OPERATIE

Boodschap van algemeen nut




GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !



SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !



AL AAN LENZEN GEDACHT?


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!



SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


     LENZEN SO EASY

 
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?



JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
SINDS  2.4.19 ZIJN WE ACTIEF  OP DE NIEUWE LOCATIE  : PITTEMSE STEENWEG  1  - 8700  TIELT


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN



HAAL ALLES UIT UW OGEN!


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


OGENTROOST
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?



DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMEN

U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !



LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?



OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


EEN 10 OM TE ZIEN


DURF LENZEN PROBEREN!
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)




KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  



LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !




WAT IS GLAUCOOM?



TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.




IK ZIE WAAR IK SKI
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?



JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !






LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 
WAT IS CATARACT?



CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS




LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN



OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?



KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


OOGSPECIALIST



LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!
Werkingsmechanisme van Lucentis, Avastin en Macugen: remming van bloedvatvorming
  • DE MACULA BEVINDT ZICH CENTRAAL IN HET NETVLIES (het vlies dat de achterzijde van het oog bekleedt)

  • NORMAAL BEELD VAN BOVEN NAAR ONDER: RECEPTORCELLEN (staafjes en kegeltjes) EPITHEELCELLEN, MEMBRAAN VAN BRUCH EN VAATVLIES

  • EERSTE AFWIJKING: AFVALMATERIAAL STAPELT OP TUSSEN PIGMENT-EPITHEELCELLEN EN BRUCHS MEMBRAAN "DRUSEN".

  • HET AFVALMATERIAAL MAAKT DAT DE PIGMENT-EPITHEELCELLEN VERDER VAN HET VAATVLIES KOMEN TE ZITTEN, MET VOEDINGS-STOORNISSEN ALS GEVOLG. DAARDOOR GAAN ZE VERKLEUREN EN UITEINDELIJK STERVEN: "DROGE MACULADEGENERATIE"

  • DE PIGMENTEPITHEELCELLEN DIE TE WEINIG VOEDING KRIJGEN, ZENDEN VASCULAIRE ENDOTHELIALE GROEIFACTOREN (VEGF) UIT DIE THV BLOEDVATEN RECEPTOREN VINDEN. ZO BEGINT DE UITGROEI VAN NIEUWE BLOEDVATEN NAAR HET PIGMENT-EPITHEEL TOE!

  • DE NIEUWE BLOEDVATEN ZIJN SPIJTIG GENOEG SLECHTE BLOEDVATEN: ZE LEKKEN VLOEISTOF ONDER HET PIGMENTEPITHEEL ("pigment-epitheelloslating) ZODAT DIT NOG VERDER VAN HET VAALTVLIES GAAT ZITTEN: "NATTE MACULADEGENRATIE"

  • DE BLOEDVATEN GAAN DAN NOG VERDER UITGROEIEN DOORHEEN HET PIGMENTEPITHEEL ONDER DE ZINTUIGCELLEN. DAAR KUNNEN DIE BLOEDVATEN GEVEN EN VERLITTEKENEN, ZODAT ER EEN LITTEKEN ONTSTAAN IN HET NETVLIES!

DE SLECHTE  WERKING VAN VEGF : 

-Bij ziekte processen in het netvlies (leeftijds gebonden macula -degeneratie of bloedvatverstopping door diabetes of oogtrombose)  worden door de zieke weefsels VEGF (= vasculaire endoteliale groeifactor)  aangemaakt.

-Die VEGF  gaat  de bloedvaten prikkelen om  nieuwe bloedvaten aan te maken.

-Spijtig  genoeg zijn de nieuwe bloedvaten geen goede bloedvaten en gaan die lekken en bloeden

HET GUNSTIGE EFFECT VAN LUCENTIS, AVASTIN  EN MACUGEN :

Uit het bovenstaande blijkt dat  bij ziekte processen ,  als leeftijds gebonden macula-degeneratie, diabetes en oogtrombose,  de vrijgezette VEGF best geremd wordt . Dit wordt gedaan door "angiogenese remmers"  zoals Lucentis, Avastin en Macugen, die de receptoren voor VEGF gaan blokkeren zodat ze hun nefast effect niet kunnen uiten .


 
SEE BETTER - LOOK BETTER
GOED GEZIEN !
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
LENS EXPERT
KOM EN ZIE
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
UW OGEN WILLEN OOK WAT
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
IF YOU WANT MORE
ALLEEN OP AFSPRAAK
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
PRIORITY TO QUALITY
LOOK GOOD - FEEL GOOD