ZIEKTE

Boodschap van algemeen nut
SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


EEN 10 OM TE ZIEN


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
SINDS  2.4.19 ZIJN WE ACTIEF  OP DE NIEUWE LOCATIE  : PITTEMSE STEENWEG  1  - 8700  TIELT


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !

ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.

OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


IK ZIE WAAR IK SKIAL AAN LENZEN GEDACHT?


OGENTROOST


DURF LENZEN PROBEREN!LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


     LENZEN SO EASY

 
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS


HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMEN

WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 HAAL ALLES UIT UW OGEN!


OOGSPECIALISTVRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?
"overgevoeligheid aan pollen"
  • GEVOLG: TRANENDE OGEN // LOPENDE NEUS (gepaard met niezen)

HOOIKOORTS  (= BETERE TERM: POLLENALLERGIE)

Pollenallergie komt tegenwoordig tweemaal frequenter voor dan 10 jaar geleden (vooral door luchtbevuiling, die de stuifmeelkorrels meer prikkelend maken). Het is in talrijke landen een ernstig gezondheidsprobleem geworden.

 
WAT IS POLLENALLERGIE? 

Pollenallergie is een abnormale reactie van het lichaam op bepaalde stoffen (allergenen) die ingeademd worden (vooral boom- en graspollen). Bij pollenallergie zien we soms ook andere allergieën geassocieerd, zoals huisstofallergie, dierenallergie en voedingsallergie (kan ook door geneesmiddelen geïnduceerd worden), die een analoge reactie kunnen geven. 

In de neus leidt pollenallergie tot niezen, neusloop en neusverstopping. In luchtpijptakken tot hoest, beklemd gevoel op de borst en/of piepende ademhaling. De symptomen kunnen afzonderlijk of geassocieerd voorkomen. Ook inademen van sigarettenrook, infectie en stress kunnen gelijkaardige symptomen veroorzaken. Omdat de ogen rechtstreeks
bloot gesteld worden aan de allergenen, zie je ook geregeld reacties, zoals irritatie, jeuk en tranen. 

Ondanks het feit dat de graad van blootstelling aan boom- en graspollen in steden lager is, is het aantal gevallen van luchtwegenallergie in steden tweemaal hoger dan op het platteland. De toegenomen luchtvervuiling (industrie, autoverkeer) is hiervoor een mogelijke verklaring. De aanwezige pollen worden immers bedekt met chemische stoffen van de bevuiling, zodat ze meer allergeen worden ! Vooral zilverberken zijn berucht !
 
HOE VOORKOMEN OF BEHANDELEN?

POLLENALLERGIE (BOOM-, GRAS- EN ONKRUIDPOLLEN)

Deze allergenen kunnen onmogelijk uit de omgeving verwijderd worden.
Klachten ten gevolge van stuifmeel treden vooral op in de lente- en de zomermaanden (van februari tot augustus).
Tijdens de pollinisatiemaanden dient men vooral op te passen bij warm weer met een zachte wind.

Logischerwijze dringen volgende maatregelen zich op:

- Op zomerse dagen de ramen gesloten houden, zeker op het einde van de namiddag als de pollenconcentraties het hoogst zijn.
- 's Morgens vroeg, 's avonds laat of na een regenbui het huis even verluchten. 
- Bij voorkeur direct na een regenbui gaan wandelen.
- Tijdens het rijden de ramen van de wagen gesloten houden en de ventilatie uitschakelen.
- Berkebomen rond het huis worden het best verwijderd. Zij geven normalerwijze het meest last in april.
- Gras maaien wordt het best door iemand anders gedaan.
- Bij voorkeur met vakantie gaan naar een bergachtige of maritieme streek.
- Informatie inwinnen over de pollinisatieperioden in het land dat u als vakantiebestemming hebt gekozen.
- In de zomer niet aan sport in open lucht doen.
- Luisteren naar de informatie voor hooikoortspatiënten op radio en TV of het telefoonnummer 02/642.55.55 opbellen ("Hallo Pollen"). - Via een automatisch antwoordapparaat krijgt u de pollentoestand van het ogenblik. U kunt dan gepast daarop reageren.
- Zij die aangesloten zijn op Videotex "Minitel" vormen op hun terminal het nummer 02/642.53.60 

 
ANDERE ALLERGISCHE CONTACTEN VERMIJDEN

Omdat die meestal ook een rol spelen :

- Harige dieren, indien u geen afstand kunt doen, dan kan het dagelijks bevochtigen van de pels met wat lauw water nuttig zijn.
- Stof,  beperk het tapijtoppervlak tot een minimum en gebruik luchtverversers met goede filters. 

Stofmaatregelen voor de slaapkamer :
 
- De voorkeur geven aan afwasbare vloerbekleding (vinyl of parket) en afwasbare muurverf of behangpapier.
- De voorkeur geven aan synthetische gordijnen en beddegoed.
- Matras en hoofdkussen: de matras best inpakken in een ondoordringbare en afwasbare hoes.
- Hoofdkussen(s) zeer regelmatig wassen.
- Kleding, huisdieren en pluche speelgoed het best uit de kamer verwijderen.
- De kamers zo weinig mogelijk verwarmen.
- De kamers regelmatig verluchten en het bed overdag open laten liggen.
- De kamer regelmatig met water reinigen en het matras en het beddegoed regelmatig stofzuigen.
- Schimmelsporen zoals bij stuifmeel hangt af van de concentratie van schimmelsporen in de lucht.
- De maximale concentratie komt voor op het einde van de herfst, als het warm en vochtig is
- Vochtige plekken (bijv. achter behangpapier, klimatiserende installaties, enz.) in  het huis behandelen.
- Bloempotten met een wit vliesje over de potgrond vervangen.
- Bij regen of mistig weer beter niet in het bos gaan wandelen.
- Dode en rottende bladeren niet aanraken.

VOEDINGSMIDDELEN, zoals eieren, melk en vis kunnen luchtwegenallergie veroorzaken. Andere voedingsmiddelen veroorzaken allergie bij pollenallergische patiënten door kruisreactie ( Berkpollen  lijkt op  noten, appelen, steenfruit, peer, wortel en kiwi /  grassenpollen  lijken op  aardappelen /  Bijvoetpollen lijken op selder, meloen en banaan). De symptomen zijn meestal jeuk aan de lippen, in de mond tot zelfs zwelling van tong en/of keel. Er treden ook wel oog-, neus- en ademhalingsklachten op.

VOEDINGSADDITIEVEN, zoals kleurstoffen en bewaarmiddelen, geven vaak  aanleiding tot pseudo-allergie (=verschijnselen die precies gelijken op allergische verschijnselen, maar niet tot stand komen door antistoffen).

Ook substanties die op natuurlijke wijze in de voeding aanwezig zijn, kunnen gelijkaardige fenomenen uitlokken, bijv.
- tyramine (aanwezig bvb. in tomaat, banaan en wijn)
- phenylethylamine (aanwezig bvb. in chocolade)

Niet-specifieke irriterende stoffen allergische reacties kunnen de luchtwegen overgevoelig of hyperactief maken voor diverse irriterende stoffen: 
- alcoholische dranken
- parfum, geurige bloemen en sigarettenrook;
- koude en mist;
- stress, emotie of inspanning

POLLEN- KALENDER VAN BELGIË

-van januari tot maart: Hazelaar
-van februari tot maart: Els
-van halfweg maart tot halfweg mei: Berk
-van halfweg april tot eind mei: Eik
-van halfweg april tot halfweg mei: Beuk
-van mei tot augustus: Zuring
-van mei tot augustus: Weegbree
-van mei tot augustus: Grassen
-van halfweg juni tot juli: Kastanje
-van halfweg juli tot augustus: Bijvoet

 
IF YOU WANT MORE
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
ALLEEN OP AFSPRAAK
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
LOOK GOOD - FEEL GOOD
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
SEE BETTER - LOOK BETTER
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
PRIORITY TO QUALITY
UW OGEN WILLEN OOK WAT
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
GOED GEZIEN !
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
LENS EXPERT
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
KOM EN ZIE