OPERATIE

Boodschap van algemeen nut
VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


     LENZEN SO EASY

 


EEN 10 OM TE ZIENAL AAN LENZEN GEDACHT?


IK ZIE WAAR IK SKI


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!HAAL ALLES UIT UW OGEN!
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENOOGSPECIALIST

WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


OGENTROOST


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !

WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


DURF LENZEN PROBEREN!


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!
"Deze medicatie voor prostaatproblemen moet 1 a 2 weken voor de operatie gestopt  worden ! "
  • HET PROBLEEM BIJ IFIS : DE PUPIL WORDT NIET WIJD EN HET REGENBOOGVLIES PUILT LANGS DE WONDE UIT

  • DE CHIRURG KAN PROBEREN EEN NORMALE CATARACT -EXTRACTIE UIT TE VOEREN SPIJTS DEZE PROBLEMEN MAAR SOMS IS DIT VRIJ MOEILIJK

  • EEN ELEGANTE OPLOSSING IS OM IRISHAAKJES AAN TE BRENGEN

  • JE KAN OOK PROBEREN EEN IRIS RING AAN TE BRENGEN

  • HET IS ECHTER NIET ZO GEMAKKELIJK OM DE SLAPPE IRIS IN DE RING TE FIXEREN

TAMSULOSINE en analogen (Omic/ Ranomax / Silodyx ea ) 

bemoeilijken een cataractoperatie  :  " IFIS SYNDROOM "DEZE TEKST IS BEDOELD VOOR ARTSEN, DIE TAMSULOSINE EN ANALOGEN VOORSCHRIJVEN

Sinds 2008 is het IFIS syndroom bekend:  INTRA-OPERATIEF FLOPPY IRIS-SYNDROOM .    Dit syndroom wordt gekarakteriseerd door een opvallende verslapping van de iris, wat problemen stelt bij oog-operaties (vooral cataract-operaties) . Het wordt verwekt  door alfa-1 -selectieve antagonisten., bvb Tamsulosine en analogen, die gebruikt worden voor benigne prostaat-hypertrofie . Wij  hebben de indruk dat medische afgevaardigden  slechts weinig informatie over deze problemen geven, als zij het product voorstellen bij urologen (en huisartsen) . Zo krijgen de urologen (valselijk) de indruk dat het product weinig of geen nevenwerkingen heeft, wat nog meer bijdraagt tot het wijder gebruik van dit product (het is nu al het nummer 1 product voor benigne prostaat hypertrofie ! ) ,  spijts de oftalmologische problemen tijdens de cataract-operatie. Daarom wilden wij deze objectieve info-tekst schrijven met richtlijnen voor voorschrijvers.

ESSENTIE

Alle alfa1-selectieve antagonisten ( Tamsulosine / Omic /Ranomax / Silodyx .. ) blokkeren de dilatator-spier in de iris (= regenboogvlies) . Na enige tijd gaan die iris spieren dystrofisch worden door gebrek aan gebruik. Dit maakt dat de iris heel erg slap wordt, waardoor een cataract-operatie op 3 manieren bemoeilijkt wordt, het IFIS SYNDROOM :

1) de pupil wordt niet of minder wijd
2) de iris is alle tonus verloren en wordt zo slap , dat ze aangezogen wordt door de facoapparatuur en door de onderdruk die ontstaat door de incisie. De iris wordt zo beschadigd. wat estetisch storend is maar ook functioneel stoort: lichtschuwheid ("fotofobie") door de iris die te relatief te groot blijft
3) door de overdreven beweging van de iris tijdens de operatie, worden extra prostaglandines vrijgezet, die de pupil nog kleiner laten worden tijdens de operatie en die kunnen aanleiding geven tot cystoied oedeem in het centrale netvlies, met zichtsvermindering als gevolg:

Een cataract-operatie is normalerwijze een relatief gemakkelijke en veilige operatie. Tamsulosine en analogen kunnen deze operatie echter (sterk) bemoeilijken, met soms zelfs blijvende gevolgen voor het zicht !
Van daar zouden wij graag als oogarts raad willen geven aan urologen en huisartsen die een alfa selectieve antagonist willen gebruiken : Vraag tenminste of de patient reeds geopereerd is van cataract.

INDIEN JA : geen problemen voor het voorschrijven van Tamsulosine !

INDIEN NEE

Weet dat een niet-selectieve alfa-antagonist ( bvb Prazosin (Minipres) , Terazosin (Hytrin) en Doxazosin (Cardura)) geen IFIS syndroom geeft . Bij patienten, die nog niet geopereerd zijn van cataract, zou dit best eerst geprobeerd worden, weliswaar met risico op posturale hypotensie.

Wees voorzicht bij gebruik van Tamsulosine bij relatief jonge patienten en bij "off label-gebruik" bij vrouwen. Tamsulosine is niet zo onschuldig als je wel denkt !

Aan de de patient moet gezegd worden dat Tamsulosine en analogen 1 a 2 weken voor een cataract-operatie moet gestopt worden om problemen met pupil -dilatatie te voorkomen. Als de patient reeds vele maanden Tamsulosine neemt, zal dat echter minder nuttig zijn, gezien dan blijvende spieratrofie zal ontstaan zijn .

Schrijft u toch blijvend een selectieve alfa-antagonist voor, raden wij sterk aan dat de patient binnen enkele weken een oogarts zou raadplegen. De boodschap aan de patient zou kunnen zijn: "Tamsulosine kan op het oog in werken" of specifieker : "Tamsulosine kan op termijn een cataract-operatie bemoeilijken ". De oogarts moet dan evalueren in welke mate de patient reeds cataract heeft. Liefst gebeurt die evaluatie bij een oogarts, die zelf cataract opereert, zodat hij of zij de problemen beter kan inschatten. Indien de patient reeds cataract vertoont, wat relatief frequent zal zijn in de leeftijds groep van prostaathypertrofie, zal de oogarts aanraden om relatief snel het cataract te opereren. Dit kan immers problemen van IFIS vermijden, die zich vooral voordoen als de patient reeds vele maanden Tamsulosine neemt . Hoe langer je immers Tamsulosine neemt, hoe mee kans op een IFIS syndroom
 
 
Ik zou willen besluiten met de volgende boutade: -VOOR EEN CATARACT-OPERATIE MOET BLOEDVERDUNNING (zoals Marcoumar  of aspirine ) NIET GESTOPT WORDEN MAAR TAMSULOSINE ANALOGEN  WEL !

-ALS MIJN VADER CATARACT ZOU HEBBEN EN TAMSULOSINE ZOU MOETEN NEMEN,  ZOU IK HEM AANRADEN NIET TE LANG TE WACHTEN MET EEN OPERATIE,  OM IFIS PROBLEMEN TE VERMIJDEN

MEER DETAIL OVER CATARACT EN DE OPERATIE

u kan dit elders vinden in de website:
-info over cataract : via deze link
-info over de operatie: via deze link


WAAROM BEMOEILIJKEN TAMSULOSINE-LIKE PRODUCTEN EEN CATARACT-OPERATIES

Systemische sympatische alfa1-antagonisten zijn de nummer 1 medicamenteuze behandeling voor benigne prostaathypertrofie. Er zijn niet selectieve antagonisten zoals Prazosin (Minipres) , Terazosin (Hytrin) en Doxazosin (Cardura) en selectieve alfa-1 - antagonisten zoals Tamsolusine. Blijkt nu dat alfa-1 receptoren vooral thv de prostaat voorkomen. Zo heeft een selectieve alfa-1 - antagonist meer effect op de gladde spieren thv de blaasnek en prostaat uretra, en minder op de gladde spieren van de bloedvaten, die meer alfa 2 receptoren hebben. Dit verklaart waarom selectieve alfa 1 - antagonisten minder hypotensieve nevenwerkingen hebben . Spijtig genoeg heeft de dilatator -spier thv het regenboogvlies ("iris") ook bijna alleen alfa-1-receptoren. Tamsulosine maakt dat die dilatatie-spieren niet meer gebruikt worden en die gaan dan snel degenereren ("disuse"- atrofie) , wat leidt tot verlies aan tonus in het regenboogvlies. Het tamsulosine effect veroorzaakt daardoor 3 problemen tijdens een cataract-operatie, die bekend zijn als het IFIS-syndroom (cfr supra )
Je moet nu weten: iedereen krijgt cataract aan 70 - 75 jaar. De patienten met prostaat hypertrofie zijn dus ook risico-patienten voor cataract. Bij Tamsulosine gebruik zouden wij aanraden om patienten relatief snel te opereren, omdat bij langer wachten meer iris-problemen te verwachten zijn.
 
 
ER ZIJN VEEL VOORDELEN AAN  EEN CATARACT-OPERATIE

ALS JE TAMSULOSINE OF ANALOGEN GEBRUIKT,   WACHT JE BEST NIET TE LANG MET EEN OPERATIE.
JE ZULT OOK SNELLER GENIETEN VAN DE VOORDELEN VAN EEN OPERATIE:

Zicht-verbetering : lezen en TV-kijken wordt gemakkelijker, de kleuren worden veel helderder. Zo wordt de kwaliteit van het leven belangrijk beter !!
Bril-verbetering : de bril-correctie wordt verminderd door gepaste lens-implantatie, wat de esthetiek ten gunste komt maar wat bij belangrijke refractie-fouten op zich reeds een belangrijke visusverbetering met zich mee brengt (myopen zien alles bvb miniatuur klein/ hypermetropen zien alles te groot).
Druk-verbetering : lens-opacificatie zorgt voor lenszwelling, wat de normale voorkamerflow hindert. Het inbrengen van een ultra-dunne kunstlens herstelt de normale flow.


 
UW OGEN WILLEN OOK WAT
ALLEEN OP AFSPRAAK
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
SEE BETTER - LOOK BETTER
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
LOOK GOOD - FEEL GOOD
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
KOM EN ZIE
PRIORITY TO QUALITY
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
IF YOU WANT MORE
GOED GEZIEN !
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
LENS EXPERT