ONDERZOEK

Boodschap van algemeen nut
VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!HAAL ALLES UIT UW OGEN!


OGENTROOST
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


BETER MET HIGH DEFINITION
LEESBRILLEN


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK
SINDS  2.4.19 ZIJN WE ACTIEF  OP DE NIEUWE LOCATIE  : PITTEMSE STEENWEG  1  - 8700  TIELT


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


DURF LENZEN PROBEREN!


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENSHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!OOGSPECIALIST

WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

IK ZIE WAAR IK SKI


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


ELEKTRONISCHE LOEPEN
ZIJN BETER !


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
WISSEL BRIL MET LENZEN


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!AL AAN LENZEN GEDACHT?


EEN 10 OM TE ZIEN
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
     LENZEN SO EASY

 
Soldaat / officier
  • VELEN DROMEN VAN EEN CARRIERE BIJ HET LEGER

  • EEN MILITAIR MOET SCHERP ZIEN

  • HET ZICHT WORDT GEMETEN MET OPTOTYPEN

  • GOLDMAN: MEET HET GEZICHTSVELD

  • LASIK KAN HELPEN ALS UW OGEN NIET VOLDOEN AAN DE NORMEN

NORMEN  BEROEPSMILITAIR

5 november 1971 : Koninklijk Besluit tot wijziging van de regelmentering betreffende de keuringscriteria inzake lichamelijke geschiktheid voor de militaire dienst, de dienstnemingen en wederdienstnemingen.

Tabel der ziekten en lichaamsgebreken die aanleiding geven tot ongeschiktheid van de miliciens voor de militaire dienst , tot ongeschiktheid voor de vrijwillige dienstneming en wederdienstneming.

1. Stoornissen van de gezichtsscherpte.
Daling van de gezichtsscherpte bij gebruik van    de twee ogen tot minder dan 5/10  van de normale gezichtsscherpte (na    verbetering met correctieglazen) leidt tot   ongeschiktheid.

2. Brekingsafwijkingen.
  • Myopie en myopisch astigmatisme groter dan 8   dioptries op beide ogen.
  • hypermetropie en  hypermetropisch astigmatisme groten dan 8   dioptries op beide ogen.
3. Aandoeningen van de oogbol.
   Worden onder deze rubriek gerangschikt de   congenitale of chronische aandoeningen die een   wel bepaalde graad van ernst vertonen oa.
   aphakie - keratoconus  - glaucoom - atrofie van de oogzenuw  - ontstekingen van de oogmembranen -    ernstige gevolgen van oogtrauma's -    anatomisch of functioneel verlies van een oog  -    misvormingen en ernstige gevolgen van
   aandoeningen of trauma's die enucleatie   zouden kunnen rechtvaardigen.

4. Aandoeningen van de orbita en van de oog- adnexen.
   Worden in deze rubriek ondergebracht de    ernstige aandoeningen van de oogleden, van de    traanwegen en van de orbita .

5. Stoornissen in de beweeglijkheid.
   De ernstige stoornissen van de beweeglijkheid,   inzonderheid oftalmoplegie , diplopie en   strabisme van meer 10° leiden tot ongeschikt- heid voor elke dienst.

6. Stoornissen in het kleurenzicht.

   Achromatopsie leidt tot ongeschiktheid voor  iedere dienst. Protanopie leidt tot    ongeschiktheid voor het beroepspersoneel.


NOTA : Het onderscheid tussen miliciens en vrijwilligers bestaat slechts verder inzake enkele uitzonderlijke criteria : het bleek in de overgrote meerderheid der gevallen irrationeel verschillende criteria te voorzien voor een soldaat-milicien en een soldaat-vrijwillger, voor een reserve-officier of voor een officier van het actief kader.

WAT ALS JE DE NORM NIET HAALT ?

Laserchirurgie kan overwogen worden om de norm  van de brekingsindex van - of +8 te halen

 
PRIORITY TO QUALITY
SEE BETTER - LOOK BETTER
KOM EN ZIE
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
LOOK GOOD - FEEL GOOD
GOED GEZIEN !
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
ALLEEN OP AFSPRAAK
IF YOU WANT MORE
UW OGEN WILLEN OOK WAT
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
LENS EXPERT
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG