ZIEKTE

Boodschap van algemeen nut
LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


WISSEL BRIL MET LENZEN


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


BETER MET HIGH DEFINITION
LEESBRILLEN
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.


ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !OGENTROOST
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


     LENZEN SO EASY

 


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENELEKTRONISCHE LOEPEN
ZIJN BETER !


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


OOGSPECIALISTRIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !HAAL ALLES UIT UW OGEN!


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!

WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS

LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


DURF LENZEN PROBEREN!


IK ZIE WAAR IK SKI


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


EEN 10 OM TE ZIEN
SINDS  2.4.19 ZIJN WE ACTIEF  OP DE NIEUWE LOCATIE  : PITTEMSE STEENWEG  1  - 8700  TIELT
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !AL AAN LENZEN GEDACHT?
plotse zichtvermindering
GLASVOCHTBLOEDINGEN

  OORZAAK

 - glasvochtloslating: meest frequent (vooral bij gebruik van bloedverdunning)
- nieuw vaatvorming nalv diabetes of netvlies-trombose
- valsalva maneuver
- doorbraakbloeding bij macula-degeneratie


BEHANDELING

Meestal klaart de bloeding spontaan op in enkele maanden. In afwachting moet af en toe een echografie gebeuren, om te zien of er geen netvliesloslating gebeurt.  Als dat zo is, moet er dringend een operatie gebeuren. Anders kan gerust 6 maand gewacht worden. Als de bloeding dan nog niet  opklaard is , dient  een vitrectomie te gebeuren. U leest er meer over via deze link.


 
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
SEE BETTER - LOOK BETTER
UW OGEN WILLEN OOK WAT
PRIORITY TO QUALITY
IF YOU WANT MORE
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
GOED GEZIEN !
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
KOM EN ZIE
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
ALLEEN OP AFSPRAAK
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
LENS EXPERT
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
LOOK GOOD - FEEL GOOD
SEE MORE - BE MORE - DO MORE