ZIEKTE

Boodschap van algemeen nut
SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


IK ZIE WAAR IK SKI


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!

ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !
HAAL ALLES UIT UW OGEN!


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


OOGSPECIALISTDURF LENZEN PROBEREN!
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
ELEKTRONISCHE LOEPEN
ZIJN BETER !AL AAN LENZEN GEDACHT?


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


OGENTROOST


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


     LENZEN SO EASY

 


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


BETER MET HIGH DEFINITION
LEESBRILLEN


EEN 10 OM TE ZIEN
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENWISSEL BRIL MET LENZEN
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS


METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIESLENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!
SINDS  2.4.19 ZIJN WE ACTIEF  OP DE NIEUWE LOCATIE  : PITTEMSE STEENWEG  1  - 8700  TIELT


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN
"multiple sclerose"
  • OOGZENUW ONTSTEKING

  • PIJN BIJ OOGBEWEGING

  • SLECHT ZIEN

  • SLECHT KLEURENZICHTMS : IS DE RETINA EEN BIOMARKER?

MS is een relatief frequente degeneratieve ziekte van het centraal zenuwstelsel en het ruggemerg. Door auto-immune processen, die zowel de grijze (= zenuwcellen)  als de witte stof (zenuwvezels)  in de hersenen aantast. Vrij typisch is dat de aandoening gepaard gaat met  verlies van de isolatie-laag (= de myeline-schede ") van de zenuw cellen ("demyelinisatie") . Als gevolg daarvan gaan  zenuwcellen (vooral de ganglioncellen) afsterven en gaan de zenuwvezels degenereren .  1 van de eerste verschijnselen van MS is nogal klassiek :  oogzenuw ontsteking, met tijdelijk minder goed zicht als gevolg .  Na de genezing is de zenuwvezel laag altijd minder dik.  Soms kan ook een aantasting van de zenuwvezel laag aanwezig zijn, zonder duidelijke voorgeschiedenis van oogzenuw ontsteking.
Door de vermindering van de ganglioncellen en de zenuwvezels  zijn er logischerwijze ook zicht klachten bij MS-patienten:   verminderd zicht, verminderd gezichtsveld, verminderde contrastgevoeligheid  en kleurenzichtstoornissen .    

 
Recent werd het mogelijk om met een speciaal toestel  (= OCT )   snel, zonder rontgenstralen en zonder belasting van de patient  een duidelijk  bilan op te maken van de zenuwcellen in het netvlies en hun uitlopers in de zenuwvezellaag.   De
ganglioncellen komen voor  in  de ganglioncellaag van het netvlies.  Als de ganglioncellen verminderen is dit te zien door verdunning van de cellagen en ook door de verdunning van de zenuwvezellagen (vooral temporaal = buitenzijde) .  Bij een oogzenuwontsteking kan de zenuwvezellaag wel  initieel verdikt zijn
Er werd uitgebreid onderzoek gedaan om te weten hoeveel dikte-variatie er normaal is  in een gewone groep patienten van dezelfde leeftijd. Dit werd  thv   het centraal deel van het netvlies ("de maculaire kubus" )  gedaan voor wat betreft de cellagen en rond de oogzenuw gedaan voor wat betreft de  zenuwvezellagen.


Volgende testen kunnen gedaan worden:

1)  Is dikte van cellaag en zenuwvezellaag  normaal  
2)  Neemt de cellaag en zenuwvezellaag (snel) af bij een controle onderzoek na 6 maand
3)  Kan therapie zorgen voor verbetering  ?
    De retina heeft geen myeline.  Het effect van de therapie op de zenuwcellen kan hier los bekeken worden van  de demyelinisatie -processen.Wat leerden we tot nu toe :

-De verdunning van de zenuwvezellaag  lijkt significant verbonden te zijn  met de aanwezigheid van opticus-atrofie.  Dit kan voorvallen na neuritis optica, maar ook zonder neuritis optica
-Glaucoom (te hoge oogdruk) kan ook  de zenuwvezelbundel aantasten.  Daarom moet ook steeds de oogdruk gemeten worden bij een MS patient
 
Wat kan de oogarts nog meer doen, dan zenuwvezel laag en maculaire cellaag te screenen ?

-Zicht optimaliseren met bril
-Contrast  verhogen , door
sneller cataract  te opereren, omdat dit ook een reden is van contrast verlies
aanraden van meer licht te gebruiken
aanraden om de krant te lezen op een  Ipad   (geeft een beter wit / zwart contrast  // kan ook zorgen voor vergroting)
-Sneller glaucoom behandelen om de zenuwvezellaag niet nog meer in het gedrang te brengen
-De leeftijd en zenuwmedicatie geven gemakkelijk droge ogen. Bij Parkinson gaat de patient ook minder knipperen, wat de droge ogen nog verergert. Hiervoor kunnen kunsttranen helpen

KOSTPRIJS OCT ONDERZOEK  :   40 €   - niet terugbetaald voor de indicatie  MS 
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
IF YOU WANT MORE
LENS EXPERT
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
KOM EN ZIE
LOOK GOOD - FEEL GOOD
GOED GEZIEN !
PRIORITY TO QUALITY
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
ALLEEN OP AFSPRAAK
SEE BETTER - LOOK BETTER
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
UW OGEN WILLEN OOK WAT
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE