TEAM

Boodschap van algemeen nut


WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?



OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)
WAT IS CATARACT?



CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS




VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


EEN 10 OM TE ZIEN



LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?



DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMEN



DURF LENZEN PROBEREN!


     LENZEN SO EASY

 


OOGSPECIALIST



KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !



LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


IK ZIE WAAR IK SKI


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !



LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


OGENTROOST


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!

WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?



JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !
WAT IS GLAUCOOM?



TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.




RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN



AL AAN LENZEN GEDACHT?


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?



KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?



JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !





SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)




KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES



HAAL ALLES UIT UW OGEN!
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  



LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !







OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
KOM EN ZIE
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
GOED GEZIEN !
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
PRIORITY TO QUALITY
SEE BETTER - LOOK BETTER
LENS EXPERT
UW OGEN WILLEN OOK WAT
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
LOOK GOOD - FEEL GOOD
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
IF YOU WANT MORE
ALLEEN OP AFSPRAAK