OPERATIE

Boodschap van algemeen nut


REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS


WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.

LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


OOGSPECIALIST
HAAL ALLES UIT UW OGEN!
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !
SINDS  2.4.19 ZIJN WE ACTIEF  OP DE NIEUWE LOCATIE  : PITTEMSE STEENWEG  1  - 8700  TIELT


     LENZEN SO EASY

 
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIESAL AAN LENZEN GEDACHT?


OGENTROOST


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!EEN 10 OM TE ZIEN


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


IK ZIE WAAR IK SKI
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMEN

U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


DURF LENZEN PROBEREN!
"micro incision cataract surgery" (langs insnede van 1.8 mm)
Tot  1990  insnede van 1.8 cm (centimeter !!! )= de helft van het oog werd opengesneden !!!
 
Vanaf 1990  3.5 mm (millimeter !) kwart van de insnede van vroeger
Met een pincet werd de lens geplooid zodat de insnede klein gehouden kon worden

2009  MICRO– insnede van 1.8 mm (helft minder dan voorheen) :
Dankzij verdere miniaturisatie van de apparatuur was het nog mogelijk om de insnede te halveren . Dit biedt volgende belangrijke voordelen :

•Deze kleinere incisies maken dat het oog minder vervormd wordt. Dit maakt dat het zicht na de operatie , zonder correctie, nog beter is . Bovendien moet de patient minder druppelen omdat de kans op besmetting verkleind is : 2 weken 3 X per dag . Dit stemt nu overeen met wat het ziekenfonds voorziet op gebied van terugbetaling op gebied van thuisverpleging.

•We moeten minder water inspuiten in het hoornvlies om de wonde te sluiten. Dit resulteert in een verminderde zwelling van het hoornvlies . Zwelling gaat meestal ook gepaard met vertroebeling. Daarom minder zwelling is ook sneller goed zicht
** Om de insnede van 1.8 mm te kunnen behouden wordt de lens nu ingespoten met een spuit (zie links) . Plooien met een pincet maakt de lens immers niet voldoende klein !

Animatie van Femto cataractde nieuwste femto cataract laser
Volledige operatie met de ZIEMER 8 laser


 
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
ALLEEN OP AFSPRAAK
PRIORITY TO QUALITY
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
IF YOU WANT MORE
LOOK GOOD - FEEL GOOD
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
LENS EXPERT
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
UW OGEN WILLEN OOK WAT
SEE BETTER - LOOK BETTER
KOM EN ZIE
GOED GEZIEN !