ZIEKTE

Boodschap van algemeen nut
LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!HAAL ALLES UIT UW OGEN!


IK ZIE WAAR IK SKI


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


DURF LENZEN PROBEREN!


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZENOOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !

U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


OOGSPECIALISTVRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENEEN 10 OM TE ZIEN


     LENZEN SO EASY

 
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !


AL AAN LENZEN GEDACHT?LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


OGENTROOST


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!

WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.


"wanneer hulp zoeken"
  • AF EN TOE DRAAIT EEN OOGJE WEG

  • MIJN ARMEN WORDEN TE KORT OM TE LEZEN

  • MIJN OGEN BRANDEN

  • HOOFDPIJN

  • LAST VAN RODE OGEN

IK WEET NIET WAT HET IS MAAR..... ..  ER IS IETS MIS

BEPAALDE ALARMTEKENS MOETEN U LATEN EEN OOGZIEKTE TE VERMOEDEN. BEST GAAT U DAN ZO SNEL MOGELIJK EEN OOGARTS RAADPLEGEN

KINDEREN


MIJN PASGEBOREN KIND KAN HET LICHT NIET VERDRAGEN

Dit fenomeen kan duiden op een aangeboren te hoge druk van de ogen. Soms zie je dan ook een groter oogje en een mat aspect van het oog
 
AF EN TOE DRAAIT HET OOGJE VAN MIJN KIND WEG
 
Tot 6 maand mag een kind af en toe scheel kijken. Nadien mag dit niet meer voorvallen. DE oogarts zal kijken of het gaat om een echt scheelzien. Is dit zo, dan moet het rechtstaande oog afgedekt worden om het wegdraaiende oog te oefen en moet eventueel een bril voorgschreven worden. Als blijkt na enkele maanden dat het scheelzien niet verbeterd wordt met afdekken en bril, zal een operatie voorgesteld worden.

MIJN KIND GAAT DICHTER ZITTEN BIJ TV
 
Als kinderen dichter bij TV gaan zitten kan dit wijzen op bijziendheid (dichtbij goed zien / ver minder) . Dit kan meestal heel gemakkelijk opgevangen worden met een bril met negatieve glazen. Pas als je aan –2.5 zit moet die bril doorgedragen worden. Je kunt dan ook wel kiezen voor contactlenzen.
 
 
 
 
VOLWASSENEN
 
 
FLITSEN

  KORTSTONDIG (fractie van een seconde)

Als je af en toe flitsen ziet, kan dit wijzen op een beginnende glasvochtloslating. Op zich is dat een normaal leeftijdsgebonden fenomeen. Soms kan dit fenomeen toch aanleiding geven tot netvliesscheuren of netvlies-loslating. Daarom wordt best zo snel mogelijk een controle van het netvlies uitgevoerd

GROTER WORDEND GEDURENDE 15 MINUTEN

Flitsen, die geleidelijk groter worden (je ziet een gekartelde rand of een gebroken spiegel – het beeld trilt ook wat ) , kunnen wijzen op oogmigraine. Na 15 a 30 minuten zijn die fenomenen meestal over en komt er een bonzende hoofdpijn op met wat neiging om over te geven
 

MIJN ARMEN WORDEN TE KORT OM TE LEZEN
 
Vanaf 40 a 45 j ervaart iedereen dat lezen slechter wordt. Je kunt het tijdelijk oplossen met de tekst wat verder af te  
houden, maar geleidelijk worden je armen te kort. Een goede leesbril is een betere oplossing. Om de 3 jaar moet die 
versterkt worden tot de leeftijd van 60 jaar . Nadien gaat het trager
 

MIJN OGEN BRANDEN

Brandende ogen wijzen meestal op droge ogen, door kwaliteitsverlies van de tranen. Dit fenomeen komt veel voor bij reuma-patienten of menopausale vrouwen. Dit kan opgelost worden met kunsttranen
 
 
IK ZIE VLEKKEN
 
BEWEEGLIJK
 
Beweeglijke vlekjes, die je goed ziet tegen een witte achtergrond, wijzen meestal op glasvochtvlokken. Deze ontstaan als het glasvocht loskomt van het netvlies, wat een normaal leeftijds gebonden fenomeen is. De oude verbindingen tussen netvlies en glasvocht zijn de oorzaak van de vlekjes 

VASTZITTEND

Een vastzittende vlek, is meestal een ernstige oog-aandoening. Het kan gaan van een banale bloeding zonder erg, tot ernstige fenomenen, zoals ontsteking / slijtage processen of zelfs oogkanker (dit is wel zeer zeldzaam). Best wordt dit dringend nagekeken.
 
 
 
SENIOREN 

METAMORFOPSIE= HET ZIEN VAN KROMME LIJNEN

Dit fenomeen heeft meestal te maken met slijtage-processen in het centrale deel van het netvlies. Best raadpleegt u snel, want die slijage kunnen we meestal goed oplossen met inspuitingen of laser

REGENBOGEN ROND LAMPEN

Gekleurde ringen in alle kleuren van de regenboog rond lichten, kunnen wijzen op een plotse drukstijging. U kunt zich ook wat ongesteld voelen. Best raadpleegt u zo snel mogelijk een oogarts, want die fenomenen worden snel erger. De oogarts kan dit probleem heel gemakkelijk oplossen met laser. Er moet namelijk een gaatje gemaakt worden in het regenboogvlies. Dat verloopt zo goed als pijnloios. Een opname in het ziekenhuis is daarvoor niet nodig

IK KAN PLOTS WEER LEZEN ZONDER BRIL

Als je aan 70 a 80 jaar plots weer kunt lezen zonder bril, duidt dit op toenemende bijziendheid. Dit wordt meestal veroorzaakt door het troebel worden van de lens = cataract. Als het vertezicht vermindert, kan dit opgelost worden met een cataract-operatie. 

IK WORD SNELLER VERBLIND DOOR DE ZON

Toegenomen verblinding door de zon bij senioren, wijst meestal ook op cataract. Als dit toeneemt, is dit ook een reden om het cataract te opereren. In afwachting kan je sneller een zonnebril dragen of een pet met een grote klep, om de zon uit uw ogen te houden.
 

 
IEDEREEN

IK KRIJG HOOFDPIJN ALS IK LEES OF TV KIJK

Hoofdpijn bij visuele inspanning wijst meestal op het feit dat je een bril nodig hebt.

MIJN OGEN ZIEN AF EN TOE ROOD

Rode ogen wil meestal zeggen ontsteking. Ook al heb je weinig last, wordt dat best nagekeken. Ontstekingen, die lang blijven duren, kunnen immers het zicht blijvend aantasten.


 

 
IF YOU WANT MORE
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
GOED GEZIEN !
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
LENS EXPERT
PRIORITY TO QUALITY
ALLEEN OP AFSPRAAK
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
KOM EN ZIE
SEE BETTER - LOOK BETTER
UW OGEN WILLEN OOK WAT
LOOK GOOD - FEEL GOOD
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT