ZIEKTE

Boodschap van algemeen nut


ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !

U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !AL AAN LENZEN GEDACHT?


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


EEN 10 OM TE ZIEN


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


DURF LENZEN PROBEREN!
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENLENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZENHAAL ALLES UIT UW OGEN!


OGENTROOST
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


OOGSPECIALISTIK ZIE WAAR IK SKI
SINDS  2.4.19 ZIJN WE ACTIEF  OP DE NIEUWE LOCATIE  : PITTEMSE STEENWEG  1  - 8700  TIELT
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS

LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


     LENZEN SO EASY

 
 "overgevoeligheid aan behaarde dieren" 
  • ALLE DIEREN MET EEN HARIGE VACHT KUNNEN ALLERGIE GEVEN

  • GEVOLG: LOPENDE NEUS (met niezen) EN GEPRIKKELDE OGEN

  • BEHANDELING: DIEREN VERMIJDEN (hoe moeilijk dat soms ook is)

HUISDIEREN-ALLERGIE

Indien U een erfelijke allergische aanleg heeft, dan kunt U na enige tijd te zijn blootgesteld aan specifieke  stoffen ("prikkelstoffen" of "allergenen") hierop vreemd reageren. Andere mensen doen dit niet. Uw lichaam reageert dus ongewoon op gewone dingen in uw omgeving. Dit noemen we een allergische reactie. Zo'n allergie kan bestaan voor vb. stuifmeel van grassen en planten, mijten, sporen van schimmels en ook voor huidschilfers van (huis)dieren. Allergie is erfelijk. Men kan alleen allergisch worden als men er de aanleg van één of beide ouders heeft meegekregen. Deze aanleg kan zich pas tot een allergie ontwikkelen als men gedurende zekere tijd wordt blootgesteld aan de stoffen die allergie bewerkstelligen.

MOGELIJKE ALLERGISCHE REACTIES

De verschijnselen die kunnen optreden bij een (huis)dierenallergie zijn gevarieerd: niezen, hoesten, piepende ademhaling, jeuk aan de ogen en oren, opgezette ogen en gezicht, huiduitslag (o.a. eczeem). Deze verschijnselen treden echter lang niet altijd samen op. Het is belangrijk te
weten dat men er ter hoogte van de luchtwegen op twee manieren kan reageren:
 
DIRECTE REACTIE

Deze  treedt op binnen 20 minuten en is meestal kortdurend (1-2 uur). De klachten zijn meestal niet ernstig en gaan vanzelf over als men niet in de omgeving van het dier blijft. Ter hoogte van de neus b.v. herkent men vroeg de reactie aan de niesbuien en de hevige neusloop.

LATE REACTIE

Na herstel van de eerste, korte aanval is men meestal moe en humeurig. Dit zijn de voorboden van een hevige allergieaanval. Soms komt deze aanval pas 6 tot 12 uur na het contact met het dier tot uiting. Zo'n late reactie kan vele uren tot ruim een dag duren. Ter hoogte van de neus b.v. herkent men de late reactie aan een "geblokkeerde" neus, een typische neusstem en een steeds openstaande mond.  De late reactie is meestal heviger dan de eerste reactie.
OPM: Het is mogelijk dat de patiënt én een vroege én een late reactie krijgt. Dit noemt men een "gecombineerde reactie". Het is ook mogelijk dat men alleen een late reactie krijgt zonder een vroege. Voorbeeld: een kind kan overdag bij het spelen met dieren (klas, speeltuin, vriendje) klachtenvrij zijn, maar 's nachts een astma-aanval krijgen door contact met dieren die dag. Dit noemt men een geïsoleerde laat allergische reactie. Die is natuurlijk moeilijker te diagnosticeren, omdat de oorzaak niet meer aanwezig is !
 
OP WELKE DIEREN KAN EN REAGEREN?

Alle behaarde dieren  spelen, allergologisch gezien, een rol - dieren met veren in mindere mate). Het gaat hierbij om de  huidschilfers  en  uitscheidingsproducten zoals urine en speeksel. De huidschilfers zijn zo fijn dat ze dagen in de lucht blijven hangen. Een hamster in de andere hoek van het huis of de klas zetten is als maatregel onvoldoende. Er zijn voorbeelden genoeg:

Vloerbedekking waarin paardenhaar verwerkt is kan nog voldoende paardenhuidschilfers bevatten om het erop spelende kind allergisch te maken voor het paard. De intensieve fabrieksbewerking heeft de allergiserende eigenschappen niet kunnen uitbannen. Dit geldt evenzeer voor opgezette dieren en dierenhuiden (koeienhuid, konijnenvellen, bontmantels, enz...)

Kattenhuidschilfers kunnen aan de kleren van grootmoeder blijven kleven, waardoor  100 km verderop kleinkinderen klachten aan de ogen krijgen wanneer oma ze knuffelt.
 
Bepaalde behaarde dieren zijn berucht om hun zeer  sterk allergiserend  vermogen: kat, konijn, cavia, hamster, alsook paard en pony, soms ook runderen (landbouwers). Dieren met een verenkleed (kanarie, parkiet, allerlei zangvogels, enz...) allergiseren minder sterk. Honden vormen een gelukkige uitzondering en worden over het algemeen goed verdragen, evenals geiten, schapen en varkens. Het veiligst lijken waterdieren (b.v. eenden). Omdat de huidschilfers hier groot en vettig zijn dwarrelen deze niet lang in de lucht. Meestal is men allergisch voor één dier soort . Slechts uitzonderlijk spelen rasfactoren binnen een bepaalde diersoort een rol.
 
 
HOE BEHANDELEN?

SANEREN

Dit is het weghouden van prikkels of allergenen. Vaak is dit een onbereikbaar ideaal, maar bij dieren allergie is dit toch vrij  goed mogelijk: Geen sterk allergiserende diersoorten  binnenshuis  houden en zeker  niet  op de slaapkamer en zeker niet in de rui ! Bij het verwijderen van dieren stuit men vaak op sterke psychische weerstanden, zowel bij de allergische patiënt (vooral kinderen) als bij de omgeving (ouders, klas). Bij een  directe allergische reactie  is het verband tussen contact met het dier en de daarop volgende reactie voor de leek zo duidelijk, dat men al gauw instemt met de sanering. Bij een  geïsoleerde laat allergische reactie  (zoals eerder omschreven) is het verband niet meer zo duidelijk en kan de aanvaardbaarheid van de sanering moeilijkheden opleveren. Indien u geen afstand kunt doen van een troeteldier, dan kan het dagelijks bevochtigen van de pels met een weinig lauw water van nut zijn. Soms kunnen ook speciale handschoenen gebruikt worden, die dan ook meteen de kattenharen vastkleven. Dit lijkt ideaal in de rui. Stofmaskers kunnen helpen tegen astmatische aanvallen, zeker als je in vogelkooien moet werken en allergisch bent aan vogels ! Ga ook regelmatig dweilen (beter dan stofzuigen), om dierenharen te vermijden ! Om uitbreiding van het allergieproces te voorkomen, is het van groot belang dat op de kinderleeftijd geen intensieve diercontacten bestaan. Probeer tevens contact met andere allergenen (huisstof en stuifmeel van planten) zoveel mogelijk te vermijden. Zij dragen bij aan de totale allergieprikkel. 
 
BEHANDELING MET GENEESMIDDELEN
 
Er zijn twee mogelijke aanknopingspunten:

PREVENTIEF medicatie om de allergische reactie te  voorkomen , wanneer het diercontact niet vermeden kan worden

CURATIEF medicatie om een reeds bestaande allergische reactie te behandelen

Een aantal geneesmiddelen heeft echter ongewenste bijwerkingen (zoals slaperigheid bij antihistaminica/ cataract en beenderontkalking bij cortisonegebruik / maaglast bij ontstekingsremmers). Veel geneesmiddelen tegen allergie moeten bovendien jarenlang worden gebruikt. Saneren is daarom te verkiezen boven medicatie, ook al is het minder gemakkelijk !!

GEWENNINGSKUUR OF HYPO-SENSIBILISATIEKUUR
Dit is een behandeling d.m.v. een reeks onderhuidse injecties, met de stof waarvoor men allergisch is. Het lichaam wordt zo gestimuleerd tot het opbouwen van weerstand tegen de allergie. De klachten zullen in de loop van de allergie afnemen. Deze behandeling is vooral van belang als contact met het desbetreffende dier om sociale en/of economische redenen niet vermeden kan worden.

DE TE VOLGEN BEHANDELING IS INDIVIDUEEL VAN PATIENT TOT PATIENT  EN DIENT MET DE BEHANDELENDE ARTS TE WORDEN BESPROKEN.

 
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
KOM EN ZIE
PRIORITY TO QUALITY
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
GOED GEZIEN !
LENS EXPERT
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
LOOK GOOD - FEEL GOOD
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
IF YOU WANT MORE
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
ALLEEN OP AFSPRAAK
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
UW OGEN WILLEN OOK WAT
SEE BETTER - LOOK BETTER
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN