LASER

Boodschap van algemeen nut
     LENZEN SO EASY

 
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!
AL AAN LENZEN GEDACHT?


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENLENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!HAAL ALLES UIT UW OGEN!
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


IK ZIE WAAR IK SKI


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


DURF LENZEN PROBEREN!


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


OOGSPECIALISTEEN 10 OM TE ZIEN


OGENTROOST


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)
yaglaser  voor nauwe hoek glaucoom
  • BIJ EEN IRIDECTOMIE MAKEN WE EEN GAATJE IN HET REGENBOOGVLIES

  • DOOR ZWELLING VAN DE LENS WORDT HET REGENBOOGVLIES NAAR BOVEN GEDUWD: NAUWERE VOORKAMER

  • DE VOORKAMER KAN EXTREEM NAUW WORDEN, ZODAT ER GEEN AFVOER VAN OOGVOCHT MEER MOGELIJK IS

  • DE OPENING (TEKENING)

  • DE OPENING (ECHTE FOTO)

  • DE TE HOGE OOGDDRUK BESCHADIGT DE OOGZENUW

WAAROM EEN IRIDECTOMIE MAKEN 

(=GAATJE IN HET REGENBOOGVLIES) ?
 
 
Het oog is een holle bol, die op druk moet gehouden worden. Dit  gebeurt door een kliertje dat vocht produceert in de achterste oogkamer. Dit vocht wordt afgevoerd langs de lens heen naar de voorste oogkamer. Bij bepaalde mensen (vooral bij de ver-zienden, die kleinere ogen hebben dan normaal) kan die afvoer minder goed gebeuren, als met de leeftijd de lens gaat zwellen (door beginnend cataract). Bij die mensen kan het een oplossing zijn om de achterste oogkamer een extra verbinding met de voorste oogkamer te geven, via een GAATJE IN HET REGENBOOGVLIES. Met laserlicht kan nu gemakkelijk een gaatje gemaakt worden zonder heelkundige ingreep. Dit komt de oogdruk ten goede. 

(normaal is de oogdruk tussen 10 a 20 mm Hg).
 

SPECIAAL
geval: Bij het inplanten van harde contactlenzen in het oog, wordt de normale afvoer van het vocht langs de lens heen mogelijks ook wat gehinderd. Daarom is het veilig preventief een gaatje te maken in het regenboogvlies.

 
HOE

Als u aankomt, zal men u een PUPILVERNAUWENDE oogdruppel aanbrengen in het te behandelen oog (meestal beiderzijds).

U zult aan een analoge microscoop zitten, waarmee het normale oogonderzoek gebeurt.
 
Er zal een CONTACTLENSJE OP HET OOG gezet worden om het beeld van het regenboogvlies te vergroten. 
Dit voelt u niet, omdat uw oog met een druppel verdoofd wordt !

Met FELLE LICHTIMPULSEN (die u het eerste moment wat kunnen verblinden)  gaat de laser kleine gaatjes maken in het regenboogvlies. Dit gebeurt vrijwel pijnloos (hoogstens ervaart u enkele schokjes).
De behandeling duurt slechts een tweetal minuten.

Na de behandeling zult u de eerst minuten wat VERBLIND zijn. Nadien kunt u enkele uren wat wazig zien omwille van de  pupilvernauwende druppel en omwille van wat bloed in het oog (wat bijna onvermijdelijk is als je een gaatje maakt)

1 week lang dient u oogdruppels 4 X/d aan  te brengen, om ontsteking te remmen.
 
Een CONTROLE (na 1 dag a enkele weken) zal gebeuren om het gemaakte gaatje te evalueren. Indien het onvoldoende groot is zal besloten worden tot een bijkomende behandeling. Indien u pijn of duidelijke vermindering van uw zicht zou ervaren dient u de dokter dringend telefonisch te contacteren, zodat u eerder op controle kunt komen.
   

VOORZORG

Alle bloedverdunnende medicatie  worden best 7 dagen voordien gestopt . Indien dit moeilijk kan, is het wel niet absoluut nodig !
 
 


 
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
GOED GEZIEN !
IF YOU WANT MORE
PRIORITY TO QUALITY
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
KOM EN ZIE
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
SEE BETTER - LOOK BETTER
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
UW OGEN WILLEN OOK WAT
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
ALLEEN OP AFSPRAAK
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
LENS EXPERT
LOOK GOOD - FEEL GOOD
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG