ONDERZOEK

Boodschap van algemeen nut


U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


     LENZEN SO EASY

 


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMENHAAL ALLES UIT UW OGEN!LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!

REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


IK ZIE WAAR IK SKI


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


OGENTROOST


EEN 10 OM TE ZIEN


DURF LENZEN PROBEREN!AL AAN LENZEN GEDACHT?
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !

HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENLENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


OOGSPECIALISTLENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?
 • GOLDMAN

 • RIJ VEILIG, BRIL TIJDIG!

ZICHTVOORWAARDEN  VOOR

PROFESSIONEEL RIJBEWIJS
 

1) INLEIDING:   voor wie is een professioneel rijbewijs nodig ?

Een professioneel rijbewijs (groep 2) is nodig in volgende omstandigheden:
 • categorie C: wagens met een maximaal toegelaten massa >3500kg
 • categorie D: wagens bestemd voor personenvervoer met >8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend.
 • categorie C+E, D+E: idem maat met aanhangwagen met een maximaal toegelaten massa >750kg
 • categorie C1, D1, C1+E, D1+E: tussencategorie met gewicht tussen 3500 en 12000kg en met 8 tot 16 zitplaatsen
 • categorie A; B of B+E indien er een voertuig wordt bestuurd bestemd voor de volgende vervoersdiensten
 • diensten voor geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer (zoals bedoeld in de besluittekst betreffende bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en autocar)
 • taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur
 • vervoer van personen met ambulance
 • bezoldigd leerlingenvervoer
Het professioneel rijbewijs is niet meer nodig voor bestuurders
 • die worden ingezet bij het vervoer van personeel (georganiseerd en uitgebaat door de werkgever met eigen, gehuurd of in leasing genomen materiaal en op eigen verantwoordelijkheid)
 • die worden ingezet bij het vervoer georganiseerd ten behoeve van hospitalen, kliniken, rust-, verzorgings- en hersteltehuizen, inrichtingen voor gerechtelijke plaatsing van minderjarigen en medisch-pedagogische instellingen
 • die worden ingezet bij het vervoer georganiseerd en uitgebaat door fysieke of rechtspersonen ten behoeve van hun cliënteel

2)  Voorwaarden  voor professioneel rijbewijs
Voor professionele chauffeurs is een 5-jaarlijkse keuring  nodig met oogtest  (zie punt 3 voor zichtvoorwaarden ) en  algemene medische  keuring  (zie punt 4 voor adressen )

3) Zichtvoorwaarden 
De oogtest controleert de visuele normen voor het rijbewijs. Professionele chauffeurs moeten voldoen aan volgende normen:
 • Slechtste oog moet 5/10 zien met optimale correctie (nieuw sinds 10.1998)
 • zonder correctie : meer dan 1/20
 • Brilsterkte mag niet meer dan + of -8 - boven deze sterkte zijn alleen lenzen mogelijk (nieuw sinds 10.1998 )
 • Contactlens  van elke sterkte zijn toegelaten, mits zij  goed verdragen worden
 • Gezichtsveld : In de horizontale as (0°-180°) dient het  binoculaire gezichtsveld een amplitude te hebben van ten minste 140°, in de        verticale as (90°-270°) van ten minste 60° en in de twee intermediare assen (45°- 225° en 135°-315°) van ten minste 100° //  Heeft het minder goede oog een gecorrigeerde gezichtsscherpte van minder dan 8/10 dan dient dit oog een gezichtsveld te hebben van ten minste 80° temporaal en 60° nasaal in de horizontale aslijn.
 • Kleurzin: geen specifieke eisen meer . Kleurenblinden worden niet meer afgekeurd !
 • Meer dan 2/10 bij schemerzicht, om nachtblindheid uit te sluiten. Nachtblindheid kan voorvallen bij diabetes, patienten die een dense laserbehandeling kregen of bij patienten met retinitis pigmentosa 

BELANGRIJKE REGEL : Indien je  voor 10.98 het rijbewijs gehaald heb gelden de  vroegere  normen:
     -  Het slechtste oog hoeft geen 5 /10  te zien 
     - Je hoeft geen contactlenzen te dragen voor meer dan -8

NOG ENKELE ALGEMENE BEPALINGEN :
  1.1 De kandidaat van groep  2 wendt zich tot een oogarts van zijn keuze  voor het op  visueel vlak bepalen van de rijgeschiktheid     en geldigheidsduur hiervan.
 
1.2 De kandidaat die een acute of chronische evolutieve aandoening van de ogen of van de  adnexa vertoont, die de werking ervan zodanig stoort, dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt, is niet rijgeschikt.
 
1.3 Na het plotseling geheel of gedeeltelijk  verlies van het gebruik van  één oog, na een ingreep die een invloed kan hebben op het     zicht,na een oogverlamming die aanleiding geeft tot diplopie en de primaire stand van de blik, is de kandidaat niet rijgeschikt.      
    Een oogarts bepaalt wanneer de kandidaat opnieuw rijgeschikt is.
 
1.4 Om aan de minimumnormen te voldoen mag de kandidaat met een pseudofakie een bijkomende optische correctie (bril of contactlenzen)     dragen. Intraocculaire lenzen worden niet     als corrigerende lenzen beschouwd en  impliceren geen rijongeschiktheid, tenzij zich problemen, zoals "dubbelbeelden", voordoen.
 
1.5  Indien de kandidaat verplicht is een optische correctie te dragen om de vereiste  gezichtsscherpte te vertonen, moet deze     correctie goed verdragen worden. D ecorrectie door brilleglazen mag het gezichtsveld in de horizontale aslijn in geen geval op een significante wijze beperken.
 
1.6 Indien de oogarts het dragen van een optische correctie, een bril of contactlenzen, nodig acht voor het besturen
    van een motorvoertuig, vermeldt hij dit op het door hem afgeleverde attest.
   
1.7 Het dragen van een optische correctie is verplicht wanneer de kandidaat, zonder deze  correctie, niet de vereiste minimum     gezichtsscherpte vertoont ofwel omdat de oogarts oordeelt dat een optische correctie noodzakelijk is om de gezichtsscherpte te     verbeteren of om te vermijden dat de oogspieren vermoeid zouden geraken hetgeen de visuele functie van de kandidaat op     belangrijke wijze zou verstoren.
4) Algemene medische keuring
- De algemene medische keuring moet gebeuren in  een keurings-centrum. Onderstaand kunt u de centra vinden voor West - en  Oost-Vlaanderen :

WEST VLAANDEREN
Bestuur van medische expertise
Administratieve gezondheidsdienst
Medisch centrum Brugge - dienst autobestuurders

Zandstr 144
8200 Sint Andries
Tel: 050.456810 - 050.456.813 - 050.456.830
fax: 050.456828
www.health.fgov.be

OOST-VLAANDEREN

Medisch centrum Gent RAC Ter Plaeten- dienst autobestuurders
St-Lievenslaan 23 bus 1
9000 Gent
Tel: 09.235.22.62
fax: 09.223.3893

 
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
UW OGEN WILLEN OOK WAT
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
IF YOU WANT MORE
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
GOED GEZIEN !
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
SEE BETTER - LOOK BETTER
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
LOOK GOOD - FEEL GOOD
LENS EXPERT
ALLEEN OP AFSPRAAK
KOM EN ZIE
PRIORITY TO QUALITY