OPERATIE

Boodschap van algemeen nut


METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMENAL AAN LENZEN GEDACHT?
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENSCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


     LENZEN SO EASY

 


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


OOGSPECIALISTVERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


OGENTROOSTHAAL ALLES UIT UW OGEN!
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
DURF LENZEN PROBEREN!


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJKOOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!EEN 10 OM TE ZIEN


IK ZIE WAAR IK SKI
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !
"micro incision cataract surgery" (langs insnede van 1.8 mm)
Tot  1990  insnede van 1.8 cm (centimeter !!! )= de helft van het oog werd opengesneden !!!
 
Vanaf 1990  3.5 mm (millimeter !) kwart van de insnede van vroeger
Met een pincet werd de lens geplooid zodat de insnede klein gehouden kon worden

2009  MICRO– insnede van 1.8 mm (helft minder dan voorheen) :
Dankzij verdere miniaturisatie van de apparatuur was het nog mogelijk om de insnede te halveren . Dit biedt volgende belangrijke voordelen :

•Deze kleinere incisies maken dat het oog minder vervormd wordt. Dit maakt dat het zicht na de operatie , zonder correctie, nog beter is . Bovendien moet de patient minder druppelen omdat de kans op besmetting verkleind is : 2 weken 3 X per dag . Dit stemt nu overeen met wat het ziekenfonds voorziet op gebied van terugbetaling op gebied van thuisverpleging.

•We moeten minder water inspuiten in het hoornvlies om de wonde te sluiten. Dit resulteert in een verminderde zwelling van het hoornvlies . Zwelling gaat meestal ook gepaard met vertroebeling. Daarom minder zwelling is ook sneller goed zicht
** Om de insnede van 1.8 mm te kunnen behouden wordt de lens nu ingespoten met een spuit (zie links) . Plooien met een pincet maakt de lens immers niet voldoende klein !

Animatie van Femto cataractde nieuwste femto cataract laser
Volledige operatie met de ZIEMER 8 laser


 
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
ALLEEN OP AFSPRAAK
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
LOOK GOOD - FEEL GOOD
UW OGEN WILLEN OOK WAT
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
LENS EXPERT
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
PRIORITY TO QUALITY
KOM EN ZIE
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
GOED GEZIEN !
IF YOU WANT MORE
SEE BETTER - LOOK BETTER