OPERATIE

Boodschap van algemeen nut
DURF LENZEN PROBEREN!


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !

WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


EEN 10 OM TE ZIEN


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZENHAAL ALLES UIT UW OGEN!
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENIK ZIE WAAR IK SKI


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


OOGSPECIALISTVOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


     LENZEN SO EASY

 


OGENTROOST


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZENLENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJKAL AAN LENZEN GEDACHT?


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!

ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !
"de verschillende stappen van de operatie"
 • ER WORDT EEN KLEINE INSNEDE GEMAAKT

 • HET KAPSEL WORDT CIRKELVORMIG GEOPEND

 • DE GROEVEN WORDEN GEMAAKT

 • DE GROEVEN WORDEN IN OP EEN KRUIS VORM GEMAAKT

 • DAARNA WORDEN DE GROEVEN GEKRAAKT

 • DE KWADRANTEN WORDEN LEEGGEZOGEN

 • NADIEN WORDT HET SCHORS MATERIAAL OPGERUIMD

 • ER WORDT OPGERUIMD TOT HET HELE LENSZAKJE HELEMAAL LEEG IS

 • DE LENS WORDT IN GEPLOOIDE TOESTAND AANGEBRACHT

 • DE LENS ONTPLOOIT IN HET LENSZAKJE

 • DE POOTJES HOUDEN DE NIEUWE LENS OP Z'N PLAATS

 • EEN TORISCHE LENS ( CORRIGEERT ASTIGMATISME) OP ZIJN PLAATS

VOORAF

Vooraf wordt de sterkte van de in te planten lens berekend via het nameten van de ooglengte. Zo is meestal geen verte bril meer nodig na de ingreep !

DE OPERATIE (korte film)


 
 
 
Onder druppel verdoving (zeldzaam is een prik nodig), wordt de troebele lens uit het oog   "gezogen" langs een kleine insnede. Nadien wordt een heldere kunstlens aangebracht. De operatie, die ongeveer 1/2 h duurt wordt goed verdragen. Een oog is immers een heel stevig orgaan !
Na de ingreep wordt een stevig verband aangebracht dat na 2 uur al kan verwijderd worden. Dan kan de patiënt al zien met het geopereerde oog. Tegen de verwachting in, ervaart de patiënt weinig pijn na de operatie. De patiënt mag reeds 2 H na de operatie naar huis . Er dient nu wel nog twee weken 's nachts een schelpje gedragen te worden om het wondje te beschermen. Anders mag de patiënt na de operatie alles doen (= bukken / voorwerpen opheffen / TV kijken en lezen) . Drie weken dienen er ontsmettende oogdruppels gebruikt te worden. Na ongeveer 3 a 6 weken wordt een gewoon brilglas voorgeschreven om het zicht voor ver te optimaliseren (is niet altijd nodig !) . Ook de leesbril zal aangepast worden (is bijna altijd nodig) . Dan pas kan het definitief resultaat beoordeeld worden. In 95 % van de gevallen is dit belangrijk beter dan voorheen. Zelden valt het resultaat tegen door andere oogafwijkingen, die door de troebele lens niet te beoordelen waren. Soms kunnen ook tijdens de ingreep problemen ontstaan, die het resultaat nadien beperken, hoewel dit zeldzaam is.DE OPERATIE (lange film)


 


 
LOOK GOOD - FEEL GOOD
PRIORITY TO QUALITY
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
ALLEEN OP AFSPRAAK
KOM EN ZIE
IF YOU WANT MORE
LENS EXPERT
SEE BETTER - LOOK BETTER
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
GOED GEZIEN !
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
UW OGEN WILLEN OOK WAT
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG