TEAM

Boodschap van algemeen nut


WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENMEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


OOGSPECIALIST
HAAL ALLES UIT UW OGEN!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


EEN 10 OM TE ZIEN


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


     LENZEN SO EASY

 AL AAN LENZEN GEDACHT?


DURF LENZEN PROBEREN!


IK ZIE WAAR IK SKI


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


OGENTROOST


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMENLENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
JEUGD PSYCHOLOOG 
  • DEBORAH VAN NESTE


HOE CONTACTEREN  ?
  • GSM :     0495 627630
  • email  :   deborahvanneste@praktijkpilaar.be
  • ADRES  :  Deken Darraslaan 104  - 8700  Tielt  
  • Website: www.praktijkpilaar.be
WIE BEN IK? 

Ik ben Deborah Van Neste, klinisch psychologe. De ontwikkeling van kinderen en jongeren, en daarmee gepaard hun beleving, gedachten, gedrag en emoties hebben mij sinds het begin van mijn opleiding aan de UGent steeds geboeid. Veel factoren hebben een invloed op de fysieke en mentale groei van kinderen en jongeren (bv. persoonlijkheidskenmerken, gezin, school, etc.). Het is daarom volgens mij belangrijk om een ruim beeld te hebben van de interne en externe leefwereld van kinderen of jongeren. Mijn stage in het kinder- en jongerenteam van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), mijn werkervaring als begeleidster in de Bijzondere Jeugdzorg en als psychopedagogisch consulent in het CLB hebben mij hierin de nodige inzichten bijgebracht.   

WIE KAN BIJ MIJ TERECHT?

Ouders, kinderen, jongeren en jongvolwassenen kunnen bij mij terecht voor individuele gesprekken en/of gezinsgesprekken.  

HOE GA IK TE WERK? 

  • Er wordt een afspraak gemaakt, telefonisch of per mail, waarbij afgesproken wordt wie er aanwezig zal zijn op het intakegesprek (bv. ouder(s) of opvoedingsverantwoordelijke(n), het kind of de jongere, etc.).
  • Tijdens het intakegesprek wordt er kennis gemaakt en brengen we de sterktes, klachten, moeilijkheden, hulpbronnen en hulpvraag in kaart. 
  • Samen gaan we op zoek naar verschillende therapeutische technieken en handvaten om aan de bezorgdheden en klacht(en) te werken die er zijn. 
Betaling: - 55 euro per sessie. Terugbetaling afhankelijk van mutualiteit. 

 
PRIORITY TO QUALITY
LENS EXPERT
GOED GEZIEN !
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
IF YOU WANT MORE
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
SEE BETTER - LOOK BETTER
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
LOOK GOOD - FEEL GOOD
UW OGEN WILLEN OOK WAT
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
ALLEEN OP AFSPRAAK
KOM EN ZIE
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!