OPERATIE

Boodschap van algemeen nut

OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !

U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMEN

WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

EEN 10 OM TE ZIENAL AAN LENZEN GEDACHT?


IK ZIE WAAR IK SKI


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


OGENTROOST
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN
SINDS  2.4.19 ZIJN WE ACTIEF  OP DE NIEUWE LOCATIE  : PITTEMSE STEENWEG  1  - 8700  TIELT
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


     LENZEN SO EASY

 


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!OOGSPECIALIST

METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIESHAAL ALLES UIT UW OGEN!


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


DURF LENZEN PROBEREN!
=  Gebruik bij  vochtophoping  in het centrum  van  het netvlies
  • MACULAIR OEDEEM ERVAAR JE ALS PATIENT OP BASIS VAN VERVORMING VAN LIJNEN

  • DE OOGARTS KAN MACULAIR OEDEEM VERMOEDEN ALS HIJ IN HET OOG KIJKT: WITTE VLEKKEN ("vetophoping) EN RODE VLEKKEN (=bloedingen) IN HET NETVLIES

  • MACULAIR OEDEEM WORDT BEST GEVOLGD MET EEN OCT: ALS DE INJECTIE HELPT TREKKEN DE ZWARTE WATERBLAZEN WEG

AVASTIN  en LUCENTIS -  NIEUWE BEHANDELING VOOR
MACULAIR OEDEEM (oa door diabetes of trombose)
 

WAT IS DE MACULA?

De  macula  is de  centrale zone in  het netvlies. Dit vlies ligt tegen de binnenzijde van de oogbol. Die centrale zone zorgt voor het scherpe zicht, wat oa nodig is om te lezen en voorwerpen te herkennen. De zijkant van het netvlies dient alleen om beweging en grove omtrekken te zien. De macula is dan ook het "oog in het oog". Het centrum van de macula noemt “de fovea” en zorgt voor het scherpste zicht !

HOE KAN DIE MACULA, OEDEEM KRIJGEN?

Maculair oedeem is een abnormale aanwezigheid van vocht in het netvlies. Dit gebeurt door aantasting van de bloedvaten rond de macula. Ze gaan abnoraal lekken door langdurige diabetes of door een trombose in het netvlies.
 
VERSCHIJNSELEN

Maculair oedeem geeft progressief slechter zicht. Typisch hierbij is het zien van een donkere, niet bewegende  vlek centraal, gepaard met wat vervorming van de lijnen.

 
BEHANDELING

Als de lekkage niet pal centraal zit   kan met klassieke  laser-behandeling (fel licht) de lekkende bloedvaatjes toegeschroeid worden, wat vrijwel pijnloos is ,eigenaardig genoeg . Laser  kan  niet als de lekkage  pal centraal zit (onder de fovea)  , omdat dan ook de fovea uitgeschakeld wordt door de laser,met vermindering van zicht als gevolg.  Spijtig genoeg blijken vooral de centrale bloedvaten gevoelig aan lekkage en lekt het vocht altijd naar de centrale zone toe. Daarom is het zo belangrijk om er snel bij te zijn.
 We hebben sinds 2008 ook nog een behandelingen als de lekkage centraal zit:
inspuiten in het oog van medicatie  (Avastin of Lucentis) die de ingroei van bloedvaten remt, omdat het de receptoren voor  de “vasculaire endoteliale  groeifactoren” blokkeert !  

U begrijpt dat het heel belangrijk is voor de behandeling om eventuele lekkage van  bloedvaten op te sporen en indien ze aanwezig is, ze ook precies te localiseren. Dit gebeurt via inspuiten van een speciale kleurstof  (fluoresceine) in een ader van de arm, waarna foto's van het netvlies gemaakt worden ("fluografie"). Vocht kan ook heel gemakkelijk opgespoord worden met een OCT-toestel. Dit toestel maakt een doorsnede van het netvlies en toont vocht duidelijk aan. Hiervoor moet geen kleurstof ingespoten worden en moet de pupil niet verwijd worden. Dit toestel gebruiken we dan ook vooral om de evolutie van het vocht op te volgen.
 
LOW VISION HULPMIDDELEN

Goed licht bij lezen  (bvb een bureau-lamp)  / standloupes kunnen soms lezen weer mogelijk maken. ZIT DICHTBIJ TV (tot op 1 meter)). Het slechte oog afdekken, dat toch meer stoort dan helpt, kan een beter zicht geven bij TV kijken.    Het liefst doen we dat, als het lekkage-proces uitgedoofd is. Uw oogarts kan u ook hierbij raad geven. Slecht zicht door maculaproblemen geeft snel belangrijke invaliditeit qua lezen en tv kijken , hoewel de patient zich in het dagelijks leven nog goed kan behelpen, omdat het zijzicht niet aangetast wordt.

MEER INFORMATIE OVER  BEHANDELING MET AVASTIN  / LUCENTIS:

WAT DOEN AVASTIN EN LUCENTIS?

Avastin en Lucentis (Ranibizumab) zijn medicaties, die in het oog zelf  (“intravitreaal”) ingespoten worden,   voor de behandeling van de natte vorm van leeftijdsgebonden maculaire degeneratie ( AMD).  De inspuiting brengt  het geneesmiddel tot achterin het oog, waar het nodig is.  Avastin en Lucentis remmen namelijk de “vasculaire endoteliale groeifactoren” (cfr supra), die het sleutelsignaal zijn die abnormale bloedvaten doet groeien,  lekken en bloeden. Lucentis is veel duurder dan Avastin. Daarom kiezen we voor dit laatste, omdat deze behandeling nog niet terugbetaald wordt.
Hoe gaat de behandeling in zijn werk: oplaaddosis van 1 spuit per maand 3 keer en nadien als  het vocht terugkomt. Door de groei van bloedvaten  te remmen kunnen Avastin en Lucentis verdere achteruitgang van het zicht afremmen, wat met studies bewezen werd. Soms kan het zicht zelfs iets verbeteren. Deze injecties dienen wel herhaald te worden   en dit gedurende vele jaren. Het is immers reeds herhaaldelijk aangetoond dat als je na 1 of 2 jaar stopt, de aandoening na enkele maanden weer opflakkert met verdere zichtsvermindering als gevolg !  Daarom: Als u een afspraak mist, neemt u daarom best opnieuw contact op met uw oogarts om een nieuwe afspraak te regelen ! Een regelmatige behandeling (volgens het terugkeren van het vocht, aangetoond op OCT ) met Avastin of Lucentis geeft u immers het maximale behandelingsvoordeel, zodat u langer zelfstandig kunt blijven functioneren. Het is in ieder geval bewezen dat herhaalde inspuitingen niet schadelijk zijn voor het oog. 
 Over de loop van de jaren kan uw zicht toch traag verminderen.  Als uw zicht minder  dan 1/10 wordt, is de behandeling met Macugen of Lucentis  niet meer zinvol en wordt ze gestopt  !
 
HOE ZULT U DE BEHANDELING ERVAREN IN DE PRAKTIJK?
 
 Avastin en Lucentis zijn geneesmiddelen, die in het oog zelf wordt ingespoten. Dit mag niet als uw oog ontstoken of besmet is. Meldt dus iedere ontsteking vooraf aan de dokter !  Dit gebeurt  in de operatiezaal, omdat steriele omstandigheden nodig zijn.  Het oog wordt vooraf goed ontsmet en daarna  goed verdoofd  zodat u bijna niks voelt van de prik. De procedure duurt 5 minuten en daarna mag u ommiddellijk naar huis. Nadien moet u 1 week ontsmettende oogdruppels gebruiken (bvb Tobradex 4 X per dag gedurende 1 week ). Meestal worden volgende controle raadplegingen  gepland: na 1 a 2 dagen  en  na  1 maand (soms met nieuw  fluografisch nazicht of OCT onderzoek (“optische coherentie tomografie = soort echografie die de vochtuitstorting in het netvlies beoordeelt )) . De eerste 3 maand worden de spuiten maandelijks herhaald. Nadien worden de spuiten herhaald als het vocht terug komt, zolang uw zicht meer dan 1/10 is !
 
KOSTPRIJS

De behandeling  (medicatie) kost 990 € per behandelingssessie bij Lucentis  en 40€  bij Avastin. Dit wordt nog niet   terug betaald bij beide producten. Daarom kiezen we steeds voor Avastin, dat veel goedkoper is.  Ook het OCT-onderzoek wordt nog niet terugbetaald: 75  €   a 10 € afhankelijk van type-onderzoek.

 
ALLEEN OP AFSPRAAK
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
LOOK GOOD - FEEL GOOD
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
IF YOU WANT MORE
PRIORITY TO QUALITY
GOED GEZIEN !
UW OGEN WILLEN OOK WAT
KOM EN ZIE
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
SEE BETTER - LOOK BETTER
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
LENS EXPERT
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN