OPERATIE

Boodschap van algemeen nut
LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


OOGSPECIALIST

ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !AL AAN LENZEN GEDACHT?


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!

WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


DURF LENZEN PROBEREN!
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !

WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


EEN 10 OM TE ZIEN


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
     LENZEN SO EASY

 


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
OGENTROOST


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


IK ZIE WAAR IK SKI


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENWEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZENHAAL ALLES UIT UW OGEN!


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
"een extra lens toevoegen kan een resterende brilcorrectie verbeteren" 
  • EEN TOEVOEGLENS ZIET ER UIT ALS EEN NORMALE IMPLANT LENS MAAR IS IETS GROTER

  • EEN TOEVOEGLENS IS GROTER OMDAT ZE IN DE GLEUF TUSSEN KAPSELZAK EN IRIS GEZET MOET WORDEN (en niet in de kapselzak zoals een normale lens)

  • IN PRINCIPE KAN OOK EEN TOEVOEG LENS IN DE VOORKAMER GEZET WORDEN MAAR DAT WORDT MINDER GOED VERDRAGEN

TOEVOEGLENS

Ontwikkelingen in inplanttechnologie maken het nu mogelijk om het resultaat na cataractingrepen te verbeteren met een bijkomende implant lens . Inderdaad, indien na cataractingrepen het gewenste resultaat niet bereikt is, kan nu een fijn-tuning gebeuren met een extra lens, die bijkomend in het oog aangebracht wordt. Die lens wordt geschoven in de "sulcus" ( = de ruimte tussen het eigen lenszakje (waarin de reeds aangebrachte kunstlens zit ) en het regenboogvlies). Dit wordt zeer goed verdragen door het oog.
Alternatief voor fijn -tuning met toevoeglens : laserchirurgie, die mogelijks wat precieser is . De toevoeglens heeft echter 2 voordelen: - de toevoeg lens kan ook verziendheid oplossen // de toevoeglens is goedkoper en wordt soms ook terugbetaald. Laser chirurgie is daarom een stuk duurder (750 a 1250 € per oog )

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR DERGELIJKE "TOEVOEG"-OPERATIE

BIJ BLIJVENDE NOOD AAN VERTE-CORRECTIE, NA CATARACT-OPERATIE

Als u na de cataract -operatie nog een bril moet dragen om een goed zicht te bekomen.voor ver, kan deze eenvoudig en blijvend weggewerkt worden met een TOEVOEG LENS, al of niet met cilinder-correctie. Cilindercorrecties konden, tot kort, niet met lens-implanten verbeterd worden. Nu is dat geen probleem meer. 

BIJ BLIJVENDE NOOD AAN DICHTBIJ BRIL, NA CATARACT-OPERATIE

U dient dus na de cataract-operatie nog een leesbril te te dragen. Dwz: er werd geen multifokale lens (=dubbelzichtlens) ingeplant. Welnu, in een tweede tijd kan effectief nog een bijkomende lens aangebracht worden om dit euvel op te lossen. Dit geeft meestal een beter leeszicht. Er zijn 2 mogelijkheden:
a) inbreng van een extra dubbelzichtlens
Voordeel : je kan met beide ogen ver en dicht kijken
Nadeel : duurder // het verte-zicht kan wel iets benadeeld worden, oa door het zien van straalfiguren rond lampen 's nachts.

b) inbreng van een extra lens voor "monovisie" ( dwz: 1 oog kan ver kijken het ander oog kan dicht kijken)
Voordeel : goedkoper / met een bril, die je maar af en toe moet dragen (oa voor visueel veeleisende taken) kan je eventueel nog een perfect zicht voor beide ogen bekomen
Nadeel : in het begin moet je soms wennen aan het nieuwe verschil tussen beide ogen
 
 
VERLOOP VAN DE OPERATIE
 
  • Een grondig voorafgaand onderzoek moet bepalen of uw oog geschikt is voor deze ingreep en welke lens moet aangebracht worden (type / sterkte )
  • Anderhalf uur voor de operatie wordt u opgenomen in het ziekenhuis voor voorbereiding (oa indruppelen van het oog voor pupil-verwijding)
  • De ingreep gebeurt in de operatiezaal, onder druppelverdoving en is te vergelijken met de cataract-operatie, die u reeds meemaakte. Ze zal alleen korter uitvallen, omdat uw eigen lens reeds verwijderd is.
  • Na de operatie mag u u direct naar huis en zult u wat irritatie en tranen ervaren. Dit duurt meestal 1 a 2 dagen.
  • De volgende dag zult u al het effect van de operatie ervaren. Dat kan nog wat evolueren nadien. Daarom wordt een eventuele bril maar 2 weken 
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
LENS EXPERT
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
KOM EN ZIE
UW OGEN WILLEN OOK WAT
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
GOED GEZIEN !
SEE BETTER - LOOK BETTER
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
ALLEEN OP AFSPRAAK
LOOK GOOD - FEEL GOOD
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
PRIORITY TO QUALITY
IF YOU WANT MORE