OPERATIE

Boodschap van algemeen nut
SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENGAL AAN LENZEN GEDACHT?


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIESHAAL ALLES UIT UW OGEN!


EEN 10 OM TE ZIEN


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


DURF LENZEN PROBEREN!


IK ZIE WAAR IK SKI
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENVRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMENLENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.


ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


OGENTROOST


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!

WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


     LENZEN SO EASY

 


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !OOGSPECIALISTWEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
"Voor - en nadelen van dubbelzicht implantlenzen"
DUBBELZICHT IMPLANTLENS

Een dubbelzicht-implantlens kan geimplanteerd worden na een cataract-operatie. Zo heb je na de operatie minder een bril nodig. Totale brilvrijheid kunnen we niet beloven.  We gaan proberen op objectieve manier voor- en nadelen op een rij te  zetten

 

WAT IS CATARACT

Progressieve  vertroebeling en verdikking van de   ooglens  (die normaal dient om beelden scherp te stellen (zoals bij een fototoestel)), door leeftijdsgebonden slijtage (kan ook door ongeval, ziekte (bvb suikerziekte) of cortisone gebruik of oogontstekingen of -kwetsuren ). Het gaat dus niet om een vlies, dat over het oog groeit, zoals verkeerdelijk verteld wordt.

GEVOLG

Mistig zicht. Als de eigen lens dikker wordt, mag uw brilglas dunner worden (lees: meer negatief worden) en kunt u plots weer lezen met een lichtere bril (soms zelfs zonder bril!) of plots weer ver zien zonder bril. U bent geregeld verrast door die ogenschijnlijke gunstige evolutie, maar het is geregeld een voorbode van slechter: mistig zicht, vooral bij fel tegenlicht. Soms ook vervorming en dubbelzien met 1 oog / kleuren worden grauwer / lichtschuwheid.  Iedere senior ervaart dit vroeg of laat !


WANNEER WORDT CATARACT GEOPEREERD

Wanneer de patient zelf  ervaart dat hij in zijn dagelijks leven gehinderd wordt door de vertroebeling van de lens. Het feit dat, na een cataract-operatie een bril minder sterk wordt en daarom niet altijd meer nodig is  (alleen nog voor heel ver (= auto rijden en TV kijken) en heel dicht (=fijn leeswerk),  is geregeld een belangrijke factor om iets sneller te laten opereren.

LEESMOGELIJKHEDEN NA CATARACT-OPERATIE

De eigen lens is een autofocus-systeem, dat dient om scherp te stellen dichtbi (zols in een fotocamera). Vanaf 40a 45 jaar begint die mogelijkheid te verminderen en is een leesbril nodig. We noemen dit fenomeen "presbyopie " of "ouderdomsverziendheid" . De leesbril moet om de 3 jaar versterkt worden omdat progressief leesmogelijkheden verloren gaan. Aan 60 jaar kan uw eigen lens geen lees-inspanning meer opbrengen.

Als je eigen lens weggenomen wordt bij een cataract-operatie , kan je zelf niets meer scherp stellen voor dichtbij.  Normalerwijze wordt dit probleem opgelost met een leesbril of dubbelzicht contactlenzen (laten toe van ver en dicht te kijken tegelijkertijd, omdat de lens naast een verte sterkte ook een leessterkte aanbiedt (soms ook nog een andere sterkte voor tussen afstand ) . Veel cataract-patienten geven echter aan dat ze eigenlijk toch ook wat zouden willen lezen zonder correctie. Een bril moet je immers eerst gaan zoeken en hindert geregeld bij een actief leven (bvb sport). Om die wens te vervullen kunnen we 2 mogelijkheden aanbieden:

DUBBELZICHT IMPLANTLENZEN

Zoals een dubbelzicht contactlens op het oog, kan je ook een dubbelzicht contactlens aanbrengen in het oog

MONOVISIE

Het beste oog (“dominante oog”) corrigeren voor ver  (= 0 a -0.5) en het slechtste oog (“gedomineerde oog”) corrigeren voor tussenafstand (-1.5) . Alleen voor heel fijn te lezen, blijft er dan een bril over.   Er zijn mensen, die van nature een dergelijk verschil hebben . Dat zijn de witte raven, die nooit een bril moeten dragen.  We kunnen dit nabootsen met de operatie. Patienten, die vroeger geen verschil hadden tussen beide ogen, moeten enkele dagen a enkele weken wennen om dit verschil gewoon te worden, maar ze kunnen heel snel

WELK SYSTEEM IS NU HET BESTE?

Zoals aangegeven  gaan we proberen objectief, voor- en nadelen op een rij te zetten.   Vooraf willen we toch stellen dat we zelf  eerder gewonnen voor het principe van monovisie, zoals onderstaand aangeven:

DUBBELZICHT IMPLANTLENS (= multifocale implantlens)

VOORDEEL

 In theorie kan je ver en dichtzien.  De tussenafstandis meestal ook vrij goed, maar dat is niet gegarandeerd.
 
NADEEL 

Meerprijs van 500 €

Zoals reeds gesteld lijken dubbelzicht implantlenzen  wat op dubbelzicht contactlenzen. In tegenstelling met een leesbril zit het leessegment niet onderaan, maar centraal. De verte-zone zit aan de zijkant van de lens. Dit geeft een aantal  nadelen aangaande  de kwaliteit van het zien :

Contrastverlies: het invallende  licht  wordt verdeeld over 2 scherpstellingspunten. Zo verlies je lichtintensiteit. Ieder jaar worden de dubbelzichtlenzen nog verbeterd, zodat dit tegenwooridg minder een probleem is. Het fenomeen wordt het meest ervaren bij nachtelijk auto rijden.

Dubbele beelden door de 2 foci. Soms zie je dan ook een spookbeeld naast het beeld  en ronde bollen rond lichten (halo's)

De hersenen moeten leren  1 beeld te supprimeren, zodat ze maar 1 beeld tegelijkertijd bekijken : of ver of dicht. Soms gaat die aanpassing in enkele dagen, soms gazat het na maanden nog niet goed.

Een dubbelzicht implantlens functioneert maar echt goed, als de brilcorrectie van het oog, dankzij de implantlens, op nul werd gebracht. Daarom is er af en toe een fine-tuning met laser nodig.
 
Visuele eisen kunnen veranderen  : als je werkt moet je veel dichtbij en op tussen-afstand zien. Na pensionering, heb je soms activiteiten, die meer een verte-correctie vereisen.


Bovendien hebben dubbelzicht-implant lenzen  3 extra nadelen tov contactlenzen: 

1) Bij fel licht wordt de pupil kleiner en kan je de zijkant van de lens minder gebruiken 
2) Je kunt het niet proberen. Je kunt wel eens dubbelzicht contactlenzen proberen, maar dat is toch niet helemaal het zelfde 
    (meer irritatie / meer tranen / meer beweging ) 
3) Je kunt de lenzen niet af en toe dragen

GLOBALE BEOORDELING

Met dubbelzicht implantlenzen komt u in een nieuwe “ZIEtuatie” .  Na enkele dagen zie je al heel behoorlijk. Het wordt nog beter als ook het tweede oog geopereerd wordt (meestal 1 week later) . De meesten hebben ongeveer 2 tot 3 weken nodig om de nieuwe situatie te wennen:  De halo's worden wel nog steeds gezien, maar velen vinden dit minder hinderlijk dan altijd een bril dragen.   Nerveuze mensen hebben daar meer en langer last mee !   Dubbelzicht lenzen stellen geregeld een blijvend probleem bij patienten, die echt perfect willen zien (drukkers / fotografen)  of  die veel in duisternis  auto rijden (chauffeurs) of die veel werken op tussen afstand (computerwerk). Voor deze beroepen zijn dubbelzicht implant lenzen niet zo ideaal.  De andere patienten zijn meestal tevreden van dubbelzichtlenzen, omdat ze alleen maar voor visueel veeleisende taken een bril moeten dragen. In onze ervaring heeft wel 1 op 20 patienten hardnekkige problemen met de nadelen van dubbelzichtlenzen. In enkele maanden tijd  wordt dat meestal beter, maar er zijn patienten die willen dat de dubbelzichtlens weer verwijderd wordt. Dat kan, maar is niet altijd even gemakkelijk en stelt zijn eigen problemen: extra kans op bloeding / netvliesloslating en besmetting !  


MONOVISIE

 VOORDELEN
  
- Goedkoper (=geen  meerprijs tov standaard lenzen ) 
- Komt van nature voor 
- Een bril kan het verschil tussen beide ogen opvangen en u weer perfect laten zien met beide ogen samen

NADELEN
 
- Iets minder goed diepte zicht maar kan opgevangen worden met bril

ONZE PERSOONLIJKE KEUZE

Wij passen tegenwoordig in +- 100 % van de  cataract-operaties monovisie toe. Vooral bij verzienden (=positieve brilcorrectie)  kan aldus een behoorlijk zicht, ver en dicht bereikt worden, zonder meerprijs, wat veel patienten waarderen.  Voor heel ver (= auto rijden en TV kijken ) en voor heel dicht (lang lezen / fijne leestekst) blijft er meestal nog een bril over. Meestal kan je, in 80 % van de tijd, zonder bril. 

 
UW OGEN WILLEN OOK WAT
PRIORITY TO QUALITY
SEE BETTER - LOOK BETTER
GOED GEZIEN !
IF YOU WANT MORE
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
ALLEEN OP AFSPRAAK
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
LOOK GOOD - FEEL GOOD
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
KOM EN ZIE
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
LENS EXPERT