ZIEKTE

Boodschap van algemeen nut
ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


DURF LENZEN PROBEREN!


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !HAAL ALLES UIT UW OGEN!OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!

METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
EEN 10 OM TE ZIEN
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


OGENTROOSTAL AAN LENZEN GEDACHT?


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


OOGSPECIALISTVOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENVERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


     LENZEN SO EASY

 


IK ZIE WAAR IK SKI
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)
"stoornis bij 4% van de mannen"
  • ROOD GROEN VERWARRING WORDT ONTDEKT MET DE TYPISCHE ISHIHARA KLEURPLATEN

  • HET PROBLEEM ZIT IN DE KEGELTJES ("CONES") VAN HET NETVLIES

GESTOORD KLEURENZICHT 
I.  Wat is kleurenblindheid
De mens ziet niet alleen vorm, afstand, grootte en helderheid, maar ook kleuren. Het normale oog kan veel kleuren goed van elkaar onderscheiden, zelfs kleine tintverschillen. Spijtig genoeg vertonen  5 % van de jongens (1 op 20 ! )  en 0,4 %  (1 op 250 !) van de meisjes  aangeboren kleurenzinstoornis.Al wie minder goed kleuren kan zien, worden  ten onrechte  kleurenblind genoemd. Kleurenblindheid is in de meeste gevallen van kleurenzintekort een verkeerde benaming. Slechts weinig mensen zien geen kleuren (cfr zwartwit -TV). De meeste kleurenzintekorten betekenen slechts een gedeeltelijke beperking van het kunnen onderscheiden van kleuren Het beeld is dus  minder kleurenrijk  bij "kleurenblindheid !. Dit brengt ook mee dat een reeks kleuren met elkaar worden verward.  Kleurenverwarring  is dan ook het meest opvallende verschijnsel bij "kleurenblindheid") en niet enkel rood en groen, zoals meestal ten onrechte wordt gedacht. De kleurenzingestoorde kan daarentegen bepaalde andere kleuren wel zeer duidelijk uit elkaar houden. Hoeveel en welke kleuren  niet gezien  of  anders gezien  worden dan bij normaal kleurenzien, hangt af van de soort kleurenzinstoornis. Er bestaan namelijk veel vormen : van zeer licht tot zeer sterk (lichte aantasting is het meest frequent - dit uit zich in kleurverwarringen bij pastel-kleuren). De diagnose van kleurenzinstoornis moet dus type en ernst bepalen.
 
II.  De meest voorkomende kleurenzinstoornissen is  :
 
a)  de aangeboren kleurenzinstoornis :  meest frequent
          -"rood-groen" verwarring: "protanoop"
          -"purperrood-geelgroen" verwarring: "deuteranoop"
De aangeboren afwijking manifesteert zich in beide ogen en blijft voor altijd onveranderlijk.
 
b)  De verworven kleurenzinstoornissen : door ziektes of medicaties die de oogzenuw of het centrum van het netvlies aantasten. Hier kan 1 oog aangetast zijn en eventueel kan de aandoening traag progressief zijn. Meestal zijn deze aandoeningen geen typische rood groen verwarringen.
 
III.  Oorzaak

Langs erfelijke weg, meer bepaald via het X-chromosoom. Omdat de vrouw 2 X-chromosomen heeft, heeft zij minder kans om kleurenstoornissen te hebben, gezien 1 goed X-chromosoom volstaat om normaal kleurenzicht te hebben. Mannen, die kleurenblind zijn, geven hun deficiënt X-chromosoom door aan hun dochters, die allen draagster zijn van kleurenzinstoornissen. De zonen van de aangetaste mannen zullen altijd goed kleurenzien, tenzij de moeder ook draagster is ! Als de vrouwelijke draagsters dan later kinderen krijgen, zullen 1 op 2 jongens kleurenblind zijn en zullen 1 op 2 meisjes wederom draagster zijn. Meisjes kunnen maar aangetast worden, als hun vader kleurenblind is (dwz deficiënt X-chromosoom) en hun moeder draagster is van kleurenblindheid (dwz: hun vader was kleurenblind). Kleurenblinde moeders geven de kleurenblindheid door aan al hun zoontjes. Alle dochters zijn draagster van kleurenblindheid.
 
IV.  Behandeling

Er bestaat geen geneeskundige behandeling van een aangeboren kleurenzinstoornis. Wel kunnen we enkele tips opdat de kleurenblindheid minder problemen zouden stellen:
  • Keuze van kleren : Kleurenblinden gaan soms kiezen voor eigenaardige kleurcombinaties, die in hun ogen mooi lijken. Zij moeten aanvaarden, dat anderen hen bijsturen, tenminste als ze niet ongewild extravagant willen overkomen.
  • Op   school : Leerkrachten dienen tijdig te worden ingelicht. Op school wordt immers met kleuren gewerkt (oa in wiskunde en aardrijkskunde en bij plastische opvoeding). Soms kunnen de moeilijkheden met kleuren verkeerdelijk beoordeeld worden als fouten bij toetsen ! Soms gaat men zelfs twijfelen aan de intelligentie van bepaalde kinderen: is hij of zij nu zo idioot dat ze een groen potloood pakken ipv een rood ? 
  • Bij studie- en beroepskeuze : Voor bepaalde beroepsrichtingen is goed kleurenzien zeer belangrijk. Hierbij gaat het dan om de veiligheid in het verkeer (bv. protanopen worden geweigerd als beroeps-chauffeur  oa. bij de spoorwegen, luchtvaart, zeevaart, rijkswacht, bezoldigd personenvervoer, veiligheidsposten, enz...) of om de eisen gesteld aan het onderscheiden van kleuren tijdens de beroepsactiviteiten, vooral wanneer het noodzakelijk is ook lichte kleurverschillen op te merken om ernstige beroepsfouten te vermijden. Enkele voorbeelden van dit laatste:
-  Drukkers:  het beoordelen van kleurendruk
-  Microscopisten : het beoordelen van gekleurde preparaten in de microscoop
- Scheikundigen : het beoordelen van kleurennuances in het scheikundig laboratorium bvb. in oplossingen
-  Electronica : weerstanden en condensatoren worden gekleurd volgens de internationale   kleurencode)
-  Andere : textiel, kleding, kunst, film, fotografie, TV, bouwkunde, binnenhuisarchitectuur ,plantkunde.
 
Deze beroepen met specifiek kleurgebonden taken kunnen problemen geven, afhankelijk van de ernst van de kleurenzinstoornis. Die beroepen zijn dan minder of helemaal niet aangewezen. Wie rekening houdt met zijn kleurenzinstoornis, zal later problemen in het beroep vermijden, vooral bij ernstige kleurenzintekorten. Het spreek vanzelf dat bij het maken van een studie- en beroepskeuze het geheel van de geschiktheden en de ernst van de kleurenzinstoornis aan elkaar moeten afgewogen worden. De uiteindelijke beslissing gebeurt best in overleg met het PMS-centrum.
 
OPM: Hulp voor zeilers met kleurenblindheid.    Het is mogelijk om met speciale filters een verschil te zien tussen rood en groen licht:
Website: www.arolyth.se - Kies voor Engelse versie van site- Scroll naar beneden tot bij SEEKEY.
Er staat ook een technische uitleg bij.

 
GOED GEZIEN !
ALLEEN OP AFSPRAAK
LENS EXPERT
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
UW OGEN WILLEN OOK WAT
SEE BETTER - LOOK BETTER
PRIORITY TO QUALITY
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
LOOK GOOD - FEEL GOOD
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
IF YOU WANT MORE
KOM EN ZIE