ZIEKTE

Boodschap van algemeen nut


WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


DURF LENZEN PROBEREN!


OGENTROOST


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!
HAAL ALLES UIT UW OGEN!


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.


WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


     LENZEN SO EASY

 OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


EEN 10 OM TE ZIEN


OOGSPECIALIST

HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENVRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIESLENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!
SINDS  2.4.19 ZIJN WE ACTIEF  OP DE NIEUWE LOCATIE  : PITTEMSE STEENWEG  1  - 8700  TIELT
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!AL AAN LENZEN GEDACHT?
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


IK ZIE WAAR IK SKI
"echte kunstwerkjes"
  • KUNSTOGEN KUNNEN ECHTE KUNSTWERKJES ZIJN

  • EEN KUNSTOOG BESTAAT IN VERSCHILLENDE KLEUREN, AANGEPAST AAN HET ANDER OOG

  • UITNEMEN KAN GEBEUREN MET DE VINGER OF MET EEN SPECIAAL HULPSTUK

  • AF EN TOE VRAGEN KUNSTOGEN PROFESSIONEEL ONDERHOUD (bvb polijsten)

EEN KUNSTOOG
Elk kunstoog is een geval apart, zowel wat betreft de kleurdetails als wat betreft de
andere morfologische aspecten : vorm, volume, krommingsgraad, breedte, lengte, enz: Elk
kunstoog is dus uniek .
 
  VASTZETTING VAN HET KUNSTOOG

De oogprothese wordt in de oogholte op haar plaats gehouden door de druk van de oogleden.
Normaal kan een kunstoog niet zomaar bewegen in de oogholte noch eruit vallen, welke
bewegingen u ook met uw hoofd maakt.

  HOE VERWIJDERT MEN EEN KUNSTOOG

A. Het onderste ooglid lichtjes naar onderen trekken en naar boven kijken om de onderzijde
   van de prothese vrij te maken.

B. Onder het kunstoog een smal instrument steken (bv. een wattestaafje).

C. Het instrument doen kantelen op de wang en als hefboom gebruiken.

  * opmerking: een zuigertje, dat klassiek gebruikt wordt om harde lenzen uit te nemen, kan
ook een hulpmiddel zijn om het kunstoog zachtjes te verwijderen

  * opmerking: als u over uw kunstoog wrijft van de neus naar buiten toe, is er een kans dat uw kunstoog naar buiten komt. Wrijf dus steeds naar de neus toe, tenzij u echt uw kunstoog wilt verwijderen

  HOE BRENGT MEN EEN KUNSTOOG AAN

A. Het bovenste ooglid opheffen door de wimpers met de duim tegen de wenkbrauwboog te
   drukken en naar onderen kijken.
B. De prothese onder het bovenste ooglid steken.
C. De prothese op haar plaats houden terwijl men het bovenste ooglid opnieuw naar beneden
   brengt tot het de prothese bedekt.
 
  ONDERHOUD

Behoudens andersluidende instructie, is het raadzaam het kunstoog niet te verwijderen. Een kunstoog mag u immers dag en nacht dragen.  Elke manipulatie veroorzaakt immers een overvloedige afscheiding van oogvocht. De dagelijkse schoonmaakbeurt moet bovendien beperkt blijven tot het oppervlakkig reinigen van het kunstoog met een compres dat lichtjes bevochtigd is met een fysiologisch serum of  met mineraalwater. 

Gebruik nooit alcohol om het kunstoog te reinigen of te ontsmetten, want dat zou de prothese een opaak en gebarsten uitzicht geven en ze ondraaglijk maken. Een product voor harde contactlenzen kan het comfort van uw kunstoog verhogen, bvb Totalcare bewaarproduct en Totalcare reiniger

Mettertijd wordt de oppervlakte van het kunstoog ruwer, veroorzaakt door de normale afscheidingen in de oogholte, stof  en invloed van weeromstandigheden.   Dit ruwer oppervlak kan irritatie geven en ooglid-ontstekingen. Het is daarom een goede gewoonte van uw kunstoog ieder jaar te laten polijsten om het weer effen te maken.  Na een 6 jaar (= normale levensduur van een kunstoog) wordt het kunstoog best vervangen en is er ook een nieuwe terugbetaling.  Soms moet een kunstoog sneller vervangen worden: bij abnormale slijtage of verandering van de oogholte
 
  AFSCHEIDING VAN TRANEN

Te veel tranen (=hypersecretie) is een vaak voorkomend probleem. Het is niet erg,
maar indien het blijft duren moet u uw oogarts raadplegen.
 
  OORZAKEN VAN OVERDREVEN AFSCHEIDING VAN VOCHT EN SLIJM (“HYPERSECRETIE”)

- gebrekkig onderhoud, te weinig gepolijst
- overdreven manipulaties
- beschadiging van de prothese door alcohol
- wijziging van de oogholte die het kunstoog onaangepast maakt.
 
  Indien het kunstoog op grond van een afgietsel wordt gemaakt, stemt ze zeker overeen met
de oogholte en vermindert het risico van tranen
  
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
ALLEEN OP AFSPRAAK
KOM EN ZIE
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
SEE BETTER - LOOK BETTER
LOOK GOOD - FEEL GOOD
IF YOU WANT MORE
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
GOED GEZIEN !
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
LENS EXPERT
PRIORITY TO QUALITY
UW OGEN WILLEN OOK WAT