ZIEKTE

Boodschap van algemeen nut


SINDS  2.4.19 ZIJN WE ACTIEF  OP DE NIEUWE LOCATIE  : PITTEMSE STEENWEG  1  - 8700  TIELT
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !
OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.

AL AAN LENZEN GEDACHT?


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


EEN 10 OM TE ZIEN


DURF LENZEN PROBEREN!


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


     LENZEN SO EASY

 
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMEN
LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


OGENTROOST


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


IK ZIE WAAR IK SKI
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZENHAAL ALLES UIT UW OGEN!


OOGSPECIALISTTE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!

 • ER WORDT EEN KLEINE INSNEDE GEMAAKT

 • HET KAPSEL WORDT CIRKELVORMIG GEOPEND

 • DE GROEVEN WORDEN GEMAAKT

 • DE GROEVEN WORDEN IN OP EEN KRUIS VORM GEMAAKT

 • DAARNA WORDEN DE GROEVEN GEKRAAKT

 • DE KWADRANTEN WORDEN LEEGGEZOGEN

 • NADIEN WORDT HET SCHORS MATERIAAL OPGERUIMD

 • ER WORDT OPGERUIMD TOT HET HELE LENSZAKJE HELEMAAL LEEG IS

 • DE LENS WORDT IN GEPLOOIDE TOESTAND AANGEBRACHT

 • DE LENS ONTPLOOIT IN HET LENSZAKJE

 • DE POOTJES HOUDEN DE NIEUWE LENS OP Z'N PLAATS

CATARACT 

 
 
-   WAT IS CATARACT   : Progressieve vertroebeling en verdikking van de   ooglens (die normaal dient om beelden scherp te stellen (zoals bij een fototoestel)), door leeftijdsgebonden slijtage (kan ook door ongeval, ziekte (bvb suikerziekte), roken, cortisone gebruik of oogontstekingen of -kwetsuren ). Het gaat dus niet om een vlies, dat over het oog groeit, zoals verkeerdelijk verteld wordt.
-   Gevolg  : Mistig zicht. Als de eigen lens dikker wordt, mag uw brilglas dunner worden (lees: meer negatief worden) en kunt u plots weer lezen met een lichtere bril (soms zelfs zonder bril!) of plots weer ver zien zonder bril. U bent geregeld verrast door die ogenschijnlijke gunstige evolutie, maar het is geregeld een voorbode van slechter: mistig zicht, vooral bij fel tegenlicht. Soms ook vervorming en dubbelzien met 1 oog / kleuren worden grauwer / lichtschuwheid. Iedere senior ervaart dit vroeg of laat !
 
 -   BEHANDELING   : Het troebel worden van de lens wordt veroorzaakt door slechte stofwisseling. Met vitamine oogdruppels kan geprobeerd worden het cataract te stabiliseren, hoewel dit geen wondermiddel is: ieder maand nieuw flesje halen ! Stop met roken ! Draag snel een zonnebril !!!
**   Bij lichte   hinder kan de patiënt geholpen worden met volgende kleine hulpmiddeltjes: dichter bij TV zitten (tot op 1 m; de TV zendt geen schadelijke straling uit), een getinte " schuiver " boven de bril zetten of een zonnebril dragen bij storend licht (eventueel ook bij TV kijken). Een pet of hoed met een grote klep is ook heel efficiënt om het storende licht dat van boven invalt te weren. Bij lezen dient gezorgd te worden voor goed licht (liefst TL) dichtbij (bvb in de vorm van een bureaulamp). Een standloupe kan eventueel helpen bij het lezen van heel kleine tekst (bvb telefoonboek). Vraag hieromtrent raad aan uw oogarts. Lezen met een loupe is echter niet altijd zo gemakkelijk, zodat een cataractoperatie te verkiezen is.
**  Bij ernstige   hinder kan alleen van een (gelukkig eenvoudige) operatie uitkomst verwacht worden. Men dient hiervoor niet meer zoals vroeger te wachten tot de lens helemaal troebel is ("rijp cataract") ! Als de patiënt in zijn dagelijkse leven (krant lezen, TV kijken, auto rijden) dermate hinder ondervindt dat zijn normaal functioneren gestoord wordt, dient een ingreep overwogen te worden (te beginnen met het slechtste oog). Gezien de levenseisen van patiënt tot patiënt verschillen, is de patiënt zelf het best geplaatst om te bepalen wanneer de ingreep dient te gebeuren. Uw oogarts kan u echter met zijn ervaring bijstaan.

VOORAF:
Vooraf wordt de sterkte van de in te planten lens berekend via het nameten van de ooglengte. Zo is meestal geen verte bril meer nodig na de ingreep !
 
-   HOE GEBEURT DE OPERATIE : 
 
 
Onder druppel verdoving (zeldzaam is een prik nodig), wordt de troebele lens uit het oog   "gezogen" langs een kleine insnede. Nadien wordt een heldere kunstlens aangebracht. De operatie, die ongeveer 1/2 h duurt wordt goed verdragen. Een oog is immers een heel stevig orgaan !
Na de ingreep wordt een stevig verband aangebracht dat na 2 uur al kan verwijderd worden. Dan kan de patiënt al zien met het geopereerde oog. Tegen de verwachting in, ervaart de patiënt weinig pijn na de operatie. De patiënt mag reeds 2 H na de operatie naar huis . Er dient nu wel nog twee weken 's nachts een schelpje gedragen te worden om het wondje te beschermen. Anders mag de patiënt na de operatie alles doen (= bukken / voorwerpen opheffen / TV kijken en lezen) . Drie weken dienen er ontsmettende oogdruppels gebruikt te worden. Na ongeveer 3 a 6 weken wordt een gewoon brilglas voorgeschreven om het zicht voor ver te optimaliseren (is niet altijd nodig !) . Ook de leesbril zal aangepast worden (is bijna altijd nodig) . Dan pas kan het definitief resultaat beoordeeld worden. In 95 % van de gevallen is dit belangrijk beter dan voorheen. Zelden valt het resultaat tegen door andere oogafwijkingen, die door de troebele lens niet te beoordelen waren. Soms kunnen ook tijdens de ingreep problemen ontstaan, die het resultaat nadien beperken, hoewel dit zeldzaam is.

Klik op deze link voor meer informatie.

 
UW OGEN WILLEN OOK WAT
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
SEE BETTER - LOOK BETTER
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
LENS EXPERT
LOOK GOOD - FEEL GOOD
IF YOU WANT MORE
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
KOM EN ZIE
ALLEEN OP AFSPRAAK
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
PRIORITY TO QUALITY
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
GOED GEZIEN !