ONDERZOEK

Boodschap van algemeen nut
DURF LENZEN PROBEREN!


EEN 10 OM TE ZIEN


OGENTROOST
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
BETER MET HIGH DEFINITION
LEESBRILLEN
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !
SINDS  2.4.19 ZIJN WE ACTIEF  OP DE NIEUWE LOCATIE  : PITTEMSE STEENWEG  1  - 8700  TIELT
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !HAAL ALLES UIT UW OGEN!AL AAN LENZEN GEDACHT?


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!

HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMEN     LENZEN SO EASY

 


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !IK ZIE WAAR IK SKI
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !


OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


OOGSPECIALISTVERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


ELEKTRONISCHE LOEPEN
ZIJN BETER !


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


WISSEL BRIL MET LENZEN
Agent / Commisaris
 • MET OPTOTYPES WORDT UW ZICHT GEMETEN

 • GOLDMAN: MEET HET GEZICHTSVELD

 • LASIK KAN HELPEN ALS JE NIET AAN DE NORMEN VOLDOET

NORMEN POLITIE

22 MAART 1979 : Koninklijk Besluit betreffende de medische geschiktheidscriteria en de medische onderzoeken voor toelating tot het operationeel korps van de politie.
 
20 juli 1981: Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 22 maart 1979 betreffende de medische geschiktheidscriteria en de medische onderzoeken voor toelating tot het operationeel korps van de politie.
 
Het medisch profiel :

Het medisch profiel wordt beschreven  in V- en C-factoren.  De faktor V is de weergave van de gezichtsscherpte ("Visus") , het gezichtsveld en het binoculaire gezichtsvermogen. De faktor C is de weergave van de aard en de kwaliteit van de kleurwaarneming (Couleur) :
 
V1 :
 • Minimum gezichtsscherpte van 9/10 voor het ene oog en 7/10 voor het andere, zonder correctieglazen.
 • Normaal gezichtsveld voor ieder oog.
 • Normaal binoculair gezichtsvermogen.
 • Geen hemeralopie (= geen nachtblindheid )
V2 :
 • Minimum gezichtsscherpte van 10/10 kijkend met beide ogen, eventueel bekomen na correctie. Zonder correctie moet het slechtste oog minstens 3/10 bekomen en het beste oog 7/10. In de praktijk wil dit zeggen dat de bril-afwijking niet meer dan - of +3 mag zijn .
 •  Normaal gezichtsveld voor elk oog.
 •  Normaal binoculair gezichtsvermogen na correctie.
 •  Geen hemeralopie (= geen nachtblindheid )
 
C1 : Normale kleurperceptie.
C2 : Gebrekkige kleurperceptie : deuteranomalie en protanomalie.
 
Art.6 : Worden medisch geschikt geacht als kandidaat-officier de kandidaten voor toelating of de leerlingen die volgend minimum medisch profiel behalen : V1 en C2 .
 
Art.7 : Worden medisch geschikt geacht als kandidaat-keuronderofficier en kandidaat-lager onderofficier, de kandidaten voor toelating of de leelingen die volgend minimum medisch profiel behalen : V2 en C2 .

WAT ALS JE DE NORM NIET HAALT ?

Laserchirurgie kan overwogen worden

goedkeuring na lasik is mogelijk. Volgende  motivatie kan gegeven worden aan de keurende instanties  
 • de betrokkene voldoet na laserchirurgie zeker aan de gangbare minimale eisen wat gezichtsscherpte betreft.
 •  de refractiestoornis voor de ingreep bedraagt  minder dan 5 dioptrie , zodat eigenlijk relatief  weinig moet weg geslepen worden. Er kan dan ook geen sprake zijn van verzwakking van het hoornvlies!
 •  de refractie is na laserchirurgie zeer snel  geconsolideerd en gestabiliseerd is.
 • De refractiestoornis, bepaald op verschillende tijdstippen van de dag, zal minder schommelen dan een 0.5 dioptrie, gezien de moderne Lasik procedure een stabiele refratie geeft !
 •  Lasik geeft geen geïnduceerd astigmatisme en geen littekenvorming in de cornea ("haze"), wat zou kunnen aanleiding geven tot verblinding.
Indien de bijziendheid meer dan -5 is, wordt lasik soms toch niet aanvaard.  Mogelijks zal dit in de toekomst veranderen 
               

 

 
KOM EN ZIE
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
SEE BETTER - LOOK BETTER
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
PRIORITY TO QUALITY
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
GOED GEZIEN !
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
IF YOU WANT MORE
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
LOOK GOOD - FEEL GOOD
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
UW OGEN WILLEN OOK WAT
ALLEEN OP AFSPRAAK
LENS EXPERT
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT