OPERATIE

Boodschap van algemeen nut


WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.


WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

IK ZIE WAAR IK SKI
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMEN

SINDS  2.4.19 ZIJN WE ACTIEF  OP DE NIEUWE LOCATIE  : PITTEMSE STEENWEG  1  - 8700  TIELT
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS


WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


BETER MET HIGH DEFINITION
LEESBRILLEN


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIESLENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!EEN 10 OM TE ZIEN


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


DURF LENZEN PROBEREN!


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !     LENZEN SO EASY

 


OGENTROOST


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !HAAL ALLES UIT UW OGEN!AL AAN LENZEN GEDACHT?


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


ELEKTRONISCHE LOEPEN
ZIJN BETER !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


WISSEL BRIL MET LENZEN


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


OOGSPECIALISTALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG
De vroegere techniek om bijziendheid weg te werken
 • ESSENTIE VAN DE OPERATIE: 4 OF 8 SNEETJES IN HET HOORNVLIES LOSSEN DE MYOPIE OP

 • TECHNISCH: 8 SNEETJES DOORHEEN 90% VAN DE CORNEA GEVEN EEN AFVLAKKING EN DUS EEN VERKORTING VAN HET OOG

 • HET OOG WORDT OPENGEHOUDEN MET EEN SPERDER EN VERDOOFD MET DRUPPELS

 • HET CENTRUM VAN HET OOG WORDT GEMARKEERD

 • AANBRENGEN VAN 8 SNEETJES

 • DE WONDE GENEEST VRIJ STEVIG MAAR BLIJFT TOCH ENIGSZINS EEN BLIJVENDE VERZWAKKING , MET ALLE PROBLEMEN VAN DIEN: LASER IS BETER DAN KRASJES VOOR MYOPIE BEHANDELING

DE "KRASJES-OPERATIE"         
   

De "krasjes"-operatie of "radiaire keratotomie" was, tot 1996, de meest toegepaste ingreep om het dragen van een bril of contactlenzen, bij bijzienden, overbodig te maken. Het was goed voor zuivere myopie van -1 tot -4 (zonder astigmatisme) . 

HET PRINCIPE VAN DE INGREEP

Bij bijziendheid is de voor-achterwaartse diameter van het oog relatief te lang zodat de lichtstralen scherp gesteld worden voor het netvlies en niet op het netvlies. De ingreep bestaat erin, onder locale anesthesie met oogdruppels, een achttal diepe insnijdingen (dieper dan krasjes dus !) straalsgewijze in het hoornvlies (voorzijde van de oogbol) te maken, waarbij het midden vrij gelaten wordt. Aldus wordt het hoornvlies enigszins verzwakt, waardoor het iets gaat invallen. Zo wordt de lengte-afwijking van het oog gecorrigeerd. Ook de kromming van het hoornvlies verandert, wat bijdraagt in de myopiereductie

BELANG

Sinds de opkomst van laser-behandeling voor bijziendheid (vooral lasik)  is deze  operatie helemaal voorbijgestreefd.
Laser heeft immers volgende voordelen:
 1. EXTREME NAUWKEURIGHEID : het laserapparaat snijdt juist tot op 1µ (1/1000 mm). De krasjesoperatie ("radiaire keratotomie) haalt deze nauwkeurigheid totaal niet  (een juistheid op  5 à 20 µ na )
 2. BEIDE OGEN WORDEN TEGELIJKERTIJD BEHANDELDbij krasjes moest je 2 keer geopereerd worden met 1 week tussen
 3. KWALITEIT van het zicht is bij volledige wondheling beter bij lasertherapie
 4. STABILITEITna  de krasjes-operatie kan het zicht , zeker de eerste maand, nogal wat fluctueren.  Na enkele jaren zie je bij veel patienten een hypermetrope shift: de brilcorrectie  wordt geleidelijk aan meer positief, zodat je sneller een leesbril nodig hebt.
 5.  Het microscopisch LITTEKEN is nauwelijks of niet waarneembaar na Excimer laserchirurgie, doch is steeds zichtbaar na krasjesoperatie (weliswaar niet met het blote oog !)
 6.  Na heling van de operatiewonde is het hoornvlies behandeld met laserchirurgie MINDER VERZWAKT dan na krasjes. De fameuze krasjes zijn immers diepe snijwonden, die 90 % van het hoornvlies doorsnijden.
 7.  Indien u opteert voor BEPAALDE VEILIGHEIDS- FUNCTIES waarbij het dragen van een bril niet is toegelaten, dan is  Excimer laser - behandeling de enige oplossing daar die op termijn geen waarneembare restletsels nalaat. Met een corneale topograaf kan echter altijd de behandeling gezien worden.

SINDS 1999 PASSEN WIJ GEEN KRASJES-OPERATIE MEER TOE. 

WEL VOEREN WE UIT:  LASIK, OF NOG BETER  FEMTOLASIK . KLIK OP HET WOORD  OM MEER INFORMATIE TE KRIJGEN

  

 
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
KOM EN ZIE
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
PRIORITY TO QUALITY
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
LENS EXPERT
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
IF YOU WANT MORE
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
SEE BETTER - LOOK BETTER
LOOK GOOD - FEEL GOOD
UW OGEN WILLEN OOK WAT
ALLEEN OP AFSPRAAK
GOED GEZIEN !