GLAS

Boodschap van algemeen nut
GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!

METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


OGENTROOST


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


IK ZIE WAAR IK SKI


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


OOGSPECIALISTEEN 10 OM TE ZIEN


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!HAAL ALLES UIT UW OGEN!


DURF LENZEN PROBEREN!
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMEN     LENZEN SO EASY

 


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !AL AAN LENZEN GEDACHT?
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !
GLAS » ANTIFATIGUE »
anti vermoeidheidsglazen
  • HOOFDPIJN BIJ COMPUTERWERK ?

  • VERMOEID BIJ LANG LEZEN ?

  • BRANDENDE OGEN BIJ COMPUTERWERK ?

  • ANTI-VERMOEIDHEIDSGLAZEN ZIJN DE OPLOSSING !

ANTI-VERMOEIDHEIDSGLAZEN

 
DE ESSENTIE 

Om te lezen moet de OOGLENS, “accommoderen”. Dit is scherp stellen voor dichtbij, zoals bij een auto-focus systeem van een fototoestel. Daarvoor moet het oog een kleine kringspier aanspannen zodat de lens zich kan boller maken. Dit is een hele inspanning voor dat fijne spiertje, zeker als je uren wil lezen.
Met ouder worden wordt de lens progressief stijver, zodat dit proces meer en meer bemoeilijkt wordt en dat laat zich
duidelijk voelen vanaf de leeftijd van 40 a 45 jaar (= Je moet de tekst te ver afhouden).
Dan kan je gewoon niet meer lezen zonder bril en dient ook een eerste hulpmiddel voorgeschreven te
worden: een licht positief glas van +1, dat bij de vertecorrectie komt. 

Je kunt echter reeds veel vroeger een hulp voor de accommodatie gebruiken:
anti-fatigue glazen met +0.6 DIOPTRIE EXTRA IN HET ONDERSEGMENT
Die bril dragen bij alle dichtbij werk, maakt dat uw ogen minder moeten
inspannen, wat u toelaat van langer te lezen en te studeren, met minder oogklachten 
(irritatie / branderigheid) en minder hoofdpijn als gevolg! Dus meer kijkcomfort!
 
MEER UITLEG
 
BESTAAT ER WEL IETS ALS VISUELE VERMOEIDHEID ?

Ja, het is zelfs een veel voorkomend probleem. Het uit zich, na enkele uren dichtbij werk, en
resulteert in een oncomfortabel, vermoeid gevoel in of rond de ogen dat onaangenaam is en zelfs
pijnlijk kan zijn. Het is geen oogziekte, maar wordt veroorzaakt door visuele inspanning. Stop gewoon
met dichtbij werk en alles gaat beter. Het heeft niet zozeer invloed op de gezichtsscherpte, maar wel
op het visuele en zo onrechtsstreek op het algemene comfort.
 
WAARVAN KLAAGT MEN BIJ VISUELE VERMOEIDHEID?

·                Tranende ogen
·                Brandende of rode ogen
·                Droge ogen
·                Jeukende oogleden
·                Hoofdpijn
·                Wazig zicht
·                Concentratieverlies
·                Leesproblemen

WANNEER KRIJG JE VOORAL VISUELE VERMOEIDHEID?

·                OMGEVINGSFACTOREN: Te fel licht, stress, airconditioning…
·                Het oog: OOGPROBLEMEN (zoals ontstekingen of ziektes die de helderheid van het oog in het
     gedrang brengen) , niet of onvoldoende gecorrigeerde brilafwijking
·                ALGEMENE TOESTAND: vermoeidheid / stress
·                HET TYPE WERK: langdurig ‘dichtbijwerk’ (lezen), zeker als je regelmatig van fixatie-afstand moet wisselen:
    leestekst / computer scherm
 
WIE KAN ER GEHOLPEN WORDEN MET ANTI-FATIGUE GLAZEN ?

·                Personen tussen 20 en 45 jaar, die vaak en langdurig nabijwerk verrichten (oa computer werk / studeren) . Ze hoeven daarom van te voor niet echt brildrager te zijn!
·                De anti-fatigue glazen kunnen “curatief” gebruikt worden als er reeds klachten zijn, bvb bij
personen die regelmatig een vermoeid ooggevoel ervaren. Die glazen kunnen evenwel ook
“preventief” gebruikt worden: Anti-fatigue glazen zullen gegarandeerd meer comfort geven bij
lezen, zodat je het langer kunt volhouden. Dus meer punten bij het studeren!
 
WORDEN MIJN OGEN NIET LUI, ALS ZE GEHOLPEN WORDEN MET ANTI-FATIGUE GLAZEN ?

Anti-fatigue glazen zijn te vergelijken met een fiets: Je kunt je te voet verplaatsen naar werk of school
of je kunt kiezen voor de fiets. Met de fiets gaat het veel sneller en kan je het langer volhouden.
Na het gebruik van de fiets kan je echter nog altijd even goed te voet gaan als van te voren.
Als je de mogelijkheid van een fiets hebt ervaren voor verplaatsing, ga je nadien wel snel weer kiezen voor de fiets,
omdat je weet dat het zoveel gemakkelijker is. Het ondersteunen van de accommodatie werkt net zo: een bril is een hulp,
die de natuuurlijke accommodatie ondersteunt voor 0.6 dioptrie .

Deze wordt dus niet vervangen. De totale benodigde accommodatie bedraagt immers altijd ongeveer 2.50
dpt. Je oog moet dus nog altijd het leeuwen –aandeel van de inspanning doen ! Als je 1 keer een
anti-fatigue bril geprobeerd hebt, zal je die graag terug gebruiken, omdat je weet dat het zoveel
comfortabeler was! Je oog wordt er niet lui van! Je kunt nadien nog, even goed als van te voor, lezen
zonder bril.

EIGENSCHAPPEN VAN ANTI-FATIGUE GLAZEN:

De accommodatie wordt ondersteund bij visuele inspanningen door een positieve sterkteverandering
onderin het glas. Het lijkt dus wat op een dubbelzichtglas (“doorvloeiglas”) maar de prijs zit nochtans
dicht bij die van een gewoon glas: +- 80 € (= dubbel van normaal kwaliteitsglas met ontspiegeling!)
Zo krijg je dus bovenaan een optimale correctie voor veraf en onderaan een correctie voor dicht. Dit
resulteert in meer onmiddellijk comfort voor voor dichtbij zicht en uitstellen van visuele vermoeidheid. 
Die glazen zijn bovendien asferisch (lees: geen optische vervormingen, wat vroeger nog al eens een probleem was met dubbelzichtglazen). Die glazen zijn geschikt voor elk montuurtype.
 
WAT TOONT DE PRAKTIJK ?

Dragertesten vergeleken Anti-Fatigue met standaard, unifocale glazen (zelfde correctie, brekingsindex
en ontspiegeling). De glazen zijn getest onder dagelijkse omstandigheden, bij een bevolkingsgroep die
meer dan 4 uur per dagnabijwerk uitoefent. Elke groep heeft de glazen twee weken gedragen,
vergeleken en de resultaten genoteerd:
·                94% tevredenheid onder de dragers
·                74% van de dragers heeft minder last van visuele vermoeidheid
 

ANDERE TIPS:

-licht getinte glazen, die verkleuren, kunnen ook helpen als u bijkomend hinder ondervindt van het licht.
-let er op om bij dichtbij werk niet te veel te staren! Te weinig knipperen geeft immers ook een
brandend / vermoeid ooggevoel. Knipper meer! Gebruik eventueel kunsttranen, bvb Ocugel of Blink (contacts).
-niet te dicht bij de te lezen tekst zitten. Advies-afstand: 30 cm (= lengte van een normale school-lat)
-lezen met 1 oog kan soms gemakkelijker zijn dan lezen met twee ogen. U kunt eventueel 1 glas
afdekken (binnenkant van glas afplakken) . Gebruik het oog waarmee je normaal fotografeert.

EASY VISION: anti-fatigue glazen maken lezen weer gemakkelijk

Nieuwe naam:   "EYEZEN GLAZEN" ipv antifatigue glazen  - mag ook bij kinderen met leesproblemen toegepast worden: 


 
KOM EN ZIE
GOED GEZIEN !
PRIORITY TO QUALITY
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
LOOK GOOD - FEEL GOOD
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
UW OGEN WILLEN OOK WAT
IF YOU WANT MORE
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
LENS EXPERT
ALLEEN OP AFSPRAAK
SEE BETTER - LOOK BETTER
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN