OPERATIE

Boodschap van algemeen nut


HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENLENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZENOOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


OOGSPECIALISTRIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


IK ZIE WAAR IK SKI
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !AL AAN LENZEN GEDACHT?


DURF LENZEN PROBEREN!LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


     LENZEN SO EASY

 


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!HAAL ALLES UIT UW OGEN!


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !OGENTROOST


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


EEN 10 OM TE ZIEN


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !
OPERATIE » CATARACT OPERATIE »
VROEGTIJDIGE CATARACT OPERATIE
"je hoeft niet te wachten tot je over stoelen of banken valt"
  • EEN BRIL : IETS BETER VOOR WERK EN STUDIE

  • LENZEN: BETER VOOR SPORT EN VRIJE TIJD

  • ZACHTE LENZEN EN EEN BRIL KAN JE AFWISSELEN: EEN VERSCHIL IN LOOK

  • DE ESSENTIE VAN DE CATARACT-OPERATIE

  • DE TIELTSE OOGKLINIEK BESCHIKT OVER AL HET NODIGE INSTRUMENTARIUM VOOR EXTRAMURALE OPERATIES

  • EN NATUURLIJK OOK HET NODIGE GEKWALIFICEERDE PERSONEEL

VROEGTIJDIGE CATARACTOPERATIE


Hoge refractie-afwijkingen, die aan een leesbril toe zijn (meestal vanaf 40 jaar), kunnen zeer elegant geholpen worden met een cataract-operatie, als zij geen bril meer willen dragen.
Immers: Ook al hebben zij geen uitgesproken lensvertroebeling, toch kan een  lens verwijdering  uitgevoerd worden.
Na die lensverwijdering kan dan een aangepaste lens aangebracht te worden.
Bij normale personen is dat een lens van +21.
Bij hoog bijzienden van -15 kan je verwachten dat dit rond de waarde van +6 moet zijn (=21 -15).
Omdat er nog andere parameters een rol spelen, wordt de precieze sterkte van de in te brengen lens berekend aan de hand van een computerprogramma, zodat we heel dicht tegen 0 uitkomen !
Perfectie kan echter niet beloofd worden.
In ieder geval kunnen we garanderen, dat de vertebril na de ingreep belangrijk minder is dan voorheen: in 85 % van de gevallen zit de bril tussen -1 en +1 !
Dit betekent dat men zonder bril vrij goed ver kan zien (soms zelfs beter dan met de bril nu, omdat sterke glazen een storend
verkleinings of vergrotings-effect geven).
Om te lezen is echter wel steeds een leesbril nodig (zie verder).
Daarom was ook vereist dat je op "leesbril-leeftijd" gekomen was, voor we deze operatie konden overwegen.
Wel dient gesteld te worden dat de aangebrachte kunstlenzen een hogere dieptescherpte hebben, dan de eigen lens.
Zo kan je soms toch vrij goed titels lezen in de krant zonder bril, zeker als we proberen 1 oog wat bijziend te maken (-1 ongeveer) !
Zo kan je met dat ene oog redelijk lezen zonder bril en met het ander oog behoorlijk ver kijken zonder bril !
Om echt perfect te zien, dicht en ver, blijft echter een lichte brilcorrectie nodig.
3 weken na de operatie, zullen we daarom steeds een lichte dubbelzichtbril voorstellen, die je draagt naar eigen aanvoelen: vooral bij visueel veeleisende taken: auto rijden/TV kijken en lezen. 

VOORDELEN VAN EEN CATARACT- EXTRACTIE TOV LASER BEHANDELING

Met deze operatie is  al jarenlang ERVARING  bij een groot aantal mensen: men weet dat de aangebrachte kunstlens goed verdragen wordt voor veel jaren. Tegenwoordig durft men zelfs bij jonge kinderen met cataract (kan voorkomen bij bepaalde ziektes of ongevallen) kunstlenzen aanbrengen !

SNELLERE GEZICHTRECUPERATIE EN STABILISATIE  : de dag nadien wordt reeds behoorlijk gezien worden voor ver. Een lichte leesbril (+3) is nodig om te lezen ! Soms kan er wel een spannende hechting aanwezig zijn, die het zicht zonder bril nog verstoort !   Die kan echter na enkele weken probleemloos verwijderd worden. Na 3 weken wordt de bril aangepast. Meestal blijft de bril nadien stabiel voor vele jaren. Waarschijnlijk zal na 1 a 2 jaar wat gezichtsvermindering ontstaan, door het vertroebelen van het steunende lenskapsel. Dit moet 1-malig bijgewerkt worden met laser in het kabinet (niet in de operatiezaal): pijnloos / 2 minuten werk ! Daarna blijft het zicht echt stabiel.

BRILSTABILISATIE : De bril verandert later niet meer, omdat de lens niet meer kan evolueren (= verdikken of vertroebelen). Bij normale mensen met een intacte lens, moet de bril daarom om de 2 a 3 jaar aangepast worden, zeker vanaf 45 j, om het lezen te verbeteren    (indien er ook cataract aanwezig is, meer indien privé kamer,minder  indien hospitalisatie-verzekering ).

Het is GEEN EXTRA INGREEP : hoge refractieafwijkingen krijgen sneller cataract (=leeftijdsgebonden lensvertroebeling) dan anderen. De ingreep zou binnen 10 a 20 jaar toch moeten uitgevoerd worden . Even goed kan de ingreep een aantal jaren eerder gebeuren. Zo kunt u langer profiteren van de operatie (o.a brilvermindering) en zult u geen periode van gezichtsvermindering doormaken, tijdens het ontstaan van het cataract !

Bij alle cataract geopereerden is de  OOGDRUK LAGER  dan voorheen, wat een bescherming uitmaakt tegen hoge oogdruk ("glaucoom"). Vooral bij hoog verzienden is dat een voordeel, omdat deze patiënten groep voorbeschikt zijn op plotse drukstijgingen. Door de operatie kan dit absoluut niet meer gebeuren.

Indien de berekening van de lenssterkte belangrijk tegenvalt (= meer dan -1 of +1) , kan een bijkomende lens aangebracht worden, zodat het  RESULTAAT AANPASBAAR  is. Resterende myopie kan ook bijgepast worden met een krasjesoperatie. Weet echter goed dat een resterende myopie op 1 oog ideaal is om te kunnen lezen zonder bril !! Wij menen daarom dat -0.5 a -1 ideaal is na de operatie !

Als u wilt kunt u voor deze lichte correctie nog contactlenzen dragen intermittent, wat na laserbehandeling haast niet meer mogelijk is (door de verandering van het hoornvlies)

Een lens in het oog is  OPTISCH ZUIVERDER  dan een lens ingeslepen op het hoornvlies, met laser:minder kans op contrastverlies en verlies van het beste zicht met optimale correctie

Nadelen van een cataractextractie tov laser behandeling :

Een  halve dag HOSPITALISATIE  is nodig. Laserbehandeling hoeft geen hospitalisatie. 

Nadien moet een  BRIL GEDRAGEN WORDEN OM TE LEZEN, omdat de kunstlens geen leesmogelijkheden heeft, zoals de natuurlijke lens !
Geregeld proberen we echter 1 oog iets bijziend te maken (-1 a –1.5), zodat dat ene oog kan lezen zonder bril, terwijl het ander oog kan ver kijken zonder bril: “monovisie”.
Het verschil tussen beide ogen wordt zeer goed verdragen, hoewel het soms toch enkele weken aanpassing noodzaakt. Voor fijn leeswerk, moet echter toch nog een leesbril gedragen worden. Voor optimaal vertezicht  (TV kijken / auto rijden ’s nachts) kiezen sommige patienten ook voor een vertebril .
Eventueel kan je kiezen voor dubbelzichtglazen. De glazen zijn dan veel lichter dan voorheen en worden minder dan de helft van de tijd gedragen ! 

Er bestaat tegenwoordig wel de mogelijkheid om   DUBBELZICHT-IMPLANTLENZEN aan te brengen.
Daar zijn echter 4 problemen mee:
  • vertezicht is niet zo zuiver als met gewone implantlenzen
  • tussenafstand  (= computerwerk / huishoudelijk werk / werken aan werkbank) valt wat weg
  • dichtbij zicht is nogal dicht (=30 cm) en  niet zo zuiver als met een gewone leesbril 
  • nachtelijk zicht  stelt problemen: straalfiguren rond lampen / verblinding
Veel mensen  zijn tevreden van dubbelzicht implantlenzen. Een aantal patiënten echter blijven na een aantal maanden nog klagen van contrastverlies en straalfiguren waar eigenlijk geen oplossing voor is.
Het zijn deze die ons hebben doen beslissen  om (nog) geen dubbelzicht-implantlenzen voor te stellen !

Bij  DEGENERATIEVE ZONES  (= slijtage plekken) in het netvlies (vooral bij bijzienden) kunnen er na een operatie eventueel problemen ontstaan (o.a scheurtjes) . Daarom worden uw ogen steeds op degeneraties nagekeken pre-operatief. Eventuele degeneraties kunnen met laser beveiligd worden. Indien er toch een netvliesloslating zou gebeuren (zeer zeldzaam), kan dit operatief hersteld worden in een academisch ziekenhuis.

Bij iedere operatie in het oog, kan er een  besmetting gebeuren. Duidelijk dient gesteld te worden, dat bij cataractoperaties de kans zeer klein is, dat zo'n besmetting zich voordoet.
Bij eventuele besmetting is het belangrijk, dat die vroegtijdig ontdekt wordt. Daarom zult u op dag 2 en dag 5 op controle moeten komen. Wordt een besmetting vastgesteld, kan meestal met locale en algemene antibiotica een oplossing gebracht worden. Zeldzaam is een nieuwe operatie nodig ("vitrectomie"), om de besmetting weg te spoelen. Uiterst zelden gaat een oog verloren. Meestal gaat het dan om verzwakte ouderlingen, met diabetes.

KLEURVERSCHUIVING onze eigen lens is wat groenig. De kunstlens is perfect helder.  Dit maakt dat de kleuren helderder gezien worden maar toch ook een beetje anders. We spreken van een “blauwverschuiving”: rood wordt precies wat fuchsia – grijs kan wat paars aankleuren

OVERGEVOELIGHEID VOOR LICHT. Meestal is dit tijdelijk en wordt dit veroorzaakt door een lichte ontsteking. Soms kan dit blijvend zijn, omdat de nieuwe kunstlens veel helderder is . Sommige patienten hebben last om die nieuwe helderheid gewoon te worden. Sneller een zonnebril dragen is hiervoor meestal een oplossing.

HOE GEBEURT DE OPERATIE

Onder DRUPPEL-VERDOVING wordt uw eigen lens  uit het oog "gezogen" langs een kleine insnede (3.2 mm groot). Nadien wordt een heldere  kunstlens  aangebracht en dienen er 1 a 3 hechtingen geplaatst te worden. De operatie, die ongeveer 1/2 h duurt wordt goed verdragen. Een oog is immers een heel stevig orgaan ! Na de ingreep wordt een stevig verband aangebracht dat na een halve dag al kan verwijderd worden. Dan kan de patiënt al zien met het geopereerde oog. Tegen de verwachting in, ervaart de patiënt weinig pijn na de operatie. De patiënt mag de dag van de operatie naar huis . Er dient nu wel nog twee weken 's nachts een schelpje gedragen te worden om het wondje te beschermen.  Anders mag de patiënt na de operatie alles doen (= bukken / voorwerpen opheffen / TV kijken en  lezen) .
  
NA 1 WEEK WORDT HET ANDER OOG GEOPEREERD. Omdat er in de"tussenweek" nogal wat sterkteverschil is tussen beide ogen, wordt het tweede oog tijdelijk met een contactlens gecorrigeerd, die dag en nacht mag gedragen worden. Zo valt het vertezicht zonder bril vrij goed mee, reeds vanaf de eerste operatie.  Soms lekt de insnede en wordt toch een lens gezet op het geopereerde oog, om uw brilcorrectie in evenwicht te brengen. Zo wordt in tussen ook de wonde dicht gedrukt, wat de lekkage ten goede komt !!
Na de eerste operatie zult  u ook kunnen lezen . U  krijgt eventueel een leesbrilletje van ons in leen.
De definitieve brilcorrectie wordt ongeveer 3 weken na de laatste ingreep voorgeschreven.
Meestal betreft het een dubbelzichtbril (cfr supra), met een heel lichte vertecorrectie en een duidelijke leescorrectie (zoals alle mensen van uw leeftijd !). Die bril moet u niet altijd dragen, maar naar eigen behoefte voor visueel veeleisende taken (TV - auto-rijden). Dan pas kan ook het definitief resultaat beoordeeld worden. In 100 % van de gevallen is de  brilafwijking na de ingreep belangrijk beter dan voorheen. Bijna altijd is het  zicht  weer zoals voorheen of zelfs beter (omdat de implant-lens, niet storend vergroot of verkleint, zoals brilglazen dat wel doen).
Zelden valt het zicht-resultaat tegen door andere oogafwijkingen, die vooraf niet te zien waren.
Soms kunnen ook tijdens de ingreep problemen ontstaan, die het resultaat nadien beperken, hoewel dit zeldzaam is (oa besmettingen / onvoorziene problemen bij het fixeren van de kunstlens).
Bent u geïnteresseerd in de operatie: vraag een afspraak in de kliniek, omdat we daar ook alle nodige metingen voor de lens kunnen uitvoeren. Operaties gaan door op maandag of  donderdag !

PS: indien u wilt spreken met mensen, die reeds een dergelijke operatie hebben ondergaan, kunnen wij u steeds een aantal contactpersonen opgeven !

 
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
LOOK GOOD - FEEL GOOD
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
GOED GEZIEN !
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
ALLEEN OP AFSPRAAK
SEE BETTER - LOOK BETTER
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
KOM EN ZIE
UW OGEN WILLEN OOK WAT
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
IF YOU WANT MORE
LENS EXPERT
PRIORITY TO QUALITY
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN