ONDERZOEK

Boodschap van algemeen nut


WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS


WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZENLENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


EEN 10 OM TE ZIEN


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


OGENTROOST


     LENZEN SO EASY

 


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZENAL AAN LENZEN GEDACHT?
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!
SINDS  2.4.19 ZIJN WE ACTIEF  OP DE NIEUWE LOCATIE  : PITTEMSE STEENWEG  1  - 8700  TIELTHAAL ALLES UIT UW OGEN!


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


DURF LENZEN PROBEREN!
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENVRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


IK ZIE WAAR IK SKI


OOGSPECIALIST

Soldaat / officier
  • VELEN DROMEN VAN EEN CARRIERE BIJ HET LEGER

  • EEN MILITAIR MOET SCHERP ZIEN

  • HET ZICHT WORDT GEMETEN MET OPTOTYPEN

  • GOLDMAN: MEET HET GEZICHTSVELD

  • LASIK KAN HELPEN ALS UW OGEN NIET VOLDOEN AAN DE NORMEN

NORMEN  BEROEPSMILITAIR

5 november 1971 : Koninklijk Besluit tot wijziging van de regelmentering betreffende de keuringscriteria inzake lichamelijke geschiktheid voor de militaire dienst, de dienstnemingen en wederdienstnemingen.

Tabel der ziekten en lichaamsgebreken die aanleiding geven tot ongeschiktheid van de miliciens voor de militaire dienst , tot ongeschiktheid voor de vrijwillige dienstneming en wederdienstneming.

1. Stoornissen van de gezichtsscherpte.
Daling van de gezichtsscherpte bij gebruik van    de twee ogen tot minder dan 5/10  van de normale gezichtsscherpte (na    verbetering met correctieglazen) leidt tot   ongeschiktheid.

2. Brekingsafwijkingen.
  • Myopie en myopisch astigmatisme groter dan 8   dioptries op beide ogen.
  • hypermetropie en  hypermetropisch astigmatisme groten dan 8   dioptries op beide ogen.
3. Aandoeningen van de oogbol.
   Worden onder deze rubriek gerangschikt de   congenitale of chronische aandoeningen die een   wel bepaalde graad van ernst vertonen oa.
   aphakie - keratoconus  - glaucoom - atrofie van de oogzenuw  - ontstekingen van de oogmembranen -    ernstige gevolgen van oogtrauma's -    anatomisch of functioneel verlies van een oog  -    misvormingen en ernstige gevolgen van
   aandoeningen of trauma's die enucleatie   zouden kunnen rechtvaardigen.

4. Aandoeningen van de orbita en van de oog- adnexen.
   Worden in deze rubriek ondergebracht de    ernstige aandoeningen van de oogleden, van de    traanwegen en van de orbita .

5. Stoornissen in de beweeglijkheid.
   De ernstige stoornissen van de beweeglijkheid,   inzonderheid oftalmoplegie , diplopie en   strabisme van meer 10° leiden tot ongeschikt- heid voor elke dienst.

6. Stoornissen in het kleurenzicht.

   Achromatopsie leidt tot ongeschiktheid voor  iedere dienst. Protanopie leidt tot    ongeschiktheid voor het beroepspersoneel.


NOTA : Het onderscheid tussen miliciens en vrijwilligers bestaat slechts verder inzake enkele uitzonderlijke criteria : het bleek in de overgrote meerderheid der gevallen irrationeel verschillende criteria te voorzien voor een soldaat-milicien en een soldaat-vrijwillger, voor een reserve-officier of voor een officier van het actief kader.

WAT ALS JE DE NORM NIET HAALT ?

Laserchirurgie kan overwogen worden om de norm  van de brekingsindex van - of +8 te halen

 
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
GOED GEZIEN !
LENS EXPERT
ALLEEN OP AFSPRAAK
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
IF YOU WANT MORE
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
LOOK GOOD - FEEL GOOD
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
PRIORITY TO QUALITY
KOM EN ZIE
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
UW OGEN WILLEN OOK WAT
SEE BETTER - LOOK BETTER
SEE MORE - BE MORE - DO MORE