OOGLID

Boodschap van algemeen nut




LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


DURF LENZEN PROBEREN!


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


BETER MET HIGH DEFINITION
LEESBRILLEN



OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  



LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !




WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?



OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)



LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !

HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?



DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMEN



VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN



AL AAN LENZEN GEDACHT?


WISSEL BRIL MET LENZEN


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
WAT IS CATARACT?



CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS


WAT IS GLAUCOOM?



TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.




OOGSPECIALIST



LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?



JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!



HAAL ALLES UIT UW OGEN!
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?



KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


     LENZEN SO EASY

 


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!



LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


IK ZIE WAAR IK SKI


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


ELEKTRONISCHE LOEPEN
ZIJN BETER !


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


OGENTROOST
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !



LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)




KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?



JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !





EEN 10 OM TE ZIEN


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN
OOGLID » MAKE UP »
MAKE-UP BRIL
"ideaal voor opmaak na 40 jaar"
ER BESTAAN SPECIALE MAKE UP BRILLEN:   JE KUNT 1 VAN DE GLAZEN OPENKLAPPEN.  ZO KAN JE VLOT MAQUILLEREN TERWIJL JE MET HET ANDERE OOG KAN ZIEN DOOR HET BRILGLAS !





 
KOM EN ZIE
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
SEE BETTER - LOOK BETTER
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
LENS EXPERT
LOOK GOOD - FEEL GOOD
IF YOU WANT MORE
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
ALLEEN OP AFSPRAAK
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
PRIORITY TO QUALITY
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
UW OGEN WILLEN OOK WAT
GOED GEZIEN !