oedeem maar ook nieuwvatvorming. Deze groeifactoren worden opgehoopt in het glasvocht, al ware het een spons. Bovendien is het ook zo dat de aanwezige groeifactoren beïnvloeden ook de structuur van het glasvocht en een verkleving en een trekkracht veroorzaken op het netvlies, wat bijkomend vocht aantrekt. Door het weghalen van het glasvocht, verwijdert men de spons met opgehoopte groeifactoren en de trekkracht op de achterpool.

BIJ ONTSTEKING VAN NETVLIES EN VAATVLIES ("UVEITIS")
Ontstekingsfactoren kunnen ook opstapelen in het glasvocht. Zo wordt de ontsteking ook onderhouden. Naar analogie met diabetes, is ook bij uveitis het weghalen van het glasvocht nuttig: de spons met opgehoopte ontstekingsfactoren wordt verwijderd. Zo wordt het netvlies en de uvea minder geprikkeld. Bovendien vermindert de trekkracht op de achterpool !
GAATJES IN HET NETVLIES (centraal of grote zijdelingse gaatjes):  met silicone-olie of gas kunnen de gaatjes toegeduwd worden. Als er olie gebruikt wordt moet die enige tijd nadien weer verwijderd worden !
Bij VLIESJES OVER HET NETVLIES (“pucker”) : vliesje wordt afgepeld.

HOE GEBEURT EEN VITRECTOMIE ?

De operatie gebeurt onder LOKAAL OF ALGEMENE ANESTHESIE en duurt van 30 MINUTEN TOT ENKELE UREN. Een leiding, om vocht in het oog te laten lopen ("infuus"), wordt op het oog genaaid ter hoogte van de voorzijde van het oog ("pars plana"). Twee extra openingen laten toe twee instrumenten in het oog te brengen, doorgaans een verlichting ("endo-iluminatie") en een glasvochtknabbelaar ("vitrector" = een instrumentje dat tegelijkertijd snijdt en zuigt). Doorgaans moet de patiënt ENKELE DAGEN in de kliniek verblijven, na een dergelijke operatie !
 
WAT ZIJN DE NADELEN VAN EEN VITRECTOMIE 

Versnelde CATARACTVORMING is een onvermijdelijk gevolg van deze ingreep. Dit moet maar kan ook gemakkelijk na een aantal jaar geopereerd worden.

Na een vitrectomie kan er steeds een NETVLIESLOSLATING gebeuren. Dit is zelfs de belangrijkste complicatie (3 à 5% van de gevallen). Deze laatste complicatie doet zich doorgaans voor in de eerste 4 maand na de ingreep en vereist een nieuwe vitrectomie ingreep. 
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
IF YOU WANT MORE
SEE BETTER - LOOK BETTER
KOM EN ZIE
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
LENS EXPERT
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
ALLEEN OP AFSPRAAK
LOOK GOOD - FEEL GOOD
UW OGEN WILLEN OOK WAT
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
GOED GEZIEN !
PRIORITY TO QUALITY