ONDERZOEK

Boodschap van algemeen nut
TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!AL AAN LENZEN GEDACHT?


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENOGENTROOST
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS


METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


     LENZEN SO EASY

 


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !EEN 10 OM TE ZIEN
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


OOGSPECIALISTIK ZIE WAAR IK SKI


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.

OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


DURF LENZEN PROBEREN!


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZENHAAL ALLES UIT UW OGEN!
ONDERZOEK » OCT »
OCT- netvliesonderzoek zonder injectie
 • OCT TOESTEL MAAKT IN ENKELE SECONDEN EEN DOORSNEDE FOTO VAN HET NETVLIES, ZONDER DAT ER KLEURSTOF MOET INGESPOTEN WORDEN

 • NORMALE DOORSNEDE VAN HET NETVLIES MET DE TYPISCHE VERDUNNING THV DE MACULA

 • HIER ZIE JE DE DENSERE EN MINDERE DENSE KERNLAGEN VAN HET NETVLIES

 • THV DE RODE PIJLEN ZIE JE OPHOPING VAN AFVAL ONDER HET PIGMENTEPITEEL: DRUSEN

 • HET PIGMENTEPITEEL IS LOSGEKOMEN VAN HET VAATVLIES IN EEN HALFCIRKELVORMIG ZWART BLAASJE

 • LANGS BREUKEN IN HET PIGMENTEPITEELBLAD (blauwe pijl) KOMT VOCHT IN HET NETVLIES (gele pijl)

 • ABNORMAAL BEELD: GOLVING VAN HET NETVLIES DOOR VOCHT (= zwarte zone ) ONDER HET NETVLIES : VOCHTIGE MACULA DEGENERATIE

 • HIER ZIJN DE FOTORECEPTOREN VERNIETIGD: NETVLIES IS DUNNER (thv de rode pijlen) EN LICHT KOMT IN DE CHOROIDEA (gele pijlen)

 • EEN MEMBRAAN (rode pijl) VORMT ZICH OP HET NETVLIES: DIT LEIDT TOT RIMPELING VAN HET NETVLIES EN VOCHTOPHOPING (zwarte vlekjes onder het vlies)

 • EEN EPIRETINALE MEMBRAAN (rode pijl) KRIMPT EN TREKT HORIZONTAAL EEN GAT IN HET NETVLIES . DE FOTORECEPTOR LAAG (blauwe pijl ) BLIJFT INTACT

 • MACULAIR GAATJE (ontstaat door glasvocht tractie)

 • HET GLASVOCHT BLIJFT VASTGEHECHT AAN HET NETVLIES (rode pijl) EN TREKT HET NETVLIES LOS VAN HET VAATVLIES, MET OA OPSPLITSING VAN HET NETVLIES ALS GEVOLG ( gele pijlen)

 • ZWARTE VOCHTBLAASJES IN HET NETVLIES DOOR LEKKAGE (oa bij diabetes of trombose)

 • SEROSA CENTRALIS: DOOR STRESS ONTSTAAT TIJDELIJK EEN BEPERKTE VOCHTLEK (rode pijl) DIE HET NETVLIES LOS MAAKT VAN HET PIGMENTEPITEELBLAD

WAT IS EEN OCT?

Dit is een scan onderzoek die een drie-dimensionele doorsnede maakt van het oog, enigszins te vergelijken met de CT-scan in radiologie. Er komt echter alleen licht aan te pas en geen schadelijke rontgenstralen. Meestal moet ook de pupil niet verwijd worden
.
 
NUT VAN OCT?

De 3-dimensionele doorsnede toont de oorzaak en de ernst van het macula-lijden en laat toe van de evolutie na de behandeling op te volgen, veel beter en veel minder ingrijpend dan andere onderzoeken dat kunnen. 
 
 
HOE VERLOOPT HET ONDERZOEK ?
 

U moet gewoon enkele minuten aan een toestel zitten (zoals aan een computer-ogentest) . U moet proberen uw oog zo wijd mogelijk open te houden, wat soms wat lastig kan zijn. In tegenstelling met een fluografie moet u geen pupil-verwijdende druppels. Er is ook geen inspuiting nodig
.
 
 
HET OCT ONDERZOEK IS BELANGRIJK OM BLINDHEID TE VOORKOMEN

  BIJ MACULA-LIJDEN

 
WAT IS DE MACULA? 
De macula is de centrale zone in het netvlies (dit vlies ligt tegen de binnenzijde van de oogbol). Die centrale zone zorgt voor het scherpe zicht, wat nodig is om te lezen en voorwerpen te herkennen. De zijkant van het netvlies dient alleen om beweging en grove omtrekken te zien. De macula is dan ook het "oog in het oog". Het centrum van de macula noemt “de fovea” en zorgt voor het scherpste zicht !

HOE KAN DIE MACULA AANGETAST WORDEN?

De aantasting gebeurt
door leeftijds-gebonden slijtage (= “LMD” = leeftijdsgebonden macula degeneratie)

DROOG: degeneratie verschijnselen,namelijk verdikkingen (drusen) en verdunningen (pigment-epiteel atrofie) - evolueert traag (meerdere jaren nodig ) naar een centrale storende vlek

NAT: door ingroei van bloedvaatjes - evolueert snel (in enkele maanden) naar een dense centrale zwarte vlek. De natte degeneratie is dus erger.
Door LEKKAGE fenomenen (bij diabetes of trombose (= verstopping van bloedvat)
 -door tractie-fenomenen: glasvocht-vliezen kunnen het centrale deel van de macula verschrompelen (“pucker”) of kapot-trekken (macular hole )

 
BIJ GLAUCOOM


WAT IS GLAUCOOM

Je voelt niks en toch wordt het oog langzaam blind DOOR TE HOGE OOGDRUK. (normaal is de oogdruk tussen 10 a 20 mm
Hg). 
 
OORZAAK

Deze aandoening is meestal te wijten aan een (familiale) slechte afvoer van het vocht binnenin het oog (thv de voorkamerhoek) , zelden aan te grote aanmaak. Dit laat de oogdruk stijgen. Hoge oogdruk heeft niets te maken met hoge bloeddruk. Soms kan een oogdruk van minder dan 20 mm Hg ook problemen geven. Dit gebeurt vooral bij mensen met slechte bloedvaten: ader-verkalking door diabetes of hypertensie / reactieve bloedvaten: koude handen en voeten / migraine
 
GEVOLG
Te hoge oogdruk duwt de bloedvaten van de oogzenuw dicht zodat traag (in de loop van 10 jaar) maar zeker de oogzenuwvezels gaan afsterven (te beginnen met de buitenste). Aldus ontstaat er EEN PUTJE in de oogzenuw en gaat het GEZICHTSVELD INKRIMPEN. Gezien het gezichtsveld op zij slechts weinig gebruikt wordt, merkt de patiënt slechts laattijdig dat er iets mis is. Aldus is de ziekte meestal in een vergevorderd stadium en spijtig genoeg kan dan niks meer gedaan worden om het zicht te verbeteren. Een deel van de oogzenuw is immers afgestorven en dit is onherstelbaar (een nieuwe oogzenuw kan nog niet ingeplant worden !). Alleen als vroegtijdig oogdrukstijging vastgesteld wordt kan, dankzij behandeling, de oogdruk onder de 20 mm Hg verlaagd worden en gaat de oogzenuw niet (verder) afsterven (kan blindheid geven !!).

 
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
KOM EN ZIE
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
PRIORITY TO QUALITY
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
GOED GEZIEN !
IF YOU WANT MORE
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
UW OGEN WILLEN OOK WAT
ALLEEN OP AFSPRAAK
LOOK GOOD - FEEL GOOD
LENS EXPERT
SEE BETTER - LOOK BETTER
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!