ZIEKTE

Boodschap van algemeen nut
VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


ELEKTRONISCHE LOEPEN
ZIJN BETER !
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


OOGSPECIALISTLENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


EEN 10 OM TE ZIENOOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


WISSEL BRIL MET LENZEN
SINDS  2.4.19 ZIJN WE ACTIEF  OP DE NIEUWE LOCATIE  : PITTEMSE STEENWEG  1  - 8700  TIELT


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


IK ZIE WAAR IK SKI


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


OGENTROOST


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.


HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENLENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


DURF LENZEN PROBEREN!
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS


U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !AL AAN LENZEN GEDACHT?


     LENZEN SO EASY

 


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !HAAL ALLES UIT UW OGEN!


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


BETER MET HIGH DEFINITION
LEESBRILLEN
"bewegende zwarte vlekjes, gepaard met lichtflitsen"
  • HIER ZIE JE HOE DE LASERBEHANDELING GEBEURT

GLASVOCHTVLOKKEN


VERSCHIJNSEL

Vele mensen worden ongerust wanneer ze plots in hun gezichtsveld enkele vlekjes waarnemen, die schijnbaar in de lucht hangen, en die zich drijvend verplaatsen met de bewegingen van het oog (“rondvliegende vliegjes” / “zeepbelletjes” / “draadjes”). Ze zijn het best waarneembaar op heldere achtergronden (witte bladzijden, plafond, sneeuw), maar ze verdwijnen in de duisternis.
 
  OORZAAK

  PROGRESSIEF ONTSTAAN DOOR "VEROUDERING"

Het oog is te beschouwen al een holle bol. Die is gevuld met een gelachtige massa, zo klaar als glas (van daar de naam: "glasvocht").
Die massa bestaat uit een egale mengeling van water en collageendraadjes. Met ouder worden (reeds vanaf 20 jaar -vooral bij de  bijzienden!) kan dit zich gaan ontmengen.
Als gevolg hiervan ontstaan waterblaasjes en kleine draadjes.
Het zijn de schaduwbeelden van deze drijvende deeltjes op het netvlies, die de sensatie geven van bewegende vlekjes.
Een behandeling is overbodig. In het algemeen, leert men er mee leven. Gaat dit niet, kunt u de vlokken minder waarneembaar maken door het dragen van getinte brilglazen.


PLOTS OPTREDEN DOOR PLOTSE "GLASVOCHTLOSLATING"

Als de "vliegen" van de ene dag op de andere verschijnen, gaat het om een glasvochtloslating.
Dit laatste is ook een banaal leeftijdsgebonden fenomeen, dat bestaat uit het progressief krimpen van het glasvocht, zodat die structuur plots (van de ene dag op de andere) loskomt van het netvlies (het vlies dat de binnenzijde van de oogbol bekleed).
Bij de  bijzienden , waar het oog langer is dan normaal, gebeurt dit wederom sneller dan bij de anderen.
Soms kan een slag tegen het oog de uitlokkende oorzaak zijn. Meestal verloopt dit symptoomloos.
Frequent komen er echter  storende  glasvochtorganisaties (vroegere bindingen thv het netvlies) pal centraal te zitten wat dan wederom leidt tot de typische vlekjes.

Die vroegere bindingen hangen soms nog vast aan het netvlies zodat ze tractie uit op het netvlies (gelukkig meestal tijdelijk),
wat dan leidt tot typische lichtflitsklachten.
Uitzonderlijk kunnen aldus  kleine bloedingen  (groter bij bloedverdunning !) of netvliesscheuren ontstaan,
wat dan in een tweede tijd tot een netvliesloslating kan leiden.
Dit kon op heden bij u niet aangetoond worden.
Een controle na 1 maand wordt soms gepland, om met zekerheid ontwikkelde netvliesscheuren uit te sluiten.
Die kunnen dan eventueel met laser behandeld worden (vrijwel pijnloos -geen opname nodig) om te voorkomen dat een netvliesloslating zou ontstaan.
Dit laatste zou eventueel chirurgisch moeten hersteld worden.

Indien de zwarte vlekken en lichtflitsen belangrijk zouden toenemen, moet echter eerder een consultatie aangevraagd worden.
Dit moet zeker gebeuren als u een gordijn zou ervaren voor de ogen.
Ontstekingsremmende oogdruppels kunnen voorgeschreven worden in de hoop dat hun effect sneller tot resorptie van de bindingen kunnen leiden (alhoewel dit geen wondermiddel is).
Meer moet je echter hopen dat die oude bindingen door de zwaartekracht uitzakken of door vertering meer doorzichtig worden.
Dit duurt meestal enkele maanden.
Het uitzakken kan echter niet gebeuren als die bindingen nog vasthangen.
Zo wordt verklaard dat bepaalde mensen na vele jaren nog altijd die vlekjes zien. Als je lichtflitsen ziet, vermijd je best bruuske bewegingen !     

Bij sommige mensen kan er een centraal defect ontstaan in het netvlies:  "macular  hole" .
Dit geeft nooit geen netvliesloslating, maar wel verminderd zicht. Als het zicht verminderd naar 3/10 of minder, kan een operatie in een academisch centrum stabilisatie (en soms zelfs enige verbetering met zich mee brengen).
Soms kan de binding loskomen van het glasvocht en  op het netvlies blijven hangen.
Dit doet zich vooral voor in het centrum van het netvlies: " maculaire pucker ".
Door verschrompeling kan het netvlies in plooien getrokken worden en kunnen omgevende bloedvaten gaan lekken. Ook dit moet in een academisch centrum geopereerd worden !

TIP:  HOE MINDER JE OP DE VLEKJES LET, HOE MINDER LAST !!! 

 
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
UW OGEN WILLEN OOK WAT
LOOK GOOD - FEEL GOOD
ALLEEN OP AFSPRAAK
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
IF YOU WANT MORE
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
GOED GEZIEN !
SEE BETTER - LOOK BETTER
KOM EN ZIE
PRIORITY TO QUALITY
LENS EXPERT
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT