ZIEKTE

Boodschap van algemeen nut
IK ZIE WAAR IK SKI


EEN 10 OM TE ZIEN


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !HAAL ALLES UIT UW OGEN!


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


OOGSPECIALIST
OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.

LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMEN

U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


OGENTROOST


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!AL AAN LENZEN GEDACHT?


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


     LENZEN SO EASY

 


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !

METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


DURF LENZEN PROBEREN!
  "voor leesproblemen"  
  • STIPPENLAT

WAT IS HET?

Lezen vereist dat beide ogen even veel naar binnen draaien om een tekst dichtbij te fixeren en dat
men dit kan volhouden. Dit noemt men "convergentie". Met convergentie-zwakte wordt bedoeld, dat beide ogen onvoldoende lang naar binnen kunnen gehouden worden, zodat je gaat dubbelzien bij lezen. In een minder erge vorm ga je niet dubbelzien, maar kan je wel hoofdpijn krijgen bij lezen (door de aangehouden inspanning)
  
 Dit kan VEROORZAAKT WORDEN door een hersenschudding of door bepaalde sederende medicatie. Dit kan echter ook van jongsaf aanwezig zijn, op erfelijke basis. Geregeld zie je dan dat, vooral in het begin van het schooljaar, de problemen zich voordoen, omdat je het lezen wat ontwend bent, tijdens de vakantie !!
 
De behandeling: HOU DE TEKST NIET TE DICHT / oogspier-oefeningen (cfr infra) en eventueel ook een
leesbril: Een leesbril vergroot immers de tekst, zodat die gemakkelijker kan gelezen worden. Eventueel kan er ook een prismaglas aangebracht worden. Dit verschuift de beelden en lost zo het dubbelzien op. EEN BLAADJE ONDER DE TEKSTLIJN HOUDEN, maakt ook dat de ogen beter gericht worden op de tekst, die moet gelezen worden.
 
 
OEFENINGEN
 
1. OEFENING MET 1 STYLO: beweeg de pen naar uw neus toe en blijf enkel zien. Kijk ook eens in de verte en dan weer naar de pen toe. De kunst bestaat er in zo dicht mogelijk bij uw neus enkel te zien
 
2. OEFENING MET TWEE STYLO'S : hou de pennen op een rechte lijn voor je neus. Terwijl je naar de ene pen kijkt zie je de andere dubbel. Probeer de ene pen zo dicht mogelijk (10 a 15 cm ) bij uw neus te brengen en toch nog enkel te zien.
 
3. STIPPENLAT: teken de lijn met de genummerde bollen over op een stuk hard karton. Hou dit karton voor uw neus. Als u fixeert op bol numer 8, ziet u 2 lijnen kruisvormig samenkomen op bol nummer 8. De kunst bestaat er in zo dicht mogelijk bij uw neus enkel te zien. Je zult merken dat je geleidelijk
aan vooruitgang maakt, naarmate je de oefeningen langer doet.
 
4. TEST MET TWEE POEZEN: Als je naar een pen kijkt voor het blad zie je een derde poes achter de pen staan. Die derde poes heeft alles er op en eraan: 2 oren, 2 snorharen en een staart. De kunst bestaat er in de pen zo dicht mogelijk bij uw neus te brengen en toch de derde kat te zien.
 
5. RELAXATIE OEFENING: Hou de toppen van beide wijsvingers tegen elkaar en kijk boven die vingers, in de verte. Als je dan je vingers uit elkaar beweegt, zie je een klein worstje, met aan de 2 uitersten een
vingernagel: "de vliegende hot- dog". DIT WORDT NIET GEZIEN ALS JE EEN LUI OOG HEBT!
 
EXTRA TIPS
 
Doe deze oefeningen 2x/dag gedurende 1 minuut (niet langer, anders krijg je hoofdpijn).
Eindig steeds met de relaxatie-oefening. NA 2 À 3 WEKEN ga je merken dat u langer comfortabel kunt
lezen. Begin daarom deze oefeningen goed op tijd (dwz 3 weken voor examenperiode bvb).
     Als deze oefeningen onvoldoende helpen, kan je nog steeds LEZEN MET HET BESTE OOG (= het oog waarmee je door een blaadje met een gaatje kijkt).   Dek het ander oog af  – (VIA PLAKKER AAN BINNENZIJDE VAN BRIL BVB), wat eigenaardig genoeg gemakkelijker is omdat beide ogen dan niet moeten samenwerken . Andere truuks: lezen met goed licht / als er klachten komen: even een rustpauze van 5 minuten inlassen: dan kan het lezen weer beter zijn ! 


 
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
SEE BETTER - LOOK BETTER
KOM EN ZIE
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
PRIORITY TO QUALITY
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
UW OGEN WILLEN OOK WAT
IF YOU WANT MORE
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
LOOK GOOD - FEEL GOOD
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
ALLEEN OP AFSPRAAK
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
LENS EXPERT
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
GOED GEZIEN !