OPERATIE

Boodschap van algemeen nut


HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMEN

REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


OGENTROOST


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


OOGSPECIALISTLENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


EEN 10 OM TE ZIEN


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 AL AAN LENZEN GEDACHT?
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


     LENZEN SO EASY

 HAAL ALLES UIT UW OGEN!


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


IK ZIE WAAR IK SKI


DURF LENZEN PROBEREN!
"bijna steeds wordt druppel-verdoving gebruikt"
  • DRUPPEL VERDOVING

  • INJECTIE VERDOVING

DRUPPEL-VERDOVING BIJ CATARCT-OPERATIES

VROEGER : VERDOVING MET INJECTIE

Voorheen werd een vrij diepe injectie toegediend onder het oog om anesteticum rond het oog te brengen. Eerst en vooral was dit soms pijnlijk.
Bovendien kon de geïnjecteerde vloeistof druk veroorzaken op het oog, wat de operatie bemoeilijkte.
Soms kon ook een bloedvat gekwetst worden.
Meestal gaf dit alleen een esthetisch storende blauwe plek, die in 1 a 2 weken wegtrok.
Soms kon door de bloeding extra druk veroorzaakt worden, zodat de geplande operatie niet kon uitgevoerd worden.
Daarom moest vroeger bloedverdunnende medicatie (ook al was dat maar een “kinderaspirine” ( = asaflow / cardio-aspirine)) gestopt worden gedurende 1 week voor de operatie.
De behandelende dokters waren daar niet altijd even gelukkig mee, omdat zij vreesden dat er een trombose kon ontstaan in die periode!
Als je  bloedverdunnende medicaties nam (zoals Marcoumar,  Sintrom,), moest daarom overgegaan worden naar dagelijks buikinjecties met kortwerkende bloedverdunning (bvb fraxiparine). Nadien waren er verschillende bloedcontroles nodig om de bloedverdunning weer op punt te stellen.
Stoppen van bloedverdunning is niet meer nodig, met druppelanesthesie, wat patiënten en behandelende dokters toejuichen !
     De ergste complicatie, die zich kon voordoen met injectie-anestesie, was prikken in het oog.
Meestal werd dit goed verdragen. Zeldzaam kon dit aanleiding geven tot moeilijke operaties (door over- of onderdruk) en tot netvliesloslatingen. Ook dit kan niet meer voorvallen met druppelverdoving !
Druppelverdoving is dus de meest veilige verdoving, vooral voor hoog bejaarden !!!

MODERN ALTERNATIEF: VERDOVING MET DRUPPELS

 Sinds 2000 passen meer en meer oogartsen druppelanesthesie toe bij oogoperaties (vooral cataractoperaties).
Zelf hebben wij de kat wat uit de boom gekeken, omdat we in eerste instantie niet konden geloven dat druppels even sterk waren als injecties.
De moderne verdovende oogdruppels zoals tetracaine, dringen echter diep door in de oogweefsels en geven een krachtige pijnstilling voor meer dan een half uur !
Sinds 5.03, passen ook wij daarom in bijna 100 % van de gevallen deze druppelanesthesie toe.
Alleen bij niet co-operatieve patiënten of bij zeer dense cataracten kiezen we nog voor de conventionele anesthesie ! 
Hoe wordt druppelanesthesie concreet toegepast: een tiental minuten voor de operatie wordt met tussenpozen een zestal verdovende oogdruppels aangebracht. Dit volstaat.
Zelf brengen wij ook nog wat verdovende ooggel aan om het effect krachtiger te maken.
Ook in het oog wordt bijkomend verdoving aangebracht, die goed verdragen wordt en het comfort van de operatie verhoogd ! .
     De voordelen zijn nogal evident: Gedaan met pijnlijke injecties !
Geen blauwe of rode ogen meer! Uw oog kan normaal sluiten en hoeft daarom geen verband meer.
Ook de oogzenuw is niet verdoofd. Daarom recupereert uw zicht, na de operatie, veel sneller !
Onmiddellijk na de operatie kunt u zelfs al wat zien.
En meest verrassend: Niemand ziet dat er aan uw oog geopereerd werd ! 

Er is natuurlijk ook een keerzijde aan de medaille:

- Uw oogleden zijn minder verdoofd. Daarom voelt u de ooglidsperder wat. Best houdt u daarom beide ogen open onder de doeken. U zult zo minder knijpen !
- Uw oog kan nog bewegen. U moet daarom proberen uw oog relatief stil te houden. Dit is gemakkelijk doenbaar, door te kijken naar het fixatielicht in de operatiemicroscoop ! We geven u bovendien wat premedicatie, om rustig te zijn, zodat het fixeren u niet moeilijk valt !
- Een derde probleem, dat zich  kan voordoen tijdens de operatie, is drukgevoel van tijd tot tijd !
Dit is normaal en totaal niet pijnlijk (zoals een handdruk niet pijnlijk is - u voelt iets maar het stoort niet).
Trouwens, de oogchirurg kent de meest gevoelige periodes in de operatie en zal u telkens waarschuwen, met de zin: mogelijks gaat u nu iets (= een drukkend gevoel) ervaren !
De extra verdoving, die tijdens de operatie, in het oog aangebracht wordt, maakt dat u dit drukgevoel minder storend zult ervaren !

BESLUIT

Met druppelanesthesie is de pijnbestrijding minstens even goed als met de injectie-methode !
Dit is bevestigd door patiënten, die aan 1 oog druppelanesthesie kregen en aan het ander oog injectie-anesthesie.
Indien u tijdens de operatie toch teveel last zou hebben, kunnen wij langs de baxter extra pijnstillende medicatie toedienen, zodat comfort tijdens de operatie gegarandeerd is !
Aarzel daarom niet de oogarts te verwittigen indien u een storend gevoel of zelfs pijn zou ervaren !

 
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
IF YOU WANT MORE
PRIORITY TO QUALITY
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
LENS EXPERT
LOOK GOOD - FEEL GOOD
ALLEEN OP AFSPRAAK
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
KOM EN ZIE
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
GOED GEZIEN !
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
SEE BETTER - LOOK BETTER
UW OGEN WILLEN OOK WAT
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE