ZIEKTE

Boodschap van algemeen nut
EEN 10 OM TE ZIEN


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


OGENTROOST


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !

WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS


U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


DURF LENZEN PROBEREN!


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENGEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!

WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !AL AAN LENZEN GEDACHT?LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZENOOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


OOGSPECIALISTVERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


     LENZEN SO EASY

 


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

IK ZIE WAAR IK SKIHAAL ALLES UIT UW OGEN!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES
"ontsteking van het regenboogvlies naar aanleiding van reuma of verkoudheid"
IRITIS

ANATOMIE
Een iritis  is een regenboogvlies-ontsteking.  Het regenboogvlies (of "iris")   bevindt zich net voor de lens en bevat een centraal gaatje: de pupil. Voor het regenboogvlies bevindt zich de voorste oogkamer en het hoornvlies ("cornea") . Achter het regenboogvlies bevindt zich het glasvocht en het  netvlies (of "retina") 

SYMPTOMEN
- De gezichtsscherpte is verminderd. Het oog is pijnlijk en gevoelig bij druk.
- De triade van lichtschuwheid, tranenvloed en ooglidkramp vervolledigt het beeld. Er is geen etter inhet oog .


OBJECTIEVE TEKENEN
 in tegenstelling tot een slijmvliesontsteking ("conjunctivitis")  is het slijmvlies op het oog zelf roder dan het slijmvlies aan de binnenzijde van de oogleden. De roodheid is het meest uitgesproken rond het hoornvlies  ("diepe roodheid ") en is even duidelijk in alle sectoren. Individuele bloedvaatjes zijn moeilijker te zien: de kleur is meer uniform violet.
- De cornea is helder
- De pupil is klein (" miosis")  door de zwelling  ("oedeem")  van de iris en de kramp van de regenboogvliesspier (m. constrictor pupillae)
- Bij spleetlamponderzoek is er troebel in het voorkamervocht door de aanwezigheid van ontstekings cellen te herkennen (Tyndallfenomeen). Het troebele voorkamervocht verklaart de visusdaling. Indien de ontstekingscellen in de voorkamer te talrijk worden, zakken  ze eerst in kleine vlokjes op de binnenzijde  ("het endotheel")  van de cornea, vooral in de onderste helft (Descemetstippen). Worden ze nog talrijker, dan slaan ze neer met een niveaubeeld in de onderste voorkamerhoek ("hypopion").
- Bij aanhoudende ontstekingen  vormen er zich vergroeiingen tussen de achtervlakte van de iris en de voorvlakte van de lens (synechieën). Deze vergroeiingen worden zichtbaar al de pupil gedilateerd wordt. De pupil krijgt een onregelmatig, vervormd aspect. Indien de pupilboord volledig met de lens is vergroeid ("seclusie van de pupi"l), wordt de normale circulatie van het voorkamervocht van achter de iris door de pupilopening onderbroken. De iris wordt naar voren gedrukt, de voorkamer wordt ondieper en de voorkamerhoek wordt afgesloten met een snelle  drukstijging  (meer dan  20 mm Hg ) tot gevolg, wat extra pijn veroorzaakt
Acute iritis verloopt met aanvallen die enkele weken duren en kan soms van het ene oog naar het andere verspringen. Recidieven zijn frequent. Bij onvoldoende behandeling laat elke nieuwe aanval nieuwe synechieën na.

OORZAAK
Het frequentst zijn de "endogene" oorzaken: uw eigen witte bloedcellen herkennen uw oog als vreemd, met ontsteking als gevolg .  Iedere vorm van ontsteking  (bvb tandabsces / sinusitis , verkoudheid)  kan dit uitlokken . Meestal gaat het toch om een vorm van reuma . De meest bekende vormen van reuma zijn : ankyloserende spondylitis bij jonge mannen HLA B27 positief (ziekte van Bechterew), verder ook het syndroom van Reiter, colitis ulcerosa, ziekte van Crohn, sarcoïdose,.... Bij een ernstige iritis wordt daarom meestal een consult bij een huisarts of internist gevraagd om reumatische aandoeningen uit te sluiten
Iritis met een exogene oorzaak is veel minder frequent en komt voor als kiemen doordringen in het oog na een oogkwetsuur (zeker als die diep doordrong , bvb perforatie)  of via een zweertje ("ulcus") van de cornea.

BEHANDELING VAN ENDOGENE IRITIS

- Voldoende cortisone in oogdruppel en oogzalf, eventueel aangevuld met ontstekingsremmende druppels  en ontstekingsremmende pillen
- Verwijding van de pupil met oogdruppels. De m. sfincter pupillae wordt verlamd en de pijnkramp vermindert. De vorming van verklevingen ("synechieën")  wordt verhinderd  door het vergroten van de pupil. Als er reeds verklevingen zijn worden die los getrok ken.  Pas op :  Na langdurig gebruik kan allergie ontstaan. Dit kan zich uiten door jeuk en eczema rond de ogen 

VERWIKKELINGEN
De voornaamste verwikkelingen van (recidiverende) iritis zijn te hoge oogdruk  (" glaucoom")  door  pupil-synechinen  en door gebruik van cortisone lokaal) en vertroebeling van de ooglens ("cataract") . Dit laatste is zelf te wijten aan de inflammatie in de voorkamer en het eventueel langsdurige en herhaalde gebruik van cortisone oogdruppels


 
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
KOM EN ZIE
LENS EXPERT
GOED GEZIEN !
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
LOOK GOOD - FEEL GOOD
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
IF YOU WANT MORE
PRIORITY TO QUALITY
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
SEE BETTER - LOOK BETTER
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
UW OGEN WILLEN OOK WAT
ALLEEN OP AFSPRAAK
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN