ZIEKTE

Boodschap van algemeen nut
LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.


WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


DURF LENZEN PROBEREN!


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJKOOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!

REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENCHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


OOGSPECIALIST

WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

IK ZIE WAAR IK SKI


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZENHAAL ALLES UIT UW OGEN!AL AAN LENZEN GEDACHT?


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


OGENTROOST
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


EEN 10 OM TE ZIEN


     LENZEN SO EASY

 
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG
"puilogen in kader van schildklierlijden"
OOGZIEKTE VAN GRAVESOORZAAK

Omwille van een tot nu toe nog onbekende  oorzaak, gaat uw eigen afweersysteem verkeerdelijk  reageren ("precies alsof het gaat om microben") tegen de oogspieren , die zich in de oogkas bevinden achter het oog.  Dit proces is te vergelijken met  reuma , waar ook het eigen  afweersysteem verkeerdelijk gaat reageren maar nu tegen de gewrichten. Eigenaardig genoeg gaan bij de oogziekte van Graves ook andere organen aangetast raken door het afweersysteem: klassiek betreft het de schildklier, die door de  ontsteking te veel of te weinig kan gaan werken. Uitzonderlijk kan ook de alvleesklier ("pancreas") aangetast worden, met diabetes als gevolg. Deze problemen zijn dus een gevolg van dezelfde aandoening en niet de oorzaak van de oogproblemen ! Deze aandoening treft vooral vrouwen in de leeftijd van 20 a 50 jaar.
 

VERSCHIJNSELEN

Door de reactie van het afweersysteem, ontstaat er een  ontsteking  van de oogspieren. Dit leidt dan tot een pijnlijke opzwelling van die spieren. Aldus kan je verklaren dat er een pijnlijk zeurend gevoel achter en rond de ogen ontstaat (geregeld beiderzijds, maar het kan ook 1 oog meertreffen dan het andere) en dat de ogen naar voor geduwd worden, wat esthetisch storend is ("schrikogen").
Als de ontsteking langer blijft duren, kunnen de oogspieren minder goed beginnen functioneren. Vooral het naar boven kijken wordt in een vroeg stadium bemoeilijkt en na een tijdje kan je gaan  dubbelzien , omdat de fijne coördinatie tussen de oogspieren verstoord wordt.

Door het uitpuilen van de ogen, wordt het gedeelte van het oog, dat blootgesteld wordt aan de buitenlucht, groter. Aldus gaat het oog gemakkelijker  uitdrogen  (vooral 's nachts, omdat het oog iets blijft open staan. 's Morgens kunnen de oogleden aldus ook toegeplakt voorkomen). Dit ervaart men als branderigheid, zanderig gevoel of echt als pijn. Door de droge plekjes die op het oog ontstaan kan het zicht in momenten ook iet matter zijn. Door de irritatie, wordt het licht minder goed verdragen (een zonnebril is een oplossing).
Slechts uitzonderlijk wordt de druk in de oogkas zo groot, dat de  oogzenuw  te lijden krijgt. Aldus gaat het gezichtsveld vernauwen en wordt het kleurenzicht minder goed. Ook hierdoor kan het zicht geleidelijk verminderen. Door de ontsteking in de oogkas, kunnen soms ook de oogleden gaan opzwellen. Een extra kussen tijdens het slapen, kan die vochtophoping soms voorkomen.
 

BEHANDELING

De oogaandoening gaat geregeld spontaan verdwijnen na een periode van 2 jaar. In tussen moet je de ongemakken zo goed mogelijk proberen "op te lappen": De  uitdrogingsfenomenen  zijn het frequentst, en moeten adequaat behandeld worden: smerende kunsttranen gebruiken volgens de irritatie (gulden regel: "voel je branderig gevoel, dan was je te laat met je oogdruppel" !).  Vooral 's avonds dient zalf  gebruikt te worden om de nachtelijke uitdroging van je oog te voorkomen. Zijn er 's morgens veel etterige korstjes, gebruik je best een antibiotische zalf .Heb je veel  spierpijn , dan kunnen ontstekingsremmers gebruikt worden. Als het proces dramatisch ontspoort, kan eventueel overgegaan worden tot een lichte röntgenstraling t.h.v de oogkassen (omdat die de ontsteking belangrijk kan verminderen) of zelfs een oogkasoperatie, om de druk te verminderen (“decompressie-operatie”) .

Bij  dubbelzien  kan 1 oog afgedekt worden (binnenzijde van een brilglas afplakken met een matte pleister in eerste instantie). Als het dubbelzien stabiliseert kan een opkleefbaar prisma gebruikt worden. Indien het dubbelzien meer dan 6 maanden blijft duren (wat gelukkig zeldzaam is), kan een scheelzien-operatie uitgevoerd worden. Indien nodig kunnen de oogleden in die operatie ook verlengd worden, om de oogspleten te verminderen.

Zijn uw oogleden nogal  gezwollen  's morgens kan je dit proberen te verbeteren met ijscompressen, gedurende  een tiental minuten !  Slaap ’s nachts met 2 kussens. Dan ga je ’s morgens minder zwelling hebben !
Roken maakt alles veel erger: rookstop is sterk aan te raden !

 
KOM EN ZIE
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
IF YOU WANT MORE
UW OGEN WILLEN OOK WAT
GOED GEZIEN !
SEE BETTER - LOOK BETTER
PRIORITY TO QUALITY
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
ALLEEN OP AFSPRAAK
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
LOOK GOOD - FEEL GOOD
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
LENS EXPERT
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG