GLAS

Boodschap van algemeen nut
KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !

WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMENLENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS


WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


     LENZEN SO EASY

 
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


DURF LENZEN PROBEREN!


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!HAAL ALLES UIT UW OGEN!


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !AL AAN LENZEN GEDACHT?


OGENTROOST


OOGSPECIALISTEEN 10 OM TE ZIEN


IK ZIE WAAR IK SKI


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENLENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
GLAS » MYOPIE CONTROLE GLAZEN »
MYOPIE CONTROLE GLAS
MYOPIE CONTROLE

KAN JE MYOPIE AFREMMEN BIJ KINDEREN  ? 


Myopie  ("bijjziendheid  )  lijkt inderdaad toe te nemen, vooral in  Azie. In Europa is tegenwoordig 30% bijziend  (meer dan -0.75) . 3% heeft meer dan  -6 .  Er lijkt een toename te zijn 
 
a)  Gewoonlijk normaliseert een oog op 0
Bekend is dat ieder kind wordt geboren met een te kort oog (= verziend)  . Door de lens aan te spannen , kan je dat bijtrekken en hoeft een kind normaal geen bril ,tenzij de verziendheid te sterk uitgesproken is  (meer dan  +2). Door groei van het oog,  gaat het tekort zijn  uitgroeien en wordt je oog +- 23 mm lang  aan 18 jaar (= volgroeid oog )  = 0 dioptrie (= emmetropie) .   0.1 mm teveel of te weinig heeft al direct -0.25 of +0.25. Dus: Een kleine afwijking geeft al direct een groot effect.  1 mm afwijking is al direct -3  (bij te lang)  of +3 (bij te kort) 
 
b)  Hoe kan dat normalisatie-proces ("emmetropisatie")  verstoord worden ? 
-Erfelijkheid:  als de 2 ouders bijziend zijn, heeft een kind 7 keer meer kans om bijziend te zijn
-Veel dichtbij werk (lezen/ computer / gamen / smartphone)  maakt dat je oog meer bijziend wordt. Bewijs:   Vroeger waren er bij  de eskimo's (bijna allemaal jagers) haast geen bijzienden. Nu de eskimo's ook met computers beginnen te werken worden ze bijziend.  Dichtbij werk betekent dat je de lens van je oog aanspant= accommodatie.  Teveel accommoderen  zou dus bijziendheid uitlokken.  Mogelijks lokt accommodatie drukstijging uit en dit kan zo lengte-groei  induceren
 
c)  Waarom toename van  bijziendheid remmen ? 
Met  -3 kan je nog behoorlijk  ver kijken  zonder correctie.  Bij  -6 wordt dat al moeilijker. Als je -8 hebt zie je heel slecht zonder correctie ! Bovendien wordt het netvlies uitgerekt  over het te lange oog, waardoor er zwakke plaatsen ontstaan, die kunnen scheuren of bloeden . Daarom werd je indertijd afgekeurd voor legerdienst indien je meer dan   -8 had . Zeker met ouder worden  kunnen die fenomenen zich voordoen, en tegenwoordig worden mensen ouder en ouder  !  
 
d) Hoe bijziendheid remmen  ?    
Aan erfelijkheid kan je niks veranderen. Truuk lijkt te zijn : accommatie voorkomen. 
  •  Het lijkt zo te zijn dat de brilsterkte niet gelijk is, over het netvies-oppervlak: bij de  zijkant van het netvlies valt het beeld achter het oog Dat zou myopie veroorzaken: het oog wordt langer  omdat de zijkant van het netvlies  wil normaal worden,.  Met een speciale contactlens (+2 extra aan de zijkant geeft de gewenste defocus = ondercorrectie van de periferie van het netvlies)  zou dat kunnen opgelost worden.  Dit zou gemiddeld  60 % minder evolutie geven.  Deze contactlenzen bestaan reeds, bvb  Coopervision  -  Misight daglens (gaan tot -6 - zonder cilinder)  en  Byo premium  gaat tot -12 (met cilinder )   - kan bij kinderen vanaf  8 jaar- kostprijs  : +- 600 €  per jaar voor misight daglens - slechts iets duurder  dan andere goede daglenzen.  Best volhouden tot na de studies . Ook harde nachtlenzen ( Dreamlite van Copervision bvb )  zouden gunstig zijn maar dat is een duurdere oplossing,  die bovendien meer zorg vraagt. 
  • Meer licht, betekent minder accommodatie nodig om te vergroten -zonlicht beschermt dus. Ook zou kleinere pupil  zijkant van netvlies afschermen, die verziend  is  en meer accommodatie vereist dan normaal. Omgekeerd : lezen in donker heeft meer accommodatie nodig  !  Daarom: lezen met goed licht, liefst buitenlicht.  Meer buitenspelen - dan lees je automatisch minder  en heb je meer licht Aangeraden  wordt minstens 45 minuten per dag  buiten te spelen en liefst zelfs  2 H 
  • Er lijkt bewijs te zijn  dat een oogdruppel met een lage dosis atropine (0.01 % - 1X/dag aanbrengen (best 's avonds  )  het aanspannen van de lens bij lezen (= accommodatie) zou tegen houden  en daardoor myopie evolutie zou remmen. Dit geeft zeker wat effect, vooral het tweede jaar: minder snel evolueren.  Niet  na 1 jaar stoppen, anders snelle herval. Spijtig genoeg is het magistraal bereiden van  deze druppels  nogal duur  (+- 20€ voor een flesje ) 
  • Meer slaap: 9h voor een kind= minder accommodatietijd / minder lezen in donker
  •  Minder accommodatie met Eyezen glazen, die een soort dubbelzicht bril zijn voor kinderen.  Tegenwoordig bestaan er ook al glazen,  die voor een  defocus zorgen aan  de zijkant , wat beter zou zijn  :  Hoya  / Essilor  - 390€ voor een paar glazen.   Er zijn ook glazen die werken via contrastverlaging aan de zijkant. Kinderen moeten wel even wennen aan die glazen, maar dat gaat heel snel 
  • Tekst niet te dicht (= minder dan  30 cm )  houden, anders heb je  meer accommodatie nodig : de vroegere regel van een  lat van 30 cm  tussen hoofd en tekst te houden, is dus nog steeds een nuttige regel
  • Bij ondercorrectie van myopie moet je minder accommoderen.  Dus: liever wat ondercorrectie dan optimale correctie bij kinderen.  Nog beter : lezen zonder myope bril  (kan perfect tot  -3 ). Studies tonen echter  dat een lichte ondercorrectie  niet goed lijkt te werken. Je zou waarschijnlijk  +2 moeten ondercorrigeren om effect te bekomen, wat niet practisch is .  Bovendien is het zicht niet optimaal met ondercorrectie   
  •  Lees  en game met  mate ("lifestyle advies"  )  : na 20 minuten  een rustpauze inlassen, liefst buiten = meer daglicht / minder accommodatie 
  • In de toekomst komt  mogelijks ook de Iveena oogdruppel beschikbaar om de sclera te cross linken, zodat  die sterker wordt en minder gaat uitrekken t  
 
Belangrijke regel die je in veel artikels over myopie preventie vindt :  “20/20/2 regel”. Dwz: na 20 minuten dichtbij kijken 20 seconden ver kijken en 2 h/ d buiten spelen en dat geldt tot 20 j
 
Het is belangrijk  van te weten  dat er myopie vertraging  mogelijk is tegenwoordig, wat vroeger niet het geval was.  Aan de ouders  om te beslissen   of  er gestart wordt  met  myopie preventie  bij uw kind .   We kunnen spijtig genoeg niet beloven dat de  myopie evolutie  helemaal geremd wordt  
 
e)   Hoe myopie  vertraging   aanpakken  ? 
-Best start je de myopie preventie op  als kind blijkt dat een kind van myope ouders reeds op jonge leeftijd (6 a 8jaar) bijziend is en snel lijkt te evolueren 
-onder de  8  jaar zijn contactlenzen nog niet mogelijk: je kan alleen werken met  atropine oogdruppels   en de speciale brilglazen van  Hoya of Essilor
-boven de 8 jaar kunnen contactlenzen  geprobeerd worden als uw kind gemotiveerd is.  Lenzen  geven uw kind meer vrijheid  voor sport. Meestal wordt begonnen met  gewone maandlenzen , omdat die iets gemakkelijker te manipuleren zijn en goedkoper zijn  : 117€ voor  6 maand. Nadien kan je overgaan naar speciale daglenzen : dit is wel duurder maar remmen de myopie.  Bovendien is het voor kinderen gemakkelijker  om met daglenzen te werken 
 
Het is belangrijk  van myopie  preventie  een aantal jaar vol te houden tijdens de tienerjaren  ! 

MEER DETAIL VOOR    REMMING VAN MYOPIE MET  GLAZEN  :  ZIE ONDERSTAANDE FILM  

KLIK  LINKS ONDER   OP "BEKIJK FILM  OP  YOUTUBE"  OM  HET  FILMPJE HELEMAAL TE KUNNEN ZIEN 
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
GOED GEZIEN !
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
LOOK GOOD - FEEL GOOD
KOM EN ZIE
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
ALLEEN OP AFSPRAAK
SEE BETTER - LOOK BETTER
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
PRIORITY TO QUALITY
LENS EXPERT
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
IF YOU WANT MORE
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
UW OGEN WILLEN OOK WAT
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT