ONDERZOEK

Boodschap van algemeen nut
VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


EEN 10 OM TE ZIEN
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


     LENZEN SO EASY

 


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMEN

WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!
AL AAN LENZEN GEDACHT?HAAL ALLES UIT UW OGEN!


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !
OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


IK ZIE WAAR IK SKI


DURF LENZEN PROBEREN!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
OGENTROOST


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


OOGSPECIALIST

REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !
ONDERZOEK » OOGONDERZOEK »
HOE WORDT EEN OOG ONDERZOCHT
 • VOORAF STELLEN WIJ U EEN AANTAL VRAGEN (LEEFTIJD / ZIEKTES / KLACHTEN )

 • MET EEN OOGCOMPUTER ("AUTOREFRACTOR") WORDT GEMETEN WELKE BRILSTERKTE UW OGEN NODIG HEBBEN OM PERFECT TE ZIEN

 • MET EEN PASMONTUUR WORDT GEKEKEN OF DE GEMETEN BRILSTERKTE OOK DOOR DE PATIENT GOED GEVONDEN WORDT (ONDER HET MOTTO VAN : "GELOOF NIET ALTIJD WAT DE OOG COMPUTER ZEGT")

 • MET EEN SPECIAAL VOORZETGLAASJE ("KRUISCILINDER") WORDT DE STERKTE VAN DE GLAZEN AAN GEPAST

 • IPV TE WERKEN MET EEN PASMONTUUR KUNNEN DE GLAASJES OOK VOOR HET OOG GEZET WORDEN MET EEN SPECIAAL APPARAAT ("FOROPTER")

 • DIT GAAT VEEL SNELLER EN GEBEURT BOVENDIEN PRECIEZER

 • MET DE OFTALMOSCOOP WORDT HET NETVLIES ONDERZOCHT

 • MET EEN AFDEKTEST KAN JE ACHTERHALEN OF DE OGEN MOOI RECHT STAAN (= geen scheelzien)

 • MET DE BIOMICROSCOOP WORDT DE GEZONDHEID VAN DE VOORZIJDE VAN HET OOG ONDERZOCHT: HOORNVLIES / LENS / REGENBOOGVLIES

 • MET DE BIOMICROSCOOP KAN OOK DE DRUK VAN UW OGEN GEMETEN WORDEN (aan de hand van het kegeltje dat op het zwarte aanzetstuk staat in het midden van het beeld)

 • MET EEN FUNDUS-CAMERA KUNNEN FOTO's GEMAAKT WORDEN VAN DE BINNENZIJDE VAN HET OOG ( het netvlies en de oogzenuw)

 • DIE BEELDEN KUNNEN TONEN WAAROM HET ZICHT NIET KAN VERBETERD WORDEN MET GLAZEN

 • MET EEN OCT KAN EEN DOORSNEDE DOOR HET NETVLIES GEMAAKT WORDEN OM NOG MEER DETAILS TE ZIEN VAN DE OOGAANDOENING (zonder inbreng van druppels en zonder inspuiting)

DE OOG-ONDERZOEKEN VAN  OPTICIENS EN  OPTOMETRISTEN  ZIJN BEDOELD OM HET ZICHT MET BRILLEN EN LENZEN TE OPTIMALISEREN. ZIJ VOEREN DAAROM VOORAL UIT : 

    - OBJECTIEVE METINGEN MET OOG-COMPUTER  (AUTOREFRACTOR)
    - CONTROLE VAN DE GEVONDEN METINGEN  MET FOROPTER  EN PASMONTUUR

ALS DE TESTEN  NIET VLOT VERLOPEN  GAAT DE OPTICIEN U VERDER DOORVERWIJZEN NAAR EEN
 OOGARTS  VOOR VERDERE ONDERZOEKEN OM OOGAFWIJKINGEN IN HET LICHT TE STELLEN:

    - GEDETAILLEERDE BIOMICROSCOPIE VAN DE VOORZIJDE VAN HET OOG 
    - NAZICHT VAN DE BINNENZIJDE VAN HET OOG  MET FUNDUSCAMERA EN OCTZOALS BIJ ALLE  AANDOENINGEN, IS HET BELANGRIJK OM VROEGTIJDIG TE BEHANDELEN. ZO KAN EEN ERNSTIG ZICHTSVERLIES VOORKOMEN WORDEN.
 
 WEET DAAROM:

  BIJ KINDEREN onder de leeftijd van acht jaar kan de rijping van het zicht verstoord worden (met het ontstaan van een "lui oog" als gevolg). Daarom moet iedere optische afwijking nauwkeurig gecorrigeerd worden, ook al is die slechts aan 1 oog aanwezig. Dit is soms niet voldoende. Geregeld wordt daarom overgegaan tot afdekking van het goede oog, om het slechte oog te oefenen. Daarom worden brillen (zowel glazen en montuur) bij kinderen onder de 12 jaar door het ziekenfonds terug betaald (ongeveer 2500 fr., weliswaar 1-malig en voorschrift van een oogarts is vereist).

BIJ TIENERS jaarlijkse controle is aan te raden bij brildragers, omdat groeiprocessen zeer belangrijk zijn voor de brilcorrectie. Weet immers dat brillen vooral voor-achterwaartse lengte-afwijkingen corrigeren. Te korte ogen (minder dan 23 mm) zijn verziende ogen en dit wordt gecorrigeerd met positieve glazen. Te lange ogen zijn bijziende ogen en dit wordt gecorrigeerd met negatieve glazen. Met de groei gaat de voor-achterwaartse lengte van het oog toenemen en gaat de bril veranderen. Als uw kind een niet aangepaste bril draagt, kunnen de schoolresultaten daaronder lijden. Precieze aanpassing is daarom nodig.

BIJ VOLWASSENEN normalerwijze moet de brilcorrectie stabiel blijven na de leeftijd van 20 à 25 jaar (omdat de groei gestopt is). Op die algemene regel zijn er heel wat uitzonderingen. Bij iedere aanpassing moet toch nagekeken worden of er geen oogziekte aan de basis ligt (diabetes, glaucoom cfr. infra, hypertensie, retina-onstekingen). 

BOVEN DE 40 JAAR 2 % van de Belgen krijgen te hoge oogdruk (Glaucoom). Het vervelende van de zaak is dat die aandoening geen last geeft, maar wel het oog traag progressief blind kan maken. Als de tekenen van slecht zien verschijnen, is de ziekte meestal in een eindstadium, waarbij niks meer kan gedaan worden om het zicht te verbeteren. Alleen routine oogdrukcontroles kunnen vroegtijdige behandeling (oogdruppels) met gezichtsbehoud realiseren ! Het is daarom een goede gewoonte om een leesbril (begint klassiek aan de leeftijd van 40 jaar) door een oogarts te laten aanpassen, omdat die systematisch de oogdruk zal controleren. Wist u ook dat gebruik van bepaalde medicatie de sterkte van uw leesbril kan beïnvloeden !
   
OP HOGERE LEEFTIJD meer en meer gaan oogafwijkingen belangrijker worden (diabetes, leeftijdsgebonden slijtagefenomenen in het oog, cataract e.a.). Brilaanpassingen zonder nauwkeurige oogcontrole kunnen langdurig bepaalde aandoeningen maskeren. Zo kan heel wat tijd verloren gaan, vooraleer de aandoening kan behandeld worden. Onomkeerbare schade kan aldus gebeurd zijn. Daarom betaalt het ziekenfonds brilglazen bij mensen, boven de 65 jaar terug (als de correctie meer dan +4.25 bedraagt en op voorschrift van een oogarts tenminste).  

  UW OGEN ZIJN EEN ONMISBARE FUNCTIE, OOK OP HOGERE LEEFTIJD. BESTEED ER DE NODIGE ZORG AAN !  

 
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
PRIORITY TO QUALITY
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
LENS EXPERT
UW OGEN WILLEN OOK WAT
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
LOOK GOOD - FEEL GOOD
IF YOU WANT MORE
SEE BETTER - LOOK BETTER
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
ALLEEN OP AFSPRAAK
KOM EN ZIE
GOED GEZIEN !
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT