ONDERZOEK

Boodschap van algemeen nut
ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


EEN 10 OM TE ZIEN


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


OOGSPECIALIST

ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !AL AAN LENZEN GEDACHT?
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


     LENZEN SO EASY

 
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


OGENTROOST


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENKINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !
HAAL ALLES UIT UW OGEN!


IK ZIE WAAR IK SKI
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


DURF LENZEN PROBEREN!


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENGOOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!

WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS


 • SERENGETI BRIL

 • GELE NACHTBRIL

DIABETES EN RIJBEWIJS

Diabetes kan rijproblemen veroorzaken
Diabetes kan zenuwontsteking en oogproblemen (netvliesletsels / cataract ) veroorzaken . Geleidelijk kunnen de rijfuncties zo aangetast worden. Plots kan je ook bewusteloos worden als je suiker te hoog ("hyperglycemie") of te laag wordt ("hypoglycemie" of kort "hypo") .

Wat je moet weten over auto-verzekeringen
Bij het afsluiten van een autoverzekering moet de bestuurder een vragenlijst invullen waarin o.a wordt gevraagd of de bestuurder of de andere leden van het gezin die met de wagen zullen rijden, een handicap hebben en over welke handicap het gaat. Indien de bestuurder invult: "aandoening van visuele aard of diabetes", zal de verzekeraar hem vragen een attest van de huisarts of de specialist binnen te brengen, waarop vermeld staat dat zijn ziekte geen beletsel is om een wagen te besturen.
De behandelende arts beslist in eer en geweten of deze persoon veilig in het verkeer kan rijden. Krijgt de patiënt dit attest, dan wordt hij door de verzekeringsmaatschappij meestal aangenomen (uitzonderlijk geweigerd). Hiervoor hoeft de verzekerde geen bijpremie te betalen. Recent merken we echter dat sommige maatschappijen dit wel vragen. Best bespreekt u dit probleem dan met een verzekerings-makelaar, die u misschien een andere maatschappij kan voorstellen
Indien men diabetes of een oogaandoening krijgt na het afsluiten van de verzekering of als de toestand verergert, moet dit ook aangegeven en genoteerd worden. Vele bestuurders verzwijgen hun ziekte voor hun verzekeringsinstelling. Wanneer zij een ongeval hebben waarvan de oorzaak hun aandoening is, heeft de verzekering het recht de schadevergoeding aan derden uitgekeerd terug te eisen van de bestuurder (het oorzakelijk verband moet echter worden bewezen).
Indien de patiënt een medisch attest heeft waarop vermeld staat dat hij in staat is om te rijden, dan kan hij zijn rijbewijs aanvragen (cfr onderstaand betoog) . Als hij een copie van het zelfde attest aflevert aan de verzekering, is hij ook volledig gedekt door de verzekering. Het volstaat soms ook om een recto/verso copie van uw aangepast medisch rijbewijs op te sturen.

Wat je moet weten aangaande rijbewijzen
Vooraf aan het examen om een rijbewijs te bekomen moet men op erewoord verklaren vrij te zijn van aandoeningen die een invloed kunnen hebben op de 'algemene lichamelijke en geestelijke rijgeschiktheid'.Een persoon die diabetes heeft mag deze verklaring niet ondertekenen, maar moet het advies van een arts vragen, die dan in eer en geweten nagaat of deze persoon al dan niet geschikt is om een motorvoertuig te besturen. Dit advies of goedkeuring is ook nodig voor wie al een rijbewijs heeft en pas nadien diabetes krijgt. De rijbewijswetgeving is recent aangepast in het Koninklijk Besluit van 10 september 2010. In de huidige wetgeving wordt elke persoon met diabetes individueel beoordeeld. Je wordt dus niet automatisch afgekeurd omdat je diabetes hebt. Bij de bepaling van rijgeschiktheid wordt rekening gehouden met de diabetes-complicaties (oa oogtoestand / bewegingsmogelijkheden ec ), met de stabiliteit van de diabetes, met de (zelf)kennis over de aandoening en met het stipt opvolgen van de behandeling. Je moet ook weten tot welke arts je moet wenden voor goedkeuring. Dit hangt af van rijbewijs en type diabetes:

Groep 1 = rijbewijs in de categorie A3, A, B, B+E en G
 • De huisarts of andere arts volstaat als de behandeling bestaat uit dieet en/ of bloedsuikerverlagende medicatie.
 • Een endocrinoloog (= diabetes-arts) is vereist als de patient een verhoogd risico heeft op hypo of een ernstige hypo (= waarbij hulp van derden nodig was ) heeft doorgemaakt. Bij een ernstige hypo is zelfs een wachttijd van 3 maand aangewezen
 
Groep 2: rijbewijs C + D (vrachtwagen) en personen-vervoer (autocar of taxi)
 • een keurend arts (vb. arbeidsgeneesheer of Medisch Centrum van de Administratieve Gezondheidsdienst), na advies van oogarts en huisarts
 • een endocrinoloog (= diabetes-arts) , indien men behandeld wordt met bloedsuikerverlagende medicatie die een hypoglycemie kan veroorzaken  of indien met een ernstige hypo (=met hulp van derden ) doormaakte . Bij een ernstige hypo is zelfs een wachttijd van 3 maand aangewezen

Opmerking :  medicatie die hypoglycemie kunnen veroorzaken :
 • alle insulines, die ingespoten worden
 • alle sulfonylurea. Dit zijn tabletten, die bekend zijn onder de volgende productnamen: glimepiride (Amarylle®, glimepiride), glibenclamide (Euglucon®, Daonil®), gliclazide (Diamicron®, Uni Diamicron®, glicazide), gliquidon (Glurenorm®), glipizide (Minidiab®, Glibenese®)
Duur van de goedkeuring
Alle personen met diabetes dienen een aangepast rijbewijs met een geldigheidsdatum te hebben en dit zowel voor een privé-rijbewijs (groep 1) als voor, indien van toepassing, een professioneel rijbewijs (groep 2). Bij een privé-rijbewijs is de maximale geldigheidsduur 5 jaar, voor een professioneel rijbewijs bedraagt dit 3 jaar. Vernieuwing van een medisch rijbewijs is kosteloos sinds 11.2009
Opgelet ! Een rijgeschiktheidsadvies voor groep 2 omvat niet automatisch een rijgeschiktheid groep 1, hoewel je dat zou veronderstellen. Het is dan ook aangewezen dat personen die door hun arts hun professioneel rijbewijs laten verlengen ook meteen steeds een rijgeschiktheidsattest voor groep 1 laten invullen. Dit bespaart immers onnodige kosten en rompslomp.
 

Practische regeling
-Bij ontdekking van diabetes wordt best zo snel mogelijk het rijbewijs aangepast. De wetgeving schrijft voor binnen de 4 werkdagen
-Best vraagt u een attest aan uw behandelende geneesheer. Deze zal dan wel een consult regelen bij de oogarts, omdat eventuele oogproblemen belangrijk zijn voor rijbewijs en auto-verzekering
-De oogarts zal een attest afleveren waarbij gesteld wordt u qua zicht voldoet aan de normen voor auto-rijden. De voornaamste normen zijn:
 • minimaal zicht: minstens 5 / 10 zicht voor groep 1 (rijbewijs A/B) // minstens 8/10 zicht voor groep 2 (rijbewijs Ce D en personen-vervoer)
 • minimaal gezichtsveld: minstens 120 °
(opmerking: andere normen vindt u bij privé en professioneel rijbewijs)
-Met dit attest kan u terug gaan naar uw behandelende arts, die dan een attest kan afleveren tot het bekomen van een medisch rijbewijs, als u tenminste lichamelijk geschikt bent
-Met dit attest kan u op het stadhuis een medisch rijbewijs bekomen, dat beperkt is in de tijd: 3 jaar voor groep 2 (rijbewijs C+ D + personenvervoer) / 5 jaar voor groep 1 (rijbewijs A+B)
-Enkele maanden voor de vervaldatum van uw rijbewijs, dient u een nieuwe keuring aan te vragen bij uws behandelende geneesheer

Nog enkele tips
-Diabetes-patienten kunnen door hun specifieke oogproblematiek contrastverlies hebben. Dit kan gecompenseerd worden met specifieke brillen, die het  rijgedrag kunnen verbeteren :

 • Zonnebrillen met een blauw filter (bvb Serengeti)  geeft beter zicht  bij fel zonlicht. Voor diabetes-patienten is zelfs terugbetaling voorzien voor dergelijke zonnebrillen
 •  Gele nachtbrillen kunnen de gestoorde donker-adaptatie van diabetes-patienten  (vooral na dense laser) ten goede komen. Als je echter merkt dat nachtelijk auto rijden moeilijk is , probeer je dat best tot een minimum te beperken.
-Een GPS maakt dat je minder afhankelijk bent van wegwijzers. Een diabetes-patient met enige zicht-aantasting heeft dus nog een extra reden om zich een GPS aan te schaffen. Die toestellen zijn tegenwoordig echt betaalbaar geworden !

 
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
GOED GEZIEN !
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
SEE BETTER - LOOK BETTER
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
KOM EN ZIE
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
UW OGEN WILLEN OOK WAT
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
IF YOU WANT MORE
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
LOOK GOOD - FEEL GOOD
ALLEEN OP AFSPRAAK
LENS EXPERT
PRIORITY TO QUALITY
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN