OPERATIE

Boodschap van algemeen nut
WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZENOOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!

REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!AL AAN LENZEN GEDACHT?


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!HAAL ALLES UIT UW OGEN!


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


EEN 10 OM TE ZIEN


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
SINDS  2.4.19 ZIJN WE ACTIEF  OP DE NIEUWE LOCATIE  : PITTEMSE STEENWEG  1  - 8700  TIELT


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


     LENZEN SO EASY

 


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


IK ZIE WAAR IK SKI


DURF LENZEN PROBEREN!
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENLENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


OGENTROOST
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


OOGSPECIALISTVOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !De vroegere techniek om bijziendheid weg te werken
 • ESSENTIE VAN DE OPERATIE: 4 OF 8 SNEETJES IN HET HOORNVLIES LOSSEN DE MYOPIE OP

 • TECHNISCH: 8 SNEETJES DOORHEEN 90% VAN DE CORNEA GEVEN EEN AFVLAKKING EN DUS EEN VERKORTING VAN HET OOG

 • HET OOG WORDT OPENGEHOUDEN MET EEN SPERDER EN VERDOOFD MET DRUPPELS

 • HET CENTRUM VAN HET OOG WORDT GEMARKEERD

 • AANBRENGEN VAN 8 SNEETJES

 • DE WONDE GENEEST VRIJ STEVIG MAAR BLIJFT TOCH ENIGSZINS EEN BLIJVENDE VERZWAKKING , MET ALLE PROBLEMEN VAN DIEN: LASER IS BETER DAN KRASJES VOOR MYOPIE BEHANDELING

DE "KRASJES-OPERATIE"         
   

De "krasjes"-operatie of "radiaire keratotomie" was, tot 1996, de meest toegepaste ingreep om het dragen van een bril of contactlenzen, bij bijzienden, overbodig te maken. Het was goed voor zuivere myopie van -1 tot -4 (zonder astigmatisme) . 

HET PRINCIPE VAN DE INGREEP

Bij bijziendheid is de voor-achterwaartse diameter van het oog relatief te lang zodat de lichtstralen scherp gesteld worden voor het netvlies en niet op het netvlies. De ingreep bestaat erin, onder locale anesthesie met oogdruppels, een achttal diepe insnijdingen (dieper dan krasjes dus !) straalsgewijze in het hoornvlies (voorzijde van de oogbol) te maken, waarbij het midden vrij gelaten wordt. Aldus wordt het hoornvlies enigszins verzwakt, waardoor het iets gaat invallen. Zo wordt de lengte-afwijking van het oog gecorrigeerd. Ook de kromming van het hoornvlies verandert, wat bijdraagt in de myopiereductie

BELANG

Sinds de opkomst van laser-behandeling voor bijziendheid (vooral lasik)  is deze  operatie helemaal voorbijgestreefd.
Laser heeft immers volgende voordelen:
 1. EXTREME NAUWKEURIGHEID : het laserapparaat snijdt juist tot op 1µ (1/1000 mm). De krasjesoperatie ("radiaire keratotomie) haalt deze nauwkeurigheid totaal niet  (een juistheid op  5 à 20 µ na )
 2. BEIDE OGEN WORDEN TEGELIJKERTIJD BEHANDELDbij krasjes moest je 2 keer geopereerd worden met 1 week tussen
 3. KWALITEIT van het zicht is bij volledige wondheling beter bij lasertherapie
 4. STABILITEITna  de krasjes-operatie kan het zicht , zeker de eerste maand, nogal wat fluctueren.  Na enkele jaren zie je bij veel patienten een hypermetrope shift: de brilcorrectie  wordt geleidelijk aan meer positief, zodat je sneller een leesbril nodig hebt.
 5.  Het microscopisch LITTEKEN is nauwelijks of niet waarneembaar na Excimer laserchirurgie, doch is steeds zichtbaar na krasjesoperatie (weliswaar niet met het blote oog !)
 6.  Na heling van de operatiewonde is het hoornvlies behandeld met laserchirurgie MINDER VERZWAKT dan na krasjes. De fameuze krasjes zijn immers diepe snijwonden, die 90 % van het hoornvlies doorsnijden.
 7.  Indien u opteert voor BEPAALDE VEILIGHEIDS- FUNCTIES waarbij het dragen van een bril niet is toegelaten, dan is  Excimer laser - behandeling de enige oplossing daar die op termijn geen waarneembare restletsels nalaat. Met een corneale topograaf kan echter altijd de behandeling gezien worden.

SINDS 1999 PASSEN WIJ GEEN KRASJES-OPERATIE MEER TOE. 

WEL VOEREN WE UIT:  LASIK, OF NOG BETER  FEMTOLASIK . KLIK OP HET WOORD  OM MEER INFORMATIE TE KRIJGEN

  

 
IF YOU WANT MORE
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
SEE BETTER - LOOK BETTER
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
PRIORITY TO QUALITY
GOED GEZIEN !
ALLEEN OP AFSPRAAK
KOM EN ZIE
LOOK GOOD - FEEL GOOD
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
LENS EXPERT
UW OGEN WILLEN OOK WAT