OPERATIE

Boodschap van algemeen nut
EEN 10 OM TE ZIEN


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 HAAL ALLES UIT UW OGEN!


OGENTROOST


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN
SINDS  2.4.19 ZIJN WE ACTIEF  OP DE NIEUWE LOCATIE  : PITTEMSE STEENWEG  1  - 8700  TIELT


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.


REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


     LENZEN SO EASY

 


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


IK ZIE WAAR IK SKI
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


OOGSPECIALIST

HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENKINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !

WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !AL AAN LENZEN GEDACHT?


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


DURF LENZEN PROBEREN!
Een implantlens kan de brilcorrectie veel verminderen
VOOR WIE BEDOELD

Bepaalde mensen met hoge brilsterktes kunnen niet geholpen worden met krasjes (is goed voor correcties tussen -1 en -4) of laserbehandeling (goed voor correcties van -4 tot -13): We denken aan hoog myopen (vanaf -10) en hypermetropen (meer dan +3). Tot voor kort, konden deze mensen alleen geholpen worden met een lensextractie, maar dan konden ze niet meer lezen zonder bril. Vooral voor mensen, die jonger zijn dan 40 jaar, is dit een probleem. Recent bestaat er nu ook voor hen een chirurgische oplossing die zowel vertezicht als leeszicht toelaat zonder bril, namelijk de implantatie van een soort harde contactlens in het oog, die geplaatst wordt boven op de eigen lens . De eigen lens hoeft niet verwijderd te worden, en die kan dan zorgen voor het lezen.

WERKWIJZE

Er wordt 1 week vooraf met YAG-laser 2 kleine gaatjes in het regenboogvlies gemaakt, om drukstijging te voorkomen. Op de operatiedag zelf gebeurt dan het volgende: Onmiddellijk voor de operatie worden er pupilverwijdende oogdruppels aangebracht. U krijgt dan een locale verdoving met druppels of liefst zelfs een lichte algemene verdoving. Langs een klein sneetje wordt dan een speciaal lensje aangebracht (cfr tekening), die dan boven op de eigen lens geschoven wordt, wat uitermate goed verdragen wordt.De vastzetting is gemakkelijk omkeerbaar,zelfs na vele jaren, zodat de lens ev. kan omgewisseld worden als de sterkte niet juist. Met 1 hechting wordt de wonde nadien gesloten. De volgende dag is het zicht normalerwijze reeds zeer goed. Soms kan de aangebrachte hechting te sterk trekken, zodat het oog tijdelijk iets minder goed zicht heeft. Dit kan opgelost worden, door de hechting na 1 week reeds te verwijderen.

  VOORDELEN    
  • Omkeerbaar en verbeterbaar: als de sterkte niet juist is of als de lens iets gedecentreerd is - dit kan reeds 1 week na de eerste operatie !
  • Geen hoornvliesveranderingen, die de kwaliteit van het zicht in gevaar brengen
  • Relatief eenvoudige techniek (wel intra-oculaire ingreep)
  • Bijna onmiddellijk stabiele brilwaarde (veel sneller dan met laser of krasjes)
  • Zeer voorspelbaar
  • Voor het blote oog is het een onzichtbare verandering aan het oog
  • Geen negatieve lange termijn effecten op het hoornvlies (=voorste deel van het oog)

MOGELIJKE NADELEN
  •  Gevaar op drukstijging, onmiddellijk na de operatie. Dit kan geregeld opgelost worden met een korte kuur van oogdruppels en ev. bijkomende laser behandeling.
  • Kans op intra-oculaire besmetting. Met moderne antibiotica kan dit meestal zonder problemen opgelost worden.
  • Versnelde cataractontwikkeling: troebel worden van de eigen lens. Dit kan opgelost worden door een cataractoperatie
 Prijs: 1500€ /oog (niet terug betaald door het ziekenfonds)

PRACTISCHE ORGANISATIE

Met 1 week tussen kan het ander oog gedaan worden en kan er reeds rekening gehouden worden het resultaat van het eerste oog, om het tweede oog nog beter te doen eventueel
1 week vooraf wordt met YAG-laser gaatjes gemaakt in het regenboogvlies.
Onder locale verdoving wordt het lensje aangebracht. Er dienen 0 a 3 hechtingen geplaatst te worden. De operatie, die ongeveer 1/2 h duurt wordt goed verdragen. Een oog is immers een heel stevig orgaan !
 Na de ingreep wordt een stevig verband aangebracht dat na een enkele uren al kan verwijderd worden. Dan kan de patiënt al zien met het geopereerde oog. Tegen de verwachting in, ervaart de patiënt weinig pijn na de operatie. De patiënt mag de dag van de operatie naar huis . Er dient nu wel nog twee weken 's nachts een schelpje gedragen te worden om het wondje te beschermen tegen druk. Anders mag alles gedaan worden (= bukken / voorwerpen opheffen / TV kijken en lezen) .
 Na 1 week wordt het ander oog geopereerd. Omdat er in de"tussenweek" nogal wat sterkteverschil is tussen beide ogen, wordt het tweede oog tijdelijk met een contactlens gecorrigeerd (uw lens of een lens, die u van ons krijgt en die dag en nacht mag gedragen worden). Zo valt het vertezicht zonder bril vrij goed mee, reeds vanaf de eerste operatie. -Een definitieve brilcorrectie (als die nodig zou zijn !) kan ongeveer 3 weken na de laatste ingreep wordt voorgeschreven. Die bril moet u niet altijd dragen, maar naar eigen behoefte voor visueel veeleisende taken (TV - autorijden - lezen). Dan pas kan ook het definitief resultaat beoordeeld worden. In 100 % van de gevallen is de brilafwijking na de ingreep belangrijk beter dan voorheen. In 85 % van de gevallen komen we uit tussen -1 en +1. Is de brilafwijking groter dan -1 of +1, dan kan overwogen worden om de lens te vervangen of een andere refractieve procedure uit te voeren (zoals laser). Bijna altijd is het zicht weer zoals voorheen. Zelden valt het zichtresultaat tegen door andere oogafwijkingen, die vooraf niet te zien waren. Soms kunnen ook tijdens de ingreep problemen ontstaan, die het resultaat nadien beperken, hoewel dit zeldzaam is (o.a besmettingen / onvoorziene problemen bij het fixeren van de kunstlens). Bent u geïnteresseerd in de operatie: vraag een afspraak in de kliniek, omdat we daar ook alle nodige metingen voor de lens kunnen uitvoeren.
   

 
SEE BETTER - LOOK BETTER
PRIORITY TO QUALITY
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
LENS EXPERT
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
GOED GEZIEN !
KOM EN ZIE
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
ALLEEN OP AFSPRAAK
LOOK GOOD - FEEL GOOD
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
IF YOU WANT MORE
UW OGEN WILLEN OOK WAT
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
SEE MORE - BE MORE - DO MORE