OPERATIE

Boodschap van algemeen nut
IK ZIE WAAR IK SKI


DURF LENZEN PROBEREN!


OGENTROOSTLENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS


WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMEN

U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMENAL AAN LENZEN GEDACHT?


OOGSPECIALISTMEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


EEN 10 OM TE ZIEN


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENGHAAL ALLES UIT UW OGEN!


     LENZEN SO EASY

 


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !
operatie voor netvliesloslating
  • HIER ZIE JE HOE DE LASERBEHANDELING GEBEURT

NETVLIESLOSLATING


Het oog is te beschouwen al een  holle bol .
Die is gevuld met een  gelei-achtige massa , zo klaar als glas (van daar de naam: "glasvocht").
Die massa gaat bij iedereen progressief krimpen, zodat die plots (van de ene op de andere dag)  loskomt   (zie foto 1) van het netvlies (het vlies dat de binnenzijde van de oogbol bekleed).
Soms kan een slag tegen het oog de uitlokkende oorzaak zijn.
Meestal verloopt dit zonder klachten.

Frequent komen er echter storende glasvochtorganisaties (vroegere bindingen thv het netvlies) pal centraal te
zitten wat dan leidt tot het zien van BEWEGENDE VLEKJES.
Die vroegere  bindingen  hangen soms nog vast aan het netvlies zodat ze bij de minste beweging van de ooggel  trekken  op het netvlies (gelukkig meestal tijdelijk), wat dan leidt tot typische  lichtflitsklachten .
Uitzonderlijk kunnen aldus  netvliesscheuren  ontstaan, wat dan in een tweede tijd kan evolueren tot een  netvliesloslating (zie foto 2).
Dan zie je dat een  deel van het gezichtsveld verdwijnt: een gordijn voor het oog . 
 
Als scheuren vroegtijdig ontdekt worden, kunnen ze met  LASER  behandeld worden: Dit is kleine brandpuntjes plaatsen naast de scheur, zodat het netvlies stevig vastgelast wordt aan de onderliggende voedende bodem (vrijwel pijnloos -geen opname nodig). Wordt de scheur te laat ontdekt, dan kan er vocht ophopen achter het netvlies en is er alleen van chirurgie in een “netvlies-centrum” heil te verwachten.
Dergelijke chirurgie is daar routine werk en geeft een HOOG SLAAGPERCENTAGE.
In plaats van het netvlies tegen de wand te duwen, wordt de wand tegen het netvlies geduwd, door het innaaien van een silicone blokje ("een implant"), die op zijn plaats gehouden wordt door een "ceintuur" van silicone: een "cerclageband" (foto 3) .
Zelden moet het netvlies van binnen uit tegen de wand aangebracht  worden, via het inbrengen van silicone-olie in het oog.
Dit moet na 3 maanden weer verwijderd worden ! Laattijdig kan cataract (= troebele ooglens) ontstaan, door de inbreng van silicone-olie.
Daarom probeert men het aanbrengen van silicone-olie zoveel mogelijk te vermijden.
Als er toch olie moet aangebracht worden, durft men wel eens preventief de lens te verwijderen,tijdens de operatie  van het inbrengen van silicone-olie ! 

Het ZICHT RECUPEREERT IN 6 MAANDEN TIJD. Hoe sneller de recuperatie , hoe beter het eindresultaat zal zijn.
Van tevoren kan je echter weten, dat het zicht slecht zal blijven als het centrale deel van het netvlies  (“de macula”)  los was voor de ingreep (= meer dan enkele dagen). Na de ingreep kan vrij normaal geleefd worden. Wel moet je gedurende 6 weken oppassen voor een stoot tegen het oog en moet je zware inspanningen vermijden.
Door de operatie wordt uw oog wel gemiddeld -2 extra bijziend.
Een brilaanpassing is daarom nodig na 4 a 6 weken. 
In afwachting is het soms nodig van 1 oog af te dekken, omdat het geopereerde oog meer stoort dan helpt. 
Je kunt soms zelfs tijdelijk wat dubbelzien. We geven meestal een werkonbekwaamheid van 1 maand.
Tijdens die maand ga je ontstekingsremmende oogdruppels moeten gebruiken en kan je niet zwemmen. Tv kijken en lezen stelt geen probleem !

 

 
KOM EN ZIE
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
SEE BETTER - LOOK BETTER
LOOK GOOD - FEEL GOOD
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
IF YOU WANT MORE
UW OGEN WILLEN OOK WAT
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
PRIORITY TO QUALITY
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
ALLEEN OP AFSPRAAK
GOED GEZIEN !
LENS EXPERT
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG