ZIEKTE

Boodschap van algemeen nut


METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIESLENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


EEN 10 OM TE ZIEN


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


IK ZIE WAAR IK SKI


     LENZEN SO EASY

 


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


OOGSPECIALISTLENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !


AL AAN LENZEN GEDACHT?
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


OGENTROOST


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


DURF LENZEN PROBEREN!HAAL ALLES UIT UW OGEN!


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZENOOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMEN

"aanval van hoge oogdruk met nauwe voorkamer"
  • DOOR ZWELLING VAN DE LENS WORDT HET REGENBOOGVLIES NAAR BOVEN GEDUWD: NAUWERE VOORKAMER

  • DE VOORKAMER KAN EXTREEM NAUW WORDEN, ZODAT ER GEEN AFVOER VAN OOGVOCHT MEER MOGELIJK IS

  • DE TE HOGE OOGDDRUK BESCHADIGT DE OOGZENUW

GESLOTEN HOEK GLAUCOOM
 
WAT?

Dit is een aandoening, gekenmerkt door de volgende 3 tekenen: pijn / rood oog / wijde pupil en wordt veroorzaakt door  snel stijgende oogdruk  (meer dan 20). Die stijging wordt als volgt verwekt: In de achterste oogkamer wordt vocht aangemaakt. Dit wordt afgevoerd in hoek van de voorste oogkamer. Hiervoor moet het vocht langs de lens sijpelen, om in de voorste oogkamer te komen. Dit wordt bemoeilijkt als de pupil gaat verwijden ('s avonds), omdat het regenboogvlies dan dichter tegen de lens komt te liggen. Daardoor blijft het vocht opgestapeld achter het regenboogvlies, zodat het gaat uitpuilen in de voorste oogkamer. De voorkamerhoek wordt op die manier nauwer.
Klik hier om naar de Belgische glaucoom website te gaan.


BEHANDELING

Bepaalde medicaties kunnen extra pupil-verwijding uitlokken: voornamelijk tegen verkoudheid  / diarree / depressie en ziekte van Parkinson. Bij patiënten, die van nature uit een nauwe voorkamer hoek hebben (klassiek bij verzienden of bij cataract, gepaard met lenszwelling) wordt die hoek helemaal afgesloten, zodat de afvoer van het kamerwater acuut in het gedrang komt, wat snelle drukstijging uitlokt,met de beschreven gevolgen. Als die druk enkele dagen hoog blijft,  kan de oogzenuw snel uitgehold worden met blijvende blindheid   als gevolg . Het is daarom belangrijk de aanval zo snel mogelijk te breken.
Voor dit probleem moet de patiënt gehospitaliseerd worden. Wij streven medicamenteuze controle na op volgende manier:
een pupil vernauwend middel , om de oorzakelijke pupilverwijding weg te werken, drukverlagende middelen, 
ontstekingsremmende medicatie.
Met deze medicatie zal normalerwijze de oogdruk heel snel normaliseren (enkele uren à 2 dagen). 

Om  nieuwe aanvallen te voorkomen  moet aan het aangetaste oog een gaatje gemaakt worden in het regenboogvlies, met YAG-laser. Zo wordt de voorkamer in verbinding gesteld met de achterste oogkamer en kan het oogvocht niet meer opstapelen achter het regenboogvlies met alle gevolgen van dien. Dit gebeurt onder druppelanesthesie. Gezien de aanwezige ontsteking kan dat soms niet zo eenvoudig en moet geregeld in een tweede instantie het gemaakte gaatje met nieuwe YAG-laser verbreed worden. Slechts zelden kan geen gaatje gemaakt worden met de laser, en moet overgegaan worden tot een operatieve ingreep.

Ook aan  het andere oog  stellen we meestal de zelfde voorbeschikking vast (=  een nauwe voorkamerhoek). Daarom wordt hier best ook preventief een gaatje gemaakt in het regenboogvlies (“iridectomie”) , met laser. Omdat hier geen ontsteking aanwezig is, gaat dit meestal zeer goed.


PREVENTIE

Broers en zussen kunnen dezelfde aanleg hebben. Je raadt hen best ook een preventief onderzoek aan bij hun eigen oogarts. Mogelijks moeten zij ook een dergelijke preventieve iridectomie krijgen !  Uw kinderen kunnen later, als ze uw leeftijd bereiken, ook het zelfde probleem krijgen !!!

 

 
PRIORITY TO QUALITY
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
IF YOU WANT MORE
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
UW OGEN WILLEN OOK WAT
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
ALLEEN OP AFSPRAAK
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
KOM EN ZIE
LOOK GOOD - FEEL GOOD
LENS EXPERT
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
GOED GEZIEN !
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
SEE BETTER - LOOK BETTER